Przyczyny poronień u małych przeżuwaczy – 7 przykładów

Zdolność reprodukcyjna zwierząt gospodarskich jest utrzymywana na podstawie dobrego stanu zdrowia. Niestety, istnieją pewne choroby zakaźne, które mogą wpływać na aktywność reprodukcyjną stada.
Przyczyny poronień u małych przeżuwaczy – 7 przykładów

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia, 2021

Sprawdzenie, jakie są przyczyny poronień u małych przeżuwaczy było i nadal jest trudnym wyzwaniem dla lekarzy weterynarii. Historia przebytych chorób, sekcja zwłok płodu i badanie łożyska – oprócz badań laboratoryjnych – pozostają najbardziej przydatnymi narzędziami do tego celu.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się czynników zakaźnych w całym stadzie, rolnicy powinni znać możliwe przyczyny i wiedzieć, jak postępować. Poniżej opisujemy siedem najczęściej przyczyn poronień u małych przeżuwaczy.

Przyczyny poronień u małych przeżuwaczy: przyczyny bakteryjne

Poniżej omówimy główne bakterie wywołujące poronienia u małych przeżuwaczy.

Bruceloza

Jest to ogólna nazwa nadawana infekcjom wywoływanym przez bakterie z rodzaju Brucella. Na przykład, bydło jest zwykle porażane przez Brucella abortus, a rzadko przez Brucella melitensis.

Odwrotna sytuacja występuje w przypadku małych przeżuwaczy, u których występowanie poronień wywołanych przez Brucella melitensis jest dość częste.

Oprócz stwarzania ryzyka dla zwierząt gospodarskich, ta choroba stanowi problem zdrowia publicznego, ponieważ Brucella melitensis jest odzwierzęca. Oznacza to, że choroba przenosi się ze zwierząt na ludzi.

owca i młode

Z klinicznego punktu widzenia, choroba charakteryzuje się występowaniem poronień i innymi problemami reprodukcyjnymi, takimi jak zatrzymanie łożyska. Należy wspomnieć, że bakterie mogą również zarażać samców, powodując zapalenie genitaliów.

Z dostępnych informacji wynika, że największym problemem w momencie infekcji są szczątki płodowe. Dlatego ważne jest, aby szybko reagować, gdy w stadzie zacznie dochodzić do poronień w końcowym okresie ciąży.

Rolnik powinien z tego powodu podejrzewać obecność Brucelli, ale tylko badania laboratoryjne mogą to potwierdzić.

Poronienie enzootyczne

Czynnikiem sprawczym jest Chlamydophila abortus, wewnątrzkomórkowy mikroorganizm powodujący poronienia i narodziny bardzo słabego potomstwa. Ta choroba jest wysoce zaraźliwa i może zarazić całe stado w ciągu zaledwie kilku dni.

Ponadto, podobnie jak bruceloza, jest chorobą odzwierzęcą i może powodować poronienia u kobiet.

U kóz poronienie może nastąpić w dowolnym momencie ciąży, podczas gdy u owiec występuje częściej w drugiej części okresu ciąży, począwszy od dwóch tygodni.

Niestety, rzadko pojawiają się oznaki umożliwiające przewidzenie poronienia u samicy. Co najwyżej matka zmienia swoje zachowanie, a nieprawidłowe wydzieliny ze sromu pojawiają się w ciągu ostatnich 48 godzin ciąży.

Gorączka Q

Ta choroba, wywoływana przez Coxiella burnetti, dotyka prawie wszystkie ssaki domowe, w tym małe przeżuwacze. Jest bardzo zaraźliwa, ale zwykle nie daje objawów u zwierząt. Ponadto podobnie jak poprzednie, może to być chorobą odzwierzęcą.

Bakterie trawienne jako przyczyny poronień u małych przeżuwaczy

Bakterie z rodzaju Campylobacter spp. mogą powodować poronienie w określonych warunkach. Oprócz małych przeżuwaczy mogą też zarażać bydło, ale robią to w inny sposób.

Ta patologia rozrodcza u kóz i owiec pojawia się po infekcji jelitowej, która wyzwala bakteriemię – bakterie przedostające się do krwiobiegu. W ten sposób mikroorganizmy docierają do macicy.

Mówiąc o bakteriach przewodu pokarmowego, kilka gatunków z rodzaju Salmonella powoduje również poronienia u owiec i kóz.

Listerioza

Listeria monocytogenes jest bakterią GRAM-dodatnią, która normalnie może powodować poronienia pod koniec okresu ciąży. Podczas badania płodów pojawia się jeden z najważniejszych objawów, który wzbudza podejrzenie, że to ​​ta bakteria jest czynnikiem sprawczym.

Te nienarodzone zwierzęta zwykle mają martwicze ogniska o średnicy jednego lub dwóch milimetrów w wątrobie i płucach, jednak nie zawsze się one pojawiają.

Przyczyny poronień u małych przeżuwaczy: przyczyny pasożytnicze

Następnie omówimy główne pasożyty, które powodują poronienia w stadzie.

Toksoplazmoza

Toxoplasma gondii jest pierwotniakiem, który pasożytuje na komórkach śródbłonka naczyniowego i jest częstą przyczyną śmierci zarodków i poronień u owiec oraz kóz. Te poronienia mogą występować przez cały okres ciąży, ale są częstsze pod jej koniec.

Występują u samic w każdym wieku, ale częściej występują u pierworódek. Te poronienia pochodzenia pasożytniczego występują głównie wtedy, gdy infekcja zostaje nabyta podczas samej ciąży.

Rzadko możliwe jest zauważenie pasożytów w chorych tkankach.

Neosporoza

Prawdą jest, że neosporoza jest chorobą o wielkim wpływie na bydło i w przeszłości miała niewielki wpływ na owce. Jednak w ostatnich latach pierwotniak Neospora caninum został powiązany z pojawieniem się epidemii poronień również u tych zwierząt domowych.

dziecko tulące owcę

Zakażone zwierzęta mogą poronić lub przenieść pasożyta na płód. Co więcej, owce zarażone za młodu mogą z kolei przenosić chorobę na swoje potomstwo.

Znaczenie kontrolowania przenoszenia tych czynników poronnych

Jeśli chodzi o zwalczanie chorób, które dotykają zwierzęta gospodarskie, nie możemy zajmować się tylko tymi, które powodują zgony u dorosłych osobników. Jest tak, ponieważ hodowla zwierząt zależy od sukcesu reprodukcyjnego.

W związku z tym ważne jest, aby każda ciąża została donoszona i doszło do prawidłowego porodu. 

Dlatego osoba zarządzająca gospodarstwem musi unikać rozprzestrzeniania się tych chorób, aby zapobiec epidemiom poronień. Ponadto należy również wziąć pod uwagę możliwość, że te czynniki zakaźne mogą również powodować choroby u ludzi.

To może Cię zainteresować ...
Żwacz, ekosystem drobnoustrojów wewnątrz krowy
My AnimalsPrzeczytaj na My Animals
Żwacz, ekosystem drobnoustrojów wewnątrz krowy

Proces fermentacji anaerobowej jest ważny dla przetrwania krów. Dowiedz się, czym jest żwacz i poznaj niektóre mikroorganizmy biorące udział w tym ...