Znęcanie się nad zwierzętami w klinice weterynaryjnej

Znęcanie się nad zwierzętami w klinice weterynaryjnej

Ostatnia aktualizacja: 14 października, 2019

W praktyce znęcanie się nad zwierzętami wykracza poza przemoc fizyczną, jaką jest bicie lub kary cielesne i obejmuje różne formy i sytuacje. Ta forma nadużyć może również mieć miejsce w niektórych klinikach weterynaryjnych.

Kiedy myślimy o znęcaniu się nad zwierzętami ciężko kojarzyć je z miejscem, w którym nasze zwierzęta otrzymują opiekę. Ale ostatnio pojawiają się również skargi z powodu złych praktyk lub znęcania się nad zwierzętami w klinikach weterynaryjnych.

W praktyce część tych skarg jest wynikiem frustracji lub bólu związanego z utratą ukochanego przyjaciela. W obliczu cierpienia i bezradności związanej z niemożnością uratowania swojego towarzysza wielu właścicieli przerzuca odpowiedzialność na weterynarza lub na całą klinikę.

Czym jest znęcanie się nad zwierzętami?

Koncepcja znęcania się i stosowane kary, mogą się różnić w zależności od ustawodawstwa obowiązującego w danym kraju lub regionie. Ogólnie rzecz biorąc każdy czyn lub sytuacja, która powoduje fizyczny lub emocjonalny ból lub cierpienie zwierzęcia można uznać za nadużycie.

pies z zabandażowaną głową ofiara znęcanie się nad zwierzętami

wszelkie formy poniżania, wykorzystywania lub zaniedbywania potrzeb zwierząt.

Co uważa się za znęcanie?

Do sytuacji, które można uznać za znęcanie się nad zwierzętami należą:

 • Nie zapewnia odpowiedniej higieny, co zmusza zwierzę do życia w niehigienicznych warunkach.
 • Nieoferowanie zwierzęciu odpowiedniego pod względem ilości lub jakości pożywienia lub niepozostawienie zdatnej do spożycia wody.
 • Używanie przemocy fizycznej przy użyciu (lub nie) narzędzi wywołujących ból, takich jak paski, bicze itp.
 • Badanie fizycznej siły zwierzęcia poprzez ciągnięcie samochodów, dźwiganie ciężarów lub uczestniczenie w bójkach. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o zmuszanie go do ciągłego wysiłku bez możliwości odpoczynku.
 • Zmuszanie zwierzęcia do spożywania narkotyków lub substancji chemicznych (z wyjątkiem zabiegów zalecanych przez weterynarza).
 • Porzucenie.

Złe praktyki weterynaryjne: jak je rozpoznać?

Pojęcie znęcania się w klinikach weterynaryjnych jest tak samo lub bardziej skomplikowane, jak przemocy wobec zwierząt. Ale Trybunał Etyki doskonale zdefiniował fakt, że żadne działanie lub procedura przeprowadzona z zamiarem ratowania życia zwierzęcia nie może być uznane za złą praktykę.

Z drugiej strony następujące sytuacje mogą być zgłaszane jako zła praktyka w klinice lub szpitalu weterynaryjnym:

 • Zaoferowanie opieki medycznej lub usług klinicznych i chirurgicznych bez odpowiedniego przygotowania.
 • Nie wykonanie lub odmowa wykonania wymaganych badań lekarskich przed wykonaniem operacji.
 • Wykonywanie zabiegów lub praktyk medycznych, które są zbędne lub nieodpowiednie w zależności od stanu zdrowia zwierzęcia.
 • Niepodawanie właścicielom informacji o stanie zdrowia ich zwierząt, prognozach dotyczących zdiagnozowanej choroby ani o przeprowadzonych zabiegach.
 • Brak konsultacji z innymi specjalistami, gdy zwierzę nie reaguje odpowiednio na zastosowane leczenie.

Kiedy zgłosić złą praktykę w klinice weterynaryjnej?

Przed złożeniem skargi za nadużycie lub znęcanie się nad zwierzętami w klinice weterynaryjnej należy koniecznie się zastanowić i przeanalizować sytuację. Kiedy tracimy naszego najlepszego przyjaciela naturalnym jest, że jesteśmy zdenerwowani lub bezradni, ponieważ nie możemy zmienić tej smutnej rzeczywistości.

Te negatywne emocje mogą wpływać na nasze decyzje, ale to nie znaczy, że jesteśmy słabi. Musimy tylko poświęcić trochę czasu na przeanalizowanie kontekstu śmierci naszego przyjaciela zanim przyjmiemy postawę, która mogłaby zaszkodzić karierze i życiu innego człowieka.

biurko w laboratorium

Ale jeśli po ponownym rozpatrzeniu sytuacji stwierdzimy, że nasze zwierzę było ofiarą znęcania się – powinniśmy złożyć skargę. Ponieważ, jeśli tego nie zrobimy inne zwierzęta i ich właściciele mogą cierpieć tak samo, jak my.

Gdzie zgłosić znęcanie się nad zwierzętami w klinice weterynaryjnej?

Proces zgłoszenia kliniki weterynaryjnej za znęcanie się nad zwierzętami jest taki sam, jak w przypadku jakiejkolwiek innej osoby. Najlepszym sposobem jest stawienie się przed właściwymi organami w Twoim mieście lub kraju w celu sformalizowania bezpośredniej skargi.

W Hiszpanii skargę można złożyć na policji, w ratuszu, w sądzie lub na policji miejskiej. Po złożeniu zeznań pamiętaj, aby poprosić o zgłoszenie na piśmie.

Najlepiej jest dołączyć do zeznań zdjęcia, filmy lub świadectwa potwierdzające znęcanie się nad zwierzętami w danej klinice weterynaryjnej. Ważne jest również podanie pewnych podstawowych informacji, takich jak: nazwisko odpowiedzialnego specjalisty, adres kliniki, kontekst i data wystąpienia zgłaszanego zdarzenia itp.

Składając skargę należy zachować spokój i starać się mówić wyraźnie, aby uniknąć nieporozumień. Umożliwi to władzom szybsze załatwienie sprawy i będą w stanie działać o wiele skuteczniej.

To może Cię zainteresować ...
Jak sprawdzić, czy Twój weterynarz jest dobry?
My Animals
Przeczytaj na My Animals
Jak sprawdzić, czy Twój weterynarz jest dobry?

Dobry weterynarz dbający o zdrowie zwierzęcia musi być bezinteresowny, blisko zwierzęciu  i komunikatywny, aby zapewnić dobrą opiekę naszemu zwierz...