Jak zanieczyszczenie wody wpływa na ryby

Powodem zanieczyszczenia wody jest wyrzucanie przez ludzi plastiku, chemikaliów i innych odpadów do mórz i rzek. Dowiedz się, jak zanieczyszczenie wody wpływa na ryby.
Jak zanieczyszczenie wody wpływa na ryby

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia, 2021

Ekosystemy wodne naszej planety są poważnie zagrożone przez zanieczyszczenie wody spowodowane działalnością człowieka, które niestety poważnie wpływa na ryby i inne gatunki morskie.

Metale ciężkie, mikrodrobiny plastiku oraz zmiany w fizycznym i chemicznym składzie wody, a także eutrofizacja jezior i rzek mają bezpośredni wpływ na liczebność, różnorodność i cykl życiowy gatunków słodkowodnych i słonowodnych.

W tym artykule opowiemy o głównych problemach spowodowanych zanieczyszczeniem wody oraz o tym, jak wpływa ono na ryby.

Mikroplastiki

Ludzie są jedynymi producentami mikroplastików na naszej planecie, więc niestety obecność tego elementu w wodzie zależy wyłącznie od nas. Pomimo wysiłków zmierzających do ograniczenia ich wykorzystania i konsumpcji, są obecne w oceanie od lat sześćdziesiątych XX wieku.

Mikroplastiki to maleńkie fragmenty materiału nieorganicznego, które zanieczyszczają środowisko. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) definiuje mikrodrobiny plastiku jako dowolne tworzywa sztuczne o rozmiarze poniżej 5 mm.

Te fragmenty mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. Są to opony, środki czystości, kosmetyki, odzież, tworzywa sztuczne codziennego użytku (butelki, torby, kartony, słomki) oraz procesy przemysłowe. Szacuje się, że od 2 do 5% wszystkich wyprodukowanych tworzyw sztucznych trafia do oceanów.

Rodzaje mikrodrobin plastiku

Mikroplastiki dzieli się na następujące kategorie:

  • Pierwotne: są to cząsteczki, które trafiają prosto do środowiska. Należą do nich pasty do zębów, żele i inne produkty kosmetyczne, które trafiają do ścieków.
  • Wtórne lub nanoplastiki: powstają w wyniku rozpadu większych plastikowych przedmiotów, takich jak torby, butelki lub sieci rybackie. Stanowią większość tworzyw sztucznych znajdujących się w oceanie.

Tworzywa sztuczne nie ulegają degradacji, ale po prostu rozpadają się na mniejsze cząstki, które są następnie zjadane przez wiele różnych stworzeń słodkowodnych i morskich, takich jak ryby, skorupiaki i mięczaki.

Mogą nawet trafić do tkanek ciała tych zwierząt, a więc wiele z nich może pojawić się później na Twoim talerzu.

W rzeczywistości poziom obecności tych tworzyw sztucznych obecnych w rybach będzie pochodził nie tylko z wody, ale z innych gatunków, które stanowią ich pożywienie!

Jak zanieczyszczenie wody wpływa na ryby? Może zmieniać ich zachowanie

Rzeki i morza są pełne ścieków powstających w wyniku działalności przemysłowej i górniczej, co ma duży wpływ na wodę i jej mieszkańców.

W rzeczywistości poziom zanieczyszczenia jest tak wysoki, że naukowcy zaobserwowali zmiany w zachowaniu ryb w Tamizie powstałe w wyniku zanieczyszczenia substancjami, takimi jak kofeina, a nawet kokaina.

Ludzie, którzy spożywają te narkotyki, następnie przekazują je wraz z moczem, co kończy się skażeniem rzeki. Te chemikalia wywołują sam efekt euforii i nadpobudliwości u ryb, jak u ludzi. Eksperymenty przeprowadzone w warunkach kontrolowanych przyniosły takie same wyniki na zwierzętach.

Substancje te gromadzą się w mózgu, mięśniach, skrzelach i skórze. Zmieniają zachowanie ryb do tego stopnia, że może to wpłynąć na ich szanse na przeżycie. Jest to szczególnie widoczne, gdy decydują się nie uciekać przed drapieżnikami.

Eutrofizacja

Eutrofizacja ma miejsce, gdy w wodzie występuje  nadmiar składników odżywczych w wyniku gromadzenia się odpadów organicznych.

Te składniki odżywcze składają się głównie z azotu oraz fosforu i powodują, że rozrost glonów wymyka się spod kontroli. Z kolei algi zużywają więcej tlenu w wodzie. Dzieje się tak zwykle w ekosystemach, w których woda nie przechodzi wielkich zmian, na przykład w zbiornikach lub jeziorach.

Sytuacja ta jest spowodowana różnymi czynnikami, w tym nawozami, odchodami zwierząt gospodarskich, odpadami przemysłowymi, tlenkiem azotu, siarką w deszczu i odpadami z działalności leśnej.

Stan rzeki spowodowany procesem eutrofizacji.

Ta eksplozja glonów w pierwszej fazie eutrofizacji powoduje mętnienie wody, uniemożliwiając dopływ naturalnego światła do dna.

W rezultacie rośliny nie mogą przeprowadzać fotosyntezy ani odnawiać poziomu tlenu, co kończy się ich śmiercią. Przy mniejszej ilości tlenu ryby i inne gatunki umierają. W rzeczywistości wiele przypadków masowego umierania ryb miało miejsce właśnie w wyniku eutrofizacji.

Rezultatem tej reakcji łańcuchowej jest mętna woda o gęstym wyglądzie i dużej ilości biomasy. Na początku może się to wydawać pozytywne, ale obniża jakość wody i bioróżnorodność ekosystemu.

Problem spowodowany przez ludzi

Jak widać, zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża ilość życia może być szkodliwa dla ekosystemu wodnego. Jednak poziom mikroplastików w oceanach jest najpilniejszym problemem, którym musimy się zająć żeby zmienić to, jak zanieczyszczenie wody wpływa na ryby.

Zanieczyszczenia niszczą życie zarówno w oceanach, jak i rzekach, ale to w naszych rękach są zmiany. Kluczem jest przede wszystkim zmniejszenie ilości wytwarzanych przez nas odpadów.

To może Cię zainteresować ...
Kryl – czym jest i jakie ma znaczenie w ekosystemach oceanicznych
My Animals
Przeczytaj na My Animals
Kryl – czym jest i jakie ma znaczenie w ekosystemach oceanicznych

Termin kryl jest używany do opisania około 86 gatunków skorupiaków zamieszkujących ekosystemy oceaniczne, znanych jako eufrazydy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Microplastics in fisheries and aquaculture, FAO, 2017.
  • The Times. Cocaine in Thames makes eels hyperactive, 2019.
  • Fundacionaquae

Treści zawarte w serwisie My Animals są udostępniane w celach informacyjnych. Nie mogą zastąpić diagnozy, porady czy leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym weterynarzem.