Zwierzęta to istoty żywe, a nie przedmioty

27 stycznia, 2019

Wielu miłośników zwierząt w Hiszpanii od lat walczyło o postrzeganie zwierząt jako istoty żywe, a nie przedmioty. Był to temat mnóstwa debat, które rozgrywały się na przestrzeni wielu lat. Nareszcie mamy pewne wspaniałe wieści do zakomunikowania!

Kongres Deputowanych w Hiszpanii zatwierdził wniosek o nadanie zwierzętom statusu istoty żywej, a nie przedmiotu. Czytaj dalej, aby poznać więcej szczegółów tej kwestii.

Czy zwierzęta są postrzegane jako istoty żywe, a nie przedmioty?

Zacznijmy więc od zadania następującego pytania: “Czy powinno się postrzegać zwierzęta jako istoty żywe, a nie przedmioty?” Tak właśnie rozpoczęła się w debata przeprowadzona w Kongresie Deputowanych w Madrycie dnia 18 grudnia 2017 roku.

Celem tego działania było rozstrzygnięcie kwestii rozpoczęcia legalnego procesu nadania zwierzętom własnego statusu prawnego, rozdzielającego je od przedmiotów i własności materialnych.

Wniosek przedłożony został przez Partię Ludową. Zagwarantowała ona jednocześnie przeprowadzenie zmian w Kodeksie Cywilnym, prawie hipotecznym oraz ustawie o postępowaniu cywilnym. Wpływają one bowiem na status prawny zwierząt.

Jako jeden z argumentów wnioskodawcy podali przykład sąsiednich państw – członków Unii Europejskiej. Kraje te nadały już zwierzętom status odmienny od ludzi, ale jednocześnie odmienny od przedmiotów, postrzegając je jako coś więcej.

Jakie zmiany zostały zaproponowane?

Partia Ludowa wskazała na potrzebę rozpoznania faktu, że natura zwierząt jest odmienna od natury innych rodzajów własności lub przedmiotów. Dlatego też w świetle prawa nie powinny one być postrzegane jako przedmioty.

Zgodnie z artykułem 333, “wszystkie rzeczy, które są lub mogą być przedmiotem przywłaszczenia uważa się za ruchomą lub nieruchomą własność”. Do tej pory wliczano w to również zwierzęta.

Jednak przedstawiciele wnioskującej partii zwrócili szczególną uwagę na fakt, że zwierzęta to istoty żywe, które czują. Owszem, w wyjątkowych sytuacjach takich, jak na przykład rozwód, zwierzęta mogą być z prawnego punktu widzenia traktowane jako własność.

Jednak nie powinno to być precedensem. Zasadniczo chodzi bowiem o to, by rozpoznawać zwierzęta jako istoty żywe, którymi przecież są.

Smutny pies, zwierzęta to żywe istoty

Przedłożony wniosek brzmi następująco:

“Zwierzęta podlegają ramom prawnym dotyczącym dóbr materialnych i własności częściowo i w zakresie wynikającym z braku przepisów, które byłyby specjalnie dedykowane uregulowaniu stosunków prawnych dotyczących zwierząt. Ustanowienie takich dedykowanych ram prawnych własności, z dodatkowymi przepisami dotyczącymi zwłaszcza ich ochrony, odpowiada naturze zwierząt, które są czującymi istotami żywymi. Wnioskuje się więc, de lege ferenda, o wprowadzenie ram prawnych, które będzie można stopniowo rozszerzać o obszary dotyczące zwierząt, jednocześnie ograniczając zastosowanie dodatkowych ram prawnych własności.”

Korzyści dla zwierząt

Prawne rozpoznanie zwierząt jako istoty żywe, a nie przedmioty niesie za sobą szereg korzyści. Zmieni to na przykład prawo hipoteczne, co zatrzyma proceder zastawu z wykorzystaniem zwierząt. Jest to głównie skierowane wobec zwierząt gospodarskich i wykorzystywanych w przemyśle, zarządzania żywym inwentarzem, zwierząt rozpłodowych, a także zwierząt domowych.

Poza tym dokona się zmian w prawie postępowania cywilnego, w którym zwierzęta nie będą już widnieć jako towary podlegające zajęciu.

Podstawą jest tutaj ogromna więź emocjonalna, która tworzy się między zwierzęciem i jego właścicielem. Oznacza to również, że wszelkie zyski płynące z tytułu posiadania zwierząt również nie podlegają zajęciu.

Jest to ogromny krok naprzód ku wyrażeniu szacunku, jakim powinniśmy darzyć zwierzęta. Dla wszystkich miłośników zwierząt jest to z pewnością zmiana, która wydawała się niesamowicie trudna, a wręcz niemożliwa do osiągnięcia.

Zwierzęta to istoty żywe, stop przemocy wobec zwierząt

Bez wątpienia jest to osiągnięcie, które poprowadzi nas w kierunku lepszego świata. Kto wie, jaki będzie następny krok?

Na chwilę obecną, serca wielu osób radują się z tego zwycięstwa. Nareszcie zwierzęta postrzegane są zgodnie z ich naturą – jako istoty żywe, a nie przedmioty.