Potrącenie: ryzyko dla zwierząt gospodarskich i dzikich

Zwierzęta gospodarskie i dzikie zwierzęta na drodze lub autostradzie to temat, który często budzi wiele kontrowersji. Powodują one także wiele wypadków. Obecnie istnieje wiele szczegółowych regulacji prawnych dotyczących tej kwestii, które omówimy w tym artykule.
Potrącenie: ryzyko dla zwierząt gospodarskich i dzikich

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca, 2020

Jednym z najbardziej złożonych problemów na obszarach wiejskich i regionach otaczających je jest bezpieczeństwo zwierząt i dzikiej przyrody na drogach. Chodzi nie tylko o bezpieczny transport zwierząt gospodarskich z punktu A do B, ale też bezpieczeństwo wszystkich form dzikiej przyrody. Jak należy to wszystko uregulować?

Pokojowe współistnienie ludzi i ich pojazdów, pieszych oraz zwierząt na drodze wymaga regulacji prawnych. Są one niezbędne, aby uniknąć wypadków i negatywnego wpływu na gospodarstwa.

Już od samego początku rozwój dróg wpłynął na przyrodę. Drogi nie tylko zmieniają i izolują zwierzęta od ich siedlisk i populacji, ale także ograniczają ich zdolność do przemieszczania się i zadbania o własne życie.

Dodatkowo istnieje też kultura obojętności i beznadziejności. Wielu z nas nauczono ignorować martwe ciała na drodze – w tym robaki, a nawet ptaki, które uderzają w szyby szybko poruszających się pojazdów.

Jak uniknąć potrącania samochodem zwierząt gospodarskich i dzikich

Większości tych wypadków można uniknąć. Ludzie muszą zwracać uwagę na drogę, zamiast bezmyślnie skupiać się na telefonie czy sprzęcie stereo. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że Twój pojazd jest bardzo niebezpieczną maszyną, która może pokonywać znaczne odległości w ciągu zaledwie jednej sekundy?

zwierzęta na ulicy

Zawsze musimy patrzeć na drogę, zwracając uwagę na wszystko, co znajduje się lub mogłoby znajdować się na drodze naszego pojazdu. Ponadto musimy jechać z prędkością, która pozwali nam na szybkie zatrzymanie się.

Tak więc USA, podobnie jak wiele innych krajów, oprócz ogólnych przepisów o ruchu drogowym ma przepisy dotyczące ruchu zwierząt. W tym artykule opowiemy trochę o oficjalnych wytycznych.

Projekty dotyczące obserwacji potrąceń zwierząt na drodze

Od 2009 r. w USA wdrożono systemy obserwacji potrąceń zwierząt na drodze. Wydaje się, że badanie nad tego rodzaju potrąceniami jest bardzo skutecznym sposobem na zastosowanie obywatelskich metod obserwacji.

Wielu obserwatorów zgłasza wypadki drogowe na stronie internetowej. Następnie ci obserwatorzy, często przyrodnicy lub naukowcy, podają dane identyfikacyjne, lokalizację i inne przydatne informacje. Istnieje nawet strona internetowa, na której możesz zobaczyć te informacje.

Jest to dostępne dla każdego, kto chce zbadać najbardziej prawdopodobne przyczyny potrąceń zwierząt na drogach, rzeczywiste rozmieszczenie dzikich zwierząt, ruch dzikich zwierząt oraz przeprowadzić inne badania.

Te strony internetowe do obserwacji wypadków drogowych z udziałem zwierząt są dostępne dla Kalifornii, Maine i Idaho.

Zwierzęta gospodarskie i dzikie: zapobieganie wypadkom samochodowym

Kolizje pojazdów ze zwierzętami mogą mieć wiele negatywnych konsekwencji:

 • Możliwa śmierć i/lub zranienie zwierząt potrąconych przez pojazdy
 • Urazy i/lub śmierć osób przebywających w pojeździe
 • Utrata cennych zwierząt gospodarskich lub domowych
 • Zaszkodzenie dzikim zagrożonym gatunkom
 • Częściowe uszkodzenie lub szkoda całkowita pojazdu i późniejsze straty ekonomiczne
krowy na drodze

Ponadto należy przestrzegać tych wytycznych podczas podróży lub prowadzenia zwierząt przez drogi publiczne:

 • Zwierzęta i ich pojazdy transportowe nie powinny zajmować stref dla pieszych.
 • Idące luzem zwierzęta gospodarskie i juczne muszą iść po prawej stronie. Jeśli koniecznie musisz skorzystać z drogi, trzymaj się blisko prawej krawędzi.
 • Podobnie, nigdy nie powinny zajmować więcej niż połowy drogi.
 • Przemieszczanie zwierząt po drogach publicznych powinno odbywać się w grupach średniej długości. Każda z nich musi mieć co najmniej jednego kierowcę.
 • Co więcej, kierowcy przewożący zwierzęta muszą dać pierwszeństwo pojazdom, gdy dotrą do skrzyżowania.
 • Jeśli dwie grupy zwierząt podróżują w przeciwnych kierunkach i spotykają się, rotacja musi się zmieniać bez ingerowania w ruch pojazdów lub pieszych.
 • Wreszcie, kierowcy przewożący zwierzęta gospodarskie powinni mieć włączone światła podczas jazdy po drogach w dni o niskim lub niewystarczającym oświetleniu lub w niesprzyjających warunkach klimatycznych. Światła te powinny być białe lub żółte z przodu i czerwone z tyłu.
To może Cię zainteresować ...
Uczenie psa przechodzenia przez ulicę
My Animals
Przeczytaj na My Animals
Uczenie psa przechodzenia przez ulicę

Uczenie psa jak zachowywać się w różnych sytuacjach jest bardzo ważne. Dowiedz się, jak uczyć psa komend i poszczególnych reakcji na te komendy.