Dzikie zwierzęta

Dzikie zwierzęta to te, które nigdy nie zostały udomowione. W tej sekcji, przypominającej nieco encyklopedię, znajdziesz informacje co do różnych gatunków gadów, płazów, ssaków, ptaków, bezkręgowców i ryb.

Śpiew kanarków i jego znaczenie
Śpiew kanarków i jego znaczenie

Kanarki (Serinus canaria domestica) to najbardziej rozpowszechniona grupa ptaków hodowanych jako zwierzęta domowe na całym świecie. O pierwsze miejsce rywalizują…