Jaką odpowiedzialność ponosi właściciel za psa?

Jaką odpowiedzialność ponosi właściciel za psa?

Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca, 2019

Zasadniczo ustawodawstwo i większość przepisów obowiązujących w krajach Unii wyraźnie wskazują, że właściciel psa, który pogryzł daną osobę lub inne zwierzę musi zrekompensować ofierze szkody fizyczne i moralne. Jeśli twój pies ugryzł –Ty odpowiadasz za niego.

Dlatego działania psa i ich konsekwencje są problemem właściciela. Jednak właściciele psów, którzy przestrzegają przepisów (między innymi prowadząc psy na smyczy) mają większe możliwości ucieczki od kary. Sąd może uznać, że zwierzę działało samo pomimo tego, że kogoś pogryzło.

Kodeks cywilny wyraźnie reguluje odpowiedzialność za posiadanie zwierząt. Właściciel zwierzęcia lub ten, kto jest w jego posiadaniu jest odpowiedzialny za szkody, które powoduje. Nawet jeśli pies ucieknie lub się zgubi.

Jeśli jesteś ubezpieczony…

Jeśli ubezpieczyliśmy się w firmie ubezpieczeniowej to ona jest odpowiedzialna za ewentualne odszkodowanie za szkody wyrządzone prze psa.

biegnący buldog

W przypadku napaści psa na osobę otrzyma ona określoną kwotę, aby zrekompensować ewentualne obrażenia fizyczne lub moralne.

A także psychologiczne konsekwencje, jakie może nieść ze sobą agresja psa. Ale musi istnieć tutaj związek przyczynowo-skutkowy. To znaczy, że musimy udowodnić, że są one konsekwencją ataku psa poprzez odpowiednie raporty medyczne i psychologiczne.

Wyjątki i okoliczności łagodzące

Niezależnie od powyższego, istnieją również wyjątki, w których właściciel psów jest zwolniony z odpowiedzialności.

Jeśli mamy psa ubezpieczonego w odpowiedniej firmie z aktualną kartą szczepień, zidentyfikowanym odpowiednim mikroczipem, prowadzimy go na smyczy w kagańcu, jeśli pies należy do ras uważanych za “potencjalnie” niebezpieczne, te środki ostrożności stają się okolicznościami łagodzącymi w przypadku agresji psa na osoby trzecie.

W tym przypadku agresja przeszłaby z odpowiedzialności karnej na cywilną.  

W przypadku, gdy zwierzęciem opiekuje się ktoś inny niż właściciel kodeks cywilny ustala, że jeśli właściciel pozostawi w rękach osoby trzeciej nadzór i opiekę nad psem to ta osoba będzie musiała odpowiedzieć, jeżeli zwierzę zaatakuje osobę lub inne zwierzę.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Nasze prawo ustanawia pewne wyjątki dotyczące odpowiedzialności właściciela psa, który zaatakował inną osobę, na przykład:

  • Kiedy ofiara jest winna wcześniejszego zaatakowania zwierzęcia lub sprowokowania lub jest złodziejem, który wszedł na teren właściciela psa w celu kradzieży itp.
  • Przypadki siły wyższej. W przypadkach, gdy pies ucieka z domu z powodu niekontrolowanych sytuacji, takich jak pożary, trzęsienia ziemi itp.

Potencjalnie niebezpieczne psy, które pogryzły ludzi

Gdy pies rasy uważany jest za potencjalnie niebezpiecznego, liczba obowiązków rośnie. Wśród nich jest posiadanie ubezpieczenia o wartości nie mniejszej niż 120 000 euro lub zaktualizowanej kwoty. Jak również prowadzenie psa na nierozciągliwej smyczy o długości mniejszej niż dwa metry i w kagańcu i mieć zaświadczenie o zdolności fizycznej i psychicznej.

Oprócz tego naszym obowiązkiem jest zapisać psa do konkretnego rejestru. Jest to rejestr psów ras “potencjalnie niebezpiecznych” w gminie, w której mieszka.

Rasy i krzyżówki uważane za niebezpieczne to: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dog Argentyński, Fila Brasileiro, Tosa Inu i Akita Inu.

rottweiler

Musimy jednak wziąć pod uwagę fizyczne cechy każdego zwierzęcia, takie jak siła, wytrzymałość i duży rozmiar. Chyba że są to psy przewodniki lub mające pomóc, akredytowane i wyszkolone w oficjalnych centrach. Ponadto należy brać pod uwagę silną muskulaturę, sportową sylwetkę, zwinność, witalność i odporność, silny charakter itp.

Również te psy, które mają agresywny charakter lub które już brały udział w atakach na ludzi lub inne zwierzęta są uważane za “potencjalnie niebezpieczne”.