Hydrocynus goliath: afrykański tytan słodkich wód

19 listopada, 2020

Hydrocynus goliath to kultowy gatunek słodkowodny z RPA. To zwierzę ma wysoką wartość ekologiczną, ekonomiczną i społeczną dla mieszkańców RPA.

Hydrocynus goliath to nazwa używana ogólnie w odniesieniu do różnych gatunków ryb słodkowodnych z rodzaju Hydrocynus. Ze względu na swój charakter ta ryba jest uważana za afrykański odpowiednik piranii.

Gatunki z rodzaju Hydrocynus charakteryzują się dużymi, ostrymi zębami, umięśnionym ciałem i charakterystycznymi „tygrysimi” pręgami, od których pochodzi ich nazwa. Często te drapieżniki polują w grupach złożonych z kilku osobników.

Afrykańskie gatunki ryb tygrysich

Rodzaj ryby Hydrocynus należy do rzędu Caraciformes i jest endemicznym gatunkiem w Afryce. Jak dotąd rozpoznano sześć istniejących gatunków: H. brevis, H. forskahlii, H. somonorum, H. tanzaniae, H. goliath i H. vittatus.

Różne gatunki różni się między sobą rozmiarem. Najmniejszy gatunek, H. tanzaniae, ma maksymalny rozmiar około 25 centymetrów, podczas gdy w przypadku największego, H. goliath, odnotowano nawet okazy o 133 centymetrach długości.

ryba w dłoniach

Z drugiej strony najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jest H. vittatus, który zamieszkuje całą Afrykę i wszystkie główne systemy rzeczne. Na kontynencie afrykańskim rozwijają się trzy inne gatunki tej ryby: Hydrocynus brevis (Sudan), Hydrocynus forskahlii (Afryka Północna) i Hydrocynus tanzaniae (Tanzania).

Miejscowi żyjący w pobliżu dorzecza Kongo, jedynego miejsca, w którym żyje największy gatunek tej ryby, H. goliath, nazywają ją gigantem M’Benga, co w dialekcie suahili oznacza „niebezpieczną rybę”.

Jak rozpoznać hydrocynus goliath?

Bez wątpienia hydrocynus goliath to najbardziej charyzmatyczna grupa gatunków zamieszkujących ekosystemy słodkowodne. Są to ryby o dużych łuskach, o płetwach zabarwionych od żółtego do krwistoczerwonego z czarnymi krawędziami oraz głębokimi i widocznymi wypustkami ogonowymi.

Wśród jego najbardziej charakterystycznych cech są duże, wystające i spiczaste zęby. Ponadto wszystkie gatunki mają zastępcze zęby osadzone w ubytkach w kościach szczęki.

Ponadto hydrocynus goliath mają ciemne paski boczne biegnące od głowy do ogona na ciele. Każdy gatunek ma pewne cechy, które go charakteryzują. Przedstawimy Ci cechy dwóch najbardziej niezwykłych.

1. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jest H. vittatus

To najbardziej znany gatunek z rodzaju i drugi co do wielkości. Jego ciało jest wydłużone, cienkie, z rozwidloną płetwą ogonową. Ponadto jego łuski są duże, opalizujące, srebrzyste, a także mają złote akcenty. U tego gatunku boczne ciemne linie są bardzo dobrze określone. Mają osiem zębów.

Jeśli chodzi o rozmieszczenie możemy je znaleźć w całej Afryce w rzekach Kongo, Zambezi i Okawango, przybrzeżnych systemach rzecznych na południe od Dolnego Zambezi oraz w jeziorze Tanganika.

2. Hydrocynus goliath: największy gatunek z rodzaju

Według doniesień wykryto osobniki o długości ponad 1,5 metra (4,9 stopy) i wadze od 50 do 70 kilogramów. Ich zęby są rozmieszczone wzdłuż szczęk. Średnio każdy z zębów może mieć nawet wielkość jednego cala.

