Inteligencja emocjonalna u zwierząt

Ustalono już, że kilka gatunków zwierząt odczuwa i ma świadomość swoich emocji. Ilekroć dojdzie do rozbieżności, wiąże się to z odczuciami chwili.
Inteligencja emocjonalna u zwierząt

Ostatnia aktualizacja: 01 lutego, 2019

Oczywiście, nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, że inteligencja emocjonalna u ludzi jest najwyższa ze wszystkich zwierząt. Może więc powinniśmy nieco zmienić pytanie i użyć słowa “istota żyjąca”, a nie “zwierzę”. Ale niezależnie od wszystkiego, ludzie wciąż zaliczają się do zwierząt.

Jednakże, pomijając ludzi, naukowcy od wieków starają się zmierzyć, obliczyć i zakwalifikować poziom rozwoju mózgu u pozostałych członków “królestwa zwierząt”.

W roku 343 p.n.e, Arystoteles napisał esej dotyczący zoologii, “Historia animalium”. Składa się on z 10 ksiąg, w których grecki filozof wykorzystał metody naukowe.

Napisał, że zwierzęta wykazują się zachowaniami, które mogą świadczyć o ich inteligencji. Arystoteles stwierdził też, że niektóre z gatunków są w stanie naśladować ludzkie zachowanie.

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Chociaż jest to pojęcie, które jest w częstym użyciu od połowi XX wieku, dopiero w 1995 zyskało one na popularności dzięki amerykańskiemu psychologowi, Danielowi Goleman. Opublikował on wtedy książkę pod tytułem “Inteligencja Emocjonalna“.

Inteligencja emocjonalna to nic innego, jak umiejętność identyfikacji, zrozumienia i zarządzania emocjami w kontekście swoich własnych celów. Obejmuje również metody wykorzystywane przez ludzi w celu zarządzania relacjami interpersonalnymi.

W oparciu o swoje własne doświadczenia, teorie Golemana stopniowo przeniosły się na dziedzinę etologii. Obecnie panuje zgoda, iż kilka gatunków zwierząt – w tym ludzi – czuje i ma świadomość swoich emocji.  Ilekroć dojdzie do rozbieżności, wiąże się to z odczuciami chwili.

Emocje vs. Uczucia

Emocje to bodźce, które powodują zmiany w żywej istocie, która mogą lub nie mogą być wyrażona fizycznie. Są one również definiowane jako wyrażenia psychofizjologiczne i są powiązane z cechami każdej osoby.

szympans

Z drugiej strony, pojęcie “uczuć” odnosi się do wyników tychże emocji. Emocje i uczucia różnią się od siebie, ponieważ emocje są spontaniczne i często nieświadome, gdy tymczasem uczucia obejmują pewien poziom świadomości.

Które zwierzę posiada najlepiej rozwiniętą inteligencję emocjonalną?

Odkładając na bok pojęcie “uczuć”, psy wyrażają najwięcej emocji. Istnieją również dowody na to, że te popularne zwierzęta potrafią rozpoznać emocje właścicieli nawet wtedy, gdy starają się oni je ukryć.

Jest to blisko związane z pamięcią oraz popędem seksualnym. To także warunkuje zachowanie związane ze strachem, przyjemnością i agresją. Jest to rodzaj systemu, który powoduje szybkie reakcje – które przynajmniej w teorii – są podświadome.

Seksualność, kluczowy element inteligencji emocjonalnej?

Inne zwierzęta, które wraz z ludźmi znajdują się na podium dla “zwierzętach o wysokiej inteligencji emocjonalnej”, są szympansy i delfiny. Gatunki te mają coś wspólnego z ludźmi: uprawiają seks dla przyjemności i w celu rozmnożenia.

Jednakże seksualność to nie jedyne, co odróżnia je od innych zwierząt.

Inteligencja szympansów pozwala im na systematyczną komunikację za pomocą symboli i znaków. Co więcej, dzięki swojej inteligencji są w stanie wykonywać też inne czynności. Są w stanie tworzyć konkretne znaczenia poprzez sekwencyjne łączenie różnych elementów.

delfiny robiące sztuczki

Zwierzęta te potrafią również współpracować. Każdy członek społeczności podejmuje konkretne obowiązki w celu osiągnięcia wspólnych celów, odkładając na bok indywidualne aspiracje.

Już sam ten aspekt wystarcza, aby przyznać im drugie miejsce wśród zwierząt o najwyższej inteligencji emocjonalnej.

Delfiny: Najmądrzejsze w wodzie

Chociaż ośmiornice cieszą się dobrą reputacją – uznawane są za najinteligentniejsze bezkręgowce – to delfiny są najmądrzejsze świecie morskim.

Delfiny to jedne z najbardziej towarzyskich zwierząt w całym królestwie zwierząt. Mają wysoce rozwinięty system komunikacji oparty o dźwięk. Tak bardzo rozwinięty, iż niektórzy specjaliści bez wahania nazywają go wyrafinowanym i skutecznym językiem.

It might interest you...
Jak pomóc Twojemu psu przezwyciężyć lęk?
My AnimalsPrzeczytaj na My Animals
Jak pomóc Twojemu psu przezwyciężyć lęk?

Grzmoty, większy pies, trauma z przeszłości... jest wiele powodów, dla których nasz pies może odczuwać lęk. Dlatego w tym artykule podamy kilka wsk...