Konie potrafią myśleć? Poznaj odpowiedź na to pytanie

Wiele już powiedziano o inteligencji tych zwierząt. Ale czy konie potrafią myśleć?
Konie potrafią myśleć? Poznaj odpowiedź na to pytanie

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia, 2020

Konie są wyjątkowymi zwierzętami nie tylko ze względu na majestatyczny wygląd, ale także ze względu na szlachetne i wrażliwe zachowanie. Chociaż istnieje wiele dowodów na ich zdolność do uczenia się, zapamiętywania i okazywania empatii, wiele osób zastanawia się, czy rzeczywiście konie potrafią myśleć.

Czy konie potrafią myśleć, czy nie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, przede wszystkim musimy jasno zdefiniować to, co nazywamy myśleniem. Jeśli oczekujemy, że koniowate racjonują i rozumieją swoje środowisko identycznie z nami, z pewnością dojdziemy do negatywnej odpowiedzi.

Konie to zwierzęta, które bardzo różnią się od ludzi, więc ich sposoby postrzegania i interpretowania świata również znacznie odbiegają od naszego rozumowania.

Różnice te nie oznaczają jednak, że ludzie i koniowate nie mogą wykazywać pewnych podobieństw w swoich formach inteligencji. Na przykład zmysły mają tak samo duże znaczenie dla koni, jak dla ludzi.

W praktyce zwierzęta te mają nad nami tę przewagę, że mogą korzystać ze znacznie lepiej rozