Białaczka u kotów - jakie są jej objawy?

13 kwietnia, 2021
Objawy białaczki zależą od rodzaju wirusa i od tego, jak objawia się choroba. Istnieje jednak kilka typowych objawów.

Istnieje wiele procesów patologicznych, które dzielimy z różnymi gatunkami zwierząt. Jeśli chodzi o choroby, jest coś więcej, co łączy zwierzęta domowe i ludzi, niż to, co nas dzieli. Dzisiaj przyjrzymy się, jak wygląda białaczka u kotów.

Ta choroba, typowa dla kotów, często występuje u zwierząt ulicznych lub żyjących w warunkach półwolnych. Czy wiesz, co powoduje tę chorobę? Poniżej opowiemy Ci o objawach białaczki u kotów i sposobach jej leczenia.

Białaczka u kotów: definicja i etiologia

Białaczka jest uważana za jedną z najczęstszych chorób wirusowych wśród kotów na całym świecie, zwłaszcza tych, które żyją na ulicy i nie korzystają z odpowiedniego leczenia weterynaryjnego.

Choroba ta jest wywoływana przez wirusa RNA (retrowirusa), który ma trzy odrębne podgrupy o różnym stopniu rozpowszechnienia. W konsekwencji każdy z nich ma inne objawy.

Nie ma predyspozycji do rasy ani płci, ale częściej występuje u samców ze względu na ich przyzwyczajenia związane z wędrowaniem po ulicach. Przenoszenie wirusa jest bezpośrednie i poziome, poprzez wdychanie lub doustnie.

Jak białaczka objawia się u kotów

Jak już wspomnieliśmy, zależy to od podgrupy wirusów wywołującej infekcję, a także od konkretnej sytuacji zwierzęcia, ponieważ ważną rolę mogą odgrywać infekcje utajone.

Białaczka u kotów

Około 70% zakażeń ma nienowotworowe procesy kliniczne, tj. bez rozwoju nowotworów. Natomiast około 30% infekcji wirusem białaczki powoduje nowotwory u kotów.

Typ nowotworowy

Podgrupa B wirusa jest zwykle zaangażowana w nowotworowy rodzaj białaczki. U kotów zakażonych tym podtypem wirusa rozwija się specyficzny rodzaj guza zwany chłoniakiem. Chłoniak jest złośliwym guzem składającym się z nieprawidłowych limfocytów na różnych etapach dojrzewania.

Formacja ta może dotyczyć kilku lokalizacji, a jej najczęstszym objawem jest chłoniak śródpiersia. Objawy chłoniaka śródpiersia są zwykle związane z uciskiem masy nowotworowej na sąsiednie struktury. Chory kot może mieć następujące objawy:

Kolejną najczęściej występującą postacią jest chłoniak wieloośrodkowy. Atakuje obwodowe węzły chłonne, wątrobę i śledzionę. Dlatego objawy mogą się różnić, ponieważ zależą od dotkniętego narządu. Najczęstszym jest powiększenie węzłów chłonnych, co jest szczególnie widoczne w okolicy szczęki.

Istnieje inna forma obejmująca pojawienie się chłoniaków w tkance jelitowej. Jednak ich związek z tym wirusem nadal wzbudza kontrowersje i nie ustalono bezpośredniego związku przyczynowego.

Typ nienowotworowy

Te infekcje są zwykle wywoływane przez podgrupę A wirusa. Objawy zakażonych zwierząt mogą obejmować:

  • Anemia nieregeneratywna: szacuje się, że około 75% anemii u kotów jest związanych z obecnością wirusa białaczki. Chore koty będą wykazywać osłabienie, zmęczenie i trudności w oddychaniu, a także widoczną bladość błon śluzowych.
  • Problemy immunologiczne: ten wirus wpływa również na liczbę białych krwinek, czyli komórki odpowiedzialne za obronę organizmu. Dlatego chore koty będą miały większe predyspozycje do rozwoju wszelkiego rodzaju infekcji, od zapalenia skóry po choroby układu oddechowego.
  • Aborcja i problemy reprodukcyjne: Aborcja i niepłodność są bardzo częste wśród zakażonych kotów. Ponadto kocięta urodzone przez chorą kotkę będą słabe, chore, a śmiertelność wśród noworodków będzie wysoka.
kot i weterynarz

Jak widać, białaczka jest bardzo częstą chorobą kotów. Dlatego szczególnie ważne jest, aby włączyć szczepionkę przeciwko białaczce do protokołów szczepień kotów, zwłaszcza tych, które często bywają na dworze. Szczepionka jest skutecznym środkiem zwalczania białaczki u kotów.