Płyn w jamie brzusznej zwierzęcia – 4 możliwe przyczyny

04 marca, 2021
Zwykle obecność płynu w jamach ciała wskazuje, że coś jest nie tak. W tym artykule opowiemy o niektórych z najczęstszych przyczyn wysięku w jamie brzusznej u zwierząt domowych.

Jama brzuszna znajduje się bezpośrednio pod klatką piersiową, za przeponą. Dociera do miednicy. Zawiera większość wnętrzności biorących udział w trawieniu, oprócz układu moczowego i rozrodczego. U zdrowych osobników lub zwierząt jama ta jest wolna od płynu. Jednak płyn w jamie brzusznej zwierzęcia może być spowodowany wieloma różnymi stanami.

To nagromadzenie płynu jest niekonkretnie nazywane wodobrzuszem. Nie można go zauważyć gołym okiem, dopóki nie będzie tyle płynu, że brzuch napuchnie.

Ciecz naciska na wnętrzności, naczynia brzuszne i jamę piersiową. Dlatego jest to poważny problem, który należy prawidłowo zdiagnozować, aby wdrożyć odpowiednie leczenie.

Płyn w jamie brzusznej zwierzęcia – 4 możliwe przyczyny

Poniżej omówimy cztery najczęstsze przyczyny pojawienia się płynu w jamie brzusznej pupila.

Hemoabdomen

Jak można domyślać się już po samej nazwie, termin ten oznacza „krew w brzuchu”. Może mieć wiele źródeł, a krwawienie może pochodzić z różnych narządów, najczęściej są to wątroba i śledziona.

psi brzuch

Ten stan zwykle wynika z:

  • Urazu
  • Pęknięcia nowotworu lub guza w obrębie jamy brzusznej (naczyniakomięsaki śledziony są dość częste u psów)
  • Koagulopatia – niestety ten stan jest dość powszechny, ponieważ jest spowodowany spożyciem trutki na szczury
  • Choroba wątroby

Hemoabdomen to jeden z najczęstszych problemów u zwierząt domowych. Wymaga natychmiastowego leczenia weterynaryjnego.

Zapalenie otrzewnej

Z definicji, zapalenie otrzewnej to zapalenie wyściółki wewnętrznej ściany brzucha oraz osłony narządów jamy brzusznej. Może być septyczne (to znaczy z obecnością bakterii) lub nie.

W przypadku septycznego zapalenia otrzewnej w płynie jamy brzusznej zwykle występują degenerujące neutrofile.

Najczęstszą przyczyną septycznego zapalenia otrzewnej jest pęknięcie lub perforacja przewodu pokarmowego. To powoduje, że bakterie jelitowe przedostają się do jamy brzusznej, powodując poważną infekcję.

Nieseptyczne zapalenie otrzewnej może być spowodowane procesami zapalnymi trzewi, takimi jak zapalenie trzustki lub wątroby. Weterynarze powinni zawsze brać pod uwagę zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP) jako możliwą przyczynę nieseptycznego wysięku u kotów.

Szczególny przypadek: rozlane zapalenie otrzewnej

Ten rodzaj zapalenia otrzewnej występuje, gdy pęcherzyk żółciowy pęka, a jego zawartość przedostaje się do jamy brzusznej. Przyczyną pęknięcia może być uraz, guz, kamienie żółciowe itp.

Zapalenie otrzewnej dróg żółciowych jest zwykle aseptyczne. Jednak żółć może zawierać bakterie, jeśli pochodzi z zakażonego pęcherzyka żółciowego. Oznacza to, że wysięk jest septyczny, a rokowanie jest gorsze.

Mocz w jamie brzusznej

Mocz pojawiający się w jamie brzusznej jest wynikiem pęknięcia dróg moczowych (najczęściej pękniętego pęcherza).

W rezultacie mocz gromadzi się w jamie brzusznej i powoduje zapalenie otrzewnej z powodu chemicznego podrażnienia. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn płynu w jamie brzusznej u pacjentów po wielokrotnym urazie.

Na przykład, u kotów mocz w jamie brzusznej pojawia się często po upadku ze znacznej wysokości.

Mleczowa puchlina brzuszna, inna postać wysięku brzusznego u zwierząt domowych

Jest to nagromadzenie bogatej w lipidy limfy (chłonki) w jamie otrzewnej z powodu pęknięcia lub niedrożności przewodów chłonnych brzucha. W przeciwieństwie do tego, co obserwujemy w medycynie ludzkiej, ta patologia jest bardzo rzadka u kotów i psów.

Chłonka to płyn składający się z żółci, soku trzustkowego i lipidów, który jest wytwarzany w jelitach podczas trawienia tłustych pokarmów. Naczynia limfatyczne wychwytują ją, a jeśli pękną, w jamie brzusznej pojawia się płyn.

Zdarzały się przypadki jej wystąpienia u starszych kotów, których średni wiek wynosił 11 lat. Zwykle jest to spowodowane nowotworem złośliwym w obrębie jamy brzusznej (guzem jamy brzusznej).

Czy płyn w jamie brzusznej u zwierząt zawsze ma swoje źródło we wnętrznościach układu pokarmowego lub moczowego?

Odpowiedź brzmi: nie. W rzeczywistości jedną z najczęstszych przyczyn wysięku, czy to w klatce piersiowej, czy w jamie brzusznej, jest układ krążenia.

Na przykład, prawostronna niewydolność serca powoduje gromadzenie się krwi w żyłach. Zwykle powoduje to obrzęk kończyn i brzucha. Innymi słowy, występuje puchlina.

Inne możliwe przyczyny to zakrzepica, nadciśnienie wrotne i hipoproteinemia.

usg psa

Mówiąc krótko, teraz wiesz już, że ten problem nie zawsze ma przyczynę trawienną lub moczową. Dlatego bardzo ważne jest, aby zabrać zwierzaka do weterynarza, aby uzyskać dokładną diagnozę i odkryć przyczynę wysięku. W ten sposób można przystąpić do odpowiedniego leczenia.

  • Cavidad abdominal [Internet]. Es.wikipedia.org. [cited 3 July 2020]. Available from: https://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_abdominal#:~:text=La%20cavidad%20abdominal%20es%20la,encima%20de%20la%20cavidad%20p%C3%A9lvica.
  • Hemoabdomen en perros y gatos: Una urgencia quirúrgica – Clinica veterinaria Madrid [Internet]. Clinica veterinaria Madrid. 2020 [cited 7 July 2020]. Available from: http://clinicaveterinariamadrid.es/hemoabdomen-perros-gatos-una-urgencia-quirurgica/#:~:text=Nos%20referimos%20a%20hemoabdomen%20en,son%20de%20h%C3%ADgado%20o%20bazo.
  • Caballero D, Franch B, Riera X. Quiloabdomen felino: caso clínico [Internet]. Barcelona; 2003 [cited 7 July 2020]. Available from: https://www.avepa.org/
  • King L, Boag A. BSAVA manual of canine and feline emergency and critical care. 2nd ed.