Jeśli chodzi o ubarwienie, u młodych osobników jest ono często blade. Nawet u dorosłych paski na ciele są bardzo subtelne lub nie ma ich wcale, ze srebrnym odcieniem. Ponadto ich płetwy są brązowe. U dużych osobników, gdy dolna płetwa ogonowa przekracza 15 cm, zwykle ma kolor czerwony.

Oprócz okazałych rozmiarów wyróżnia się prostym grzbietowym profilem głowy. W zależności od wielkości mają różne uzębienie: 12 – 20 zębów w górnej szczęce i 8 – 14 w dolnej szczęce. Ten dziki gatunek jest jedną z najbardziej poszukiwanych ryb łownych w Afryce, ponieważ występuje endemicznie w dorzeczu Kongo.

Hydrocynus goliath wyróżniają się dużymi i ostrymi zębami. W szczęce znajduje się szereg zębów zastępczych, których celem jest zastąpienie tych, które mogą zostać utracone lub złamane.

Dieta

Hydrocynus goliath to zaciekły drapieżnik, który nie jest wybredny, jeśli chodzi o jedzenie – zaatakuje każdy poruszający się obiekt mniejszy od siebie. W rzeczywistości niektórzy uważają, że jego zachowanie może być przyczyną opóźnień w specjacji afrykańskich ryb słodkowodnych.

Hydrocynus goliath w wodzie

Często ryby tygrysie podobnej wielkości polują w grupach, podczas gdy większe łowią samotnie. Często można je zobaczyć polując na mniejsze gatunki ryb. Wykazano również, że są kanibalami.

Na podstawie analiz zawartości żołądka wiadomo, że hydrocynus goliath preferują ofiarę mniejszą lub równą 40% ich własnego ciała. Chociaż udokumentowano również przypadki polowania na większe zdobycze.

Hydrocynus goliath – zachowanie gatunku

Hydrocynus goliath mają ogromne znaczenie ekologiczne i gospodarcze dla regionu, a ich ochrona w ich siedliskach rzecznych w Afryce jest priorytetem wielu władz morskich.

Obecnie władze promują praktykę połowów metodą „złów i wypuść”, aby zapewnić przyszłe przetrwanie populacji.

Według ekspertów głównymi czynnikami zagrażającymi rybom tygrysim są degradacja siedlisk, nadmierna eksploatacja spowodowana działalnością połowową oraz zanieczyszczenie środowiska.

Skuteczne zarządzanie populacją tej ryby zależy od naszej wiedzy o tych gatunkach. Aby to zrobić konieczne jest przezwyciężenie trudności związanych z gromadzeniem danych w odległych lokalizacjach.

  • Moelants, T. (2010) Hydrocynus goliath. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T182833A7980766. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T182833A7980766.en. Downloaded on 09 July 2020.
  • Brewster, B. 1986. A review of the genus Hydrocynus Cuvier, 1819 (Teleostei, Characiformes). Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology 50:193–206
  • Gagiano, C. L., G. J. Steyn, and J. J. du Preez. 1996. Tooth replacement of tigerfish Hydrocynus vittatus from the Kruger National Park. Koedoe 39:117–122. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=DJ2012083784
  • Gerber, R., N. J. Smit, G. M. Pieterse, and D. Durholtz. 2009. Age estimation, growth rate and size at sexual maturity of tigerfish Hydrocynus vittatus from the Okavango Delta, Botswana. African Journal of Aquatic Science 34:239–247.
  • Jacobs, F. J. (2017). The conservation ecology of the African tigerfish Hydrocynus vittatus in the Kavango River, Namibia (Doctoral dissertation). http://ukzn-dspace.ukzn.ac.za/bitstream/handle/10413/16279/Jacobs_Francois_Jakob_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Binohlan, C.B., FishBase, www.fishbase.org version [online]. Available from https://www.fishbase.de/Summary/SpeciesSummary.php?ID=4479&AT=tigerfish [accessed July 2020].