Muzeum entomologiczne CURLA – co warto o nim wiedzieć

28 listopada, 2020
Muzeum entomologiczne CURLA jest instytucją uniwersytecką w Hondurasie. Słynie ze wspaniałej kolekcji motyli i innych owadów.

Muzeum Entomologiczne CURLA jest największym obiektem tego typu. Został zbudowany w Hondurasie i założony przez Sir Roberta Lehmana, zapalonego nauczyciela i odkrywcę z Ohio. Stworzył to muzeum z chęci zbierania i klasyfikowania motyli z całego świata.

Wcześniej było znane jako Muzeum Motyli i Innych Owadów. Jednak w 2015 r. jego nazwa oraz siedziba uległy zmianie w wyniku zmiany kierownictwa.

Muzeum entomologiczne: kolekcja

Muzeum to posiada ogromną kolekcję – ponad 19 300 gatunków ciem i motyli. W jego kolekcji znajdują się również owady z Hondurasu i ponad 140 innych krajów na całym świecie.

W zbiorach muzeum znajduje się prawie 8000 gatunków lepidoptera, w tym motyle i ćmy. Ponadto muzeum ma ponad 6000 gatunków innych owadów występujących w Hondurasie. Wszystkie zostały zebrane przez lata z lasów deszczowych tego kraju Ameryki Środkowej.

Oczywiście w muzeum znajdują się również gatunki występujące w innych krajach – 3400 gatunków lepidoptera i ponad 1800 gatunków innych owadów.

Pawica atlas
Źródło: Shutterstock, Pawica atlas

Oczywiście, podobnie jak inne muzea, w muzeum entomologicznym znajdują się kultowe gatunki. Wśród nich można znaleźć największą ćmę Hondurasu – Białą Czarownicę (Thysania agrippina), a także największego motyla na świecie – Pawicę Atlas.

Chociaż niebieskie motyle występują w wielu krajach, niebieskie motyle Hondurasu słyną ze swojej barwy. Muzeum ma kilka rodzajów motyli niebieskich, w tym najjaśniejszego motyla Morpho cypris.

Chrysiridia rhipheus
Chrysiridia rhipheus. Źródło: Pinterest

Oczywiście muzeum udało się pozyskać bardzo rzadkie gatunki znane na całym świecie. W muzeum znajduje się gatunek najbardziej kolorowej ćmy z Madagaskaru, Chrysiridia rhipheus.

Ponadto są również ciekawe i zabawne gatunki, takie jak latarnik surynamski, który ma najdłuższą paszczę na świecie.

Robert Lehman, założyciel Muzeum Motyli i Innych Owadów

Sir Robert Lehman był człowiekiem, który poświęcił swoje życie zbieraniu i klasyfikowaniu lepidoptera i innych owadów.

Przybył do Hondurasu w wieku 19 lat i mieszkał tam przez całe życie. Później wrócił do Stanów Zjednoczonych, aby ukończyć studia. Jego miłość do owadów wzrosła podczas jego pierwszego pobytu w Hondurasie i nigdy nie zniknęła.

Po ukończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych w 1968 roku wrócił do Hondurasu i tam osiadł na stałe.

Po uzyskaniu tytułu nauczyciela w szkole podstawowej poświęcił się nauczaniu. Jednocześnie wolny czas poświęcał eksplorowaniu pobliskich gór. Podczas spacerów i podróży zbierał motyle.

Muzeum entomologiczne curla
Źródło: Prezentacja muzeum

W 1987 roku Lehman podarował swoją kolekcję motyli Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Wielu badaczy i specjalistów korzystało z jego zbioru, który przekazał instytutowi, a który składał się z 4222 gatunków motyli z Hondurasu.

W 1994 roku Lehman zaczął budować nowszą, większą kolekcję motyli i owadów. Zaledwie dwa lata później jego kolekcja przekształciła się w Muzeum Motyli.

Muzeum Entomologiczne i ochrona środowiska

Honduras ma 11,2 miliona hektarów terytorium. Z tego co najmniej 4 miliony hektarów to różne rodzaje lasów i dżungli.

W ostatnich dziesięcioleciach Honduras wdrożył programy ponownego zalesiania i ochrony. Jednak zmiany środowiskowe wpłynęły na wiele gatunków flory i fauny.

Muzeum Entomologiczne CURLA jest więc przystanią wiedzy i gatunków motyli, które mogą wkrótce zniknąć.

Muzeum nie tylko gromadzi zbiory owadów, ale służy również celom edukacyjnym.

Nowa administracja Muzeum Motyli

Lehman zarządzał muzeum motyli od momentu jego powstania. Jednak od 2015 roku muzeum znajduje się obecnie pod zarządem Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu Hondurasu.

W tym samym roku muzeum przeniosło ze swojej pierwotnej siedziby do Regionalnego Centrum Uniwersyteckiego na Wybrzeżu Atlantyckim (CURLA).

Obecnie z muzeum korzysta społeczność uniwersytecka, są to zarówno badacze, jak i studenci. Oczywiście muzeum nadal jest  otwarte dla publiczności.

Robert Lehman kontynuuje współpracę z muzeum entomologicznym poprzez konsultacje i szkolenie personelu. Prowadzi warsztaty z zakresu zbierania, identyfikacji i biologicznego przygotowania owadów, ale także środowiska i dbania o naturalne siedliska motyli.

  • Miller, J. Y., Matthews, D. L., Warren, A. D., Solis, M. A., Harvey, D. J., Gentili-Poole, P., … Covell, C. V. (2012). An annotated list of the Lepidoptera of Honduras.
  • Gregorio, J. J. P. de. (1974). Sobre la lepidopterologia y el estudio y colección de mariposas. Revista de Girona, (67), 50–53.
  • Yoshioka, S., & Kinoshita, S. (2006). Structural or pigmentary? Origin of the distinctive white stripe on the blue wing of a Morpho butterfly. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 273(1583), 129–134.