Feromony - dlaczego są ważne w świecie zwierząt?

25 lutego, 2020

Czy wiesz, czym są feromony i jak wpływają na zachowanie zwierząt? Opowiemy Ci o tych substancjach w tym artykule.

Obecność feromonów w organizmach zwierzęcych wpływa na ich zachowanie i styl życia znacznie bardziej niż może się wydawać. Zrozumienie czym naprawdę są feromony i po co istnieją jest najlepszym sposobem na ostateczne wyjaśnienie jak działa świat zwierząt.

Feromony to nie hormony

Feromony to substancje uwalniane przez zwierzęta. Mogą wpływać na fizjologię innych członków danego gatunku i ingerować w ich zachowania seksualne i terytorialne. Substancje te są organicznymi substancjami chemicznymi o niskiej masie cząsteczkowej, które są wychwytywane przez receptory nosowe zwierząt.

Aby naprawdę zrozumieć, do czego służą musimy pamiętać, że odgrywają one bardzo ważną rolę w komunikacji między członkami tego samego gatunku. W przeciwieństwie do hormonów, które działają wewnętrznie, feromony są uwalniane do środowiska przez płyny ustrojowe, takie jak ślina, pot lub mocz i powodują określoną reakcję u receptora.

słonie, feromony

Uwolnienie feromonów (i obecności innych czynników, takich jak pogoda lub światło) u innych członków gatunku są zjawiskiem znanym jako biostymulacja. Na przykład, u matek karmiących bliskość ich potomstwa, a zatem ekspozycja na feromony, które dzieci wydzielają doprowadzają do zwiększonej produkcji mleka.

Feromony – do czego służą?

Sygnały emitowane przez feromony są wykrywane przez narząd weneronasalny, znajdujący się w jamie nosowej. Za jego pośrednictwem bodziec przez nie dostarczany jest przekazywany do mózgu, gdzie następnie pojawia się odpowiednia reakcja.

koty a feromony


Organ ten łączy się z zakończeniami nerwowymi podwzgórza, które kontrolują emocje, takie jak strach lub pociąg seksualny. Feromony przekazują określone informacje podmiotowi, którego odpowiedź jest przekazywana na poziomie somatycznym.

  • Odgrywają szczególnie ważną rolę w zachowaniach reprodukcyjnych . Na przykład męskie feromony pobudzają cykliczną aktywność jajników u samic gatunków takich jak kozy lub owce. Z kolei młodsze samce słoni wydzielają zapach podobny do miodu, aby uniknąć problemów z dorosłymi samcami. Ponadto niektóre feromony obecne we łzach nowonarodzonych myszy hamują libido matki, dzięki czemu w pełni może zająć się wychowaniu.
  • Jeśli chodzi o zwyczaje terytorialne substancje te działają jako współrzędne. Pozwalają innym członkom gatunku wiedzieć, kto mieszka na określonym obszarze. W przypadku kotów wejście innego, obcego kota na ich terytorium prawie automatycznie wywołuje agresję u osobnika uważanego za przywódcę tego obszaru.

To naprawdę niesamowite. Mądrość natury nie przestaje nas zaskakiwać!