Światowa Deklaracja Praw Zwierząt

Opublikowana trochę ponad 40 lat temu, Deklaracja Praw Zwierząt oznajmia, że wszystkie zwierzęta zasługują na szacunek. Nie wolno ich nękać, porzucać lub wykorzystywać do ciężkiej pracy. Ponadto, nie można ich narażać na ból i używać w celach zapewniających ludziom rozrywkę.
Światowa Deklaracja Praw Zwierząt

Ostatnia aktualizacja: 01 sierpnia, 2019

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt powstała w październiku 1978 roku i została opracowana przez grupę miłośników zwierząt. Jednak niewiele osób zna dokładną treść tego dokumentu.

Gdyby ten akt prawny był przestrzegany z należytą powagą, to wiele zabronionych w nim działań nie miałoby obecnie miejsca. Zaliczyć tu można na przykład bestialskie polowania na słonie w celu pozyskania kości słoniowej. Jednak człowiek, zaślepiony chciwością, zapomina, że wszystkie zwierzęta mają swoje prawa.

Deklaracja Praw Zwierząt to akt prawny spisujący prawa zwierząt. Składa się ona z 14 jasno sformułowanych artykułów, wyjaśniających prawa i przywileje wszystkich istot żywych. Jeżeli nie słyszałeś lub nie znasz jej treści, zapoznaj się z poniższym artykułem, który poda Ci kilka ważnych szczegółów na ten temat.

Artykuły 1 i 2: prawo do życia i szacunku

Podobnie jak człowiek, każde zwierzę ma prawo do życia i istnienia. Natomiast na początku artykułu 2 zwraca się uwagę na jeszcze inne prawo – prawo do szacunku.

Oznacza to, że ludzie nie mogą zabijać lub eksploatować innych gatunków zwierząt. Wręcz przeciwnie, wszyscy powinni włożyć jak najwięcej starania i środków w ochronę zwierząt.

Dlatego też wszelkie postępy technologiczne powinny mieć na uwadze dobro, ochronę i korzyści innych gatunków. Na człowieka spada więc ogromne brzemię bycia stróżem naszej planety.

Pies na trawie - deklaracja praw zwierząt

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt: maltretowanie i wolność

Dokument ten stwierdza, że zwierzęta mają swoją godność i nikt nie może ich wykorzystywać, poddawać torturom lub sprawiać im ból. Deklaracja podkreśla ponadto, że jedyną sytuacją, w której dopuszcza się poświęcenie, czyli uśmiercenie zwierzęcia jest cel przetrwania.

Jednak nawet wówczas, ludzie muszą postępować z umiarem i zważać na ogólne dobro zwierzęcia. Dlatego też śmierć taka powinna być natychmiastowa, bezbolesna i nie może powodować cierpienia zwierzęcia.

Podobnie, biorąc pod uwagę godność gatunku, deklaracja ustanawia prawo do wolności. Zwierzęta mają prawo do swobodnego życia w swoim naturalnym środowisku. Ponadto ludzie muszą chronić możliwość zwierząt do reprodukcji, na przykład zachowując miejsca lęgowe ptaków w nienaruszonym stanie.

Zwierzęta i ich prawa pracownicze

Artykuły 5, 6 i 7 deklaracji ustanawiają bardziej złożone prawa dla wszystkich zwierząt. W zasadzie ludzie nie powinni zmieniać lub wpływać na życie żadnego gatunku w celach komercyjnych. Ta zmiana ich sposobu czy stylu życia jest przestępstwem.

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt ustanawia również prawa dla zwierząt domowych. Właściciele mają obowiązek chronić swoje zwierzęta domowe i nie mogą ich porzucić. Porzucenie stanowi bowiem dla nich ogromne zagrożenie.

Ponadto ludzie nie mogą wykorzystywać zwierząt i zmuszać ich do ciężkiej lub długotrwałej pracy. Zwierzęta powinny pracować tylko przez określony, odpowiedni okres czasu. Również nakład pracy nie powinien być ponad ich możliwości i siły. Ponadto właściciele muszą zapewnić swoim pracującym zwierzętom odpowiednią dietę, a praca nie może być ciągła. Zwierzętom, podobnie jak ludziom, należą się przerwy.

Krowy jedzą paszę

Deklaracja Praw Zwierząt: nie narażaj zwierząt na ból

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt głosi, że nawet podczas produkcji żywności zwierzęta powinny być chronione przed bólem. Również eksperymenty medyczne, naukowe i komercyjne nigdy nie powinny powodować bólu i dyskomfortu dla badanych osobników.

W gospodarstwach rolnych, farmerzy muszą odpowiednio dbać o swoje zwierzęta, zapewniając im niezbędną dietę, pozwalając rosnąć i transportując w bezpieczny i bezbolesny sposób. Ponadto podczas uboju, zwierzęta nie mogą odczuwają bólu, strachu ani cierpienia.

Problem polega na tym, że wspomniane procesy nie zawsze są kontrolowane przez władze rządowe. Nie ma niestety międzynarodowego organu, który byłby w stanie potępić okrucieństwo wobec zwierząt i narzucić konieczność zmian. Niektóre kraje nie mają nawet procedur kontroli przestrzegania praw zwierząt przez hodowców.

Nie dopuszcza się wykorzystania zwierząt dla ludzkiej rozrywki

Artykuł 10 głosi, że wykorzystywanie zwierząt do celów rozrywkowych jest nielegalne, ponieważ jest sprzeczne z ich naturą i uwłacza godności zwierzęcia.

Natomiast artykuł 11 Światowej Deklaracji Praw Zwierząt zaznacza, że ludzie nigdy nie powinni zabijać zwierząt bez żadnego powodu. Zabijanie zwierząt to przestępstwo. Artykuł 12 uznaje masową śmierć zwierząt na wolności za niezgodną z prawem. Ponadto podkreśla się, że każde martwe zwierzę musi być traktowane z szacunkiem.

Jak widać, Światowa Deklaracja Praw Zwierząt skupia się w ogromnej mierze na ochronie zwierząt. Ostatni artykuł deklaracji potwierdza to, omawiając szerzej ochronę ich praw.

To może Cię zainteresować ...
Obrona praw zwierząt – wrześniowy marsz
My AnimalsPrzeczytaj na My Animals
Obrona praw zwierząt – wrześniowy marsz

Zwierzęta nie mogą mówić. Na szczęście na świecie są ludzie, którzy mogą walczyć i przemówić w ich imieniu. Obrońcy praw zwierząt zorganizowali mar...