Korzystny wpływ zwierząt na życie ludzi

10 sierpnia, 2020
Zwierzęta towarzyszące od wieków stanowią część społeczeństwa. Jednak nie tak dawno naukowcy zaczęli przyglądać się pozytywnemu wpływowi zwierząt domowych na życie ludzi.

Od niepamiętnych czasów obecność zwierząt domowych i towarzyszących w życiu człowieka była odnotowywana w wielu źródłach. Wpływ zwierząt domowych na życie ludzi zapełnił strony książek, artykułów i wielu innych środków przekazu.

Wpływ zwierząt domowych – zarys historyczny

Wracając do najstarszej relacji człowiek-zwierzę domowe, dowody archeologiczne potwierdzają związek między ludźmi a psami. Naukowcy znaleźli dowody na to, że udomowienie psów nastąpiło pod koniec ostatniego zlodowacenia.

W tym okresie człowiek poświęcał się polowaniu i zbieractwu. Ludzie byli nomadami, co oznacza, że nie mieli stałego miejsca zamieszkania. Wydaje się, że udomowienie było wynikiem trwającego dziesiątki tysięcy lat procesu interakcji między oboma gatunkami.

Przodkowie psów nawiązali stosunki z ludźmi w oparciu o ochronę, schronienie i dostarczanie pożywienia. Ten związek doprowadził do koewolucji i współpracy. Dziś, w kulturze zachodniej, wzrosła liczba domów, w których mieszka przynajmniej jeden kot lub pies. Wzrosła również liczba domów z wieloma pupilami.

Nauka i interakcja między zwierzętami a ludźmi

W przeszłości nauka nie przywiązywała dużej wagi do istniejących interakcji między ludźmi a ich zwierzętami. Zgodnie z teorią darwinistyczną, zwierzęta domowe w mieście nie przynoszą żadnych zauważalnych korzyści, a są jedynie wydatkiem ekonomicznym. Co więcej, wymagają czasu, jedzenia, opieki i uwagi itd.

rodzina z psem
Jednak ludzie nadal adoptują zwierzęta i włączają je do swoich rodzin. W rzeczywistości wielu miłośników zwierząt uważa swoje zwierzęta za członków rodziny. Z kolei nauka wreszcie dostrzegła znaczenie obecności zwierząt w życiu człowieka. Przykro nam, Darwinie!

Jakie korzyści czerpią ludzie z relacji ze swoimi zwierzętami?

To jest pytanie, na które badacze starają się odpowiedzieć w ostatnich latach. W ciągu ostatnich trzech dekad nauka przeprowadziła szczegółowe badania na temat relacji między ludźmi a ich zwierzęcymi towarzyszami. Badania te pochodzą z różnych dyscyplin i dziedzin naukowych, takich jak psychologia, antropologia i historia.

Antrozoologia to dyscyplina, która wzbudziła duże zainteresowanie społeczeństwa. Zaowocowało to pojawieniem się czasopism naukowych poświęconych tej nowej dziedzinie, a także założeniem różnych stowarzyszeń.

Jednym z takich stowarzyszeń jest Human Animal Bond Research Institute (HABRI – Instytut Badawczy Ludzkich Więzi ze Zwierzętami), którego celem jest rzetelne rozpowszechnianie badań naukowych na ten temat. Instytut zbiera datki, aby zachęcić do dalszych badań.

wpływ zwierząt na ludzi
Ponadto uniwersytety w Stanach Zjednoczonych utworzyły studia podyplomowe dotyczące relacji między ludźmi a ich pupilami.

Z tego powodu niektórzy autorzy skupili się w swoich badaniach na poziomie molekularnym. Zasugerowali, że oksytocyna jest istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o odpowiedź na powyższe pytanie. Hormon ten pozwala na ustanowienie więzi zaufania między ludźmi, a także między ludźmi i zwierzętami.

Niektóre z tych badań wykazały, że psy posiadają zdolność utrzymywania kontaktu wzrokowego z ludźmi. Nawiązanie wzajemnego kontaktu wzrokowego jest ważne w relacjach, jeśli chodzi o budowanie zaufania. Jak powiedział filozof Martin Buber: „Oczy zwierzęcia mają moc mówienia wspaniałym językiem”.

Oksytocyna interweniuje zatem w tworzeniu więzi społecznej. Jednak wpływ zwierząt na ludzi to złożony problem, który nie został jeszcze do końca wytłumaczony. W związku z tym utworzono nowy termin, który nazwano „efektem zwierzaka”.

Wpływ zwierząt na ludzi

“Efekt zwierzaka” odnosi się do idei pozytywnego wpływu życia ze zwierzęciem na ludzi. W różnych badaniach odnotowano wiele korzyści zdrowotnych. Na przykład, zwiększone szanse na przeżycie zawału serca.

Badania wykazały również, że zwierzęta pomagają zwiększyć relacje społeczne. Wzmacniają też pewność siebie oraz obniżają poziom trójglicerydów i kortyzolu, a także ciśnienie krwi.

Krótko mówiąc, pozwalają na różnego rodzaju pozytywne bodźce sensoryczne związane z uwalnianiem oksytocyny i wzmocnieniem relacji człowiek-zwierzę.

spacer z psem na plaży

Na poziomie naukowym, można powiedzieć, że wpływ wywierany przez towarzystwo zwierzęcia ma aspekty fizjologiczne, terapeutyczne i psychospołeczne. Badacze zaobserwowali, że osoby, które mają zwierzęta, są bardziej aktywne fizycznie. To z kolei pozytywnie wpływa na ich zdrowie.

Obecność zwierzęcia dobrze wpływa na ludzi w każdym wieku.

Podsumowując, wpływ zwierząt na życie ludzi przynosi korzyści zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Zwierzęta są uważane za część naszych rodzin i wypełniają nasze domy śmiechem oraz radością. Uczyń więc zwierzaka częścią swojego życia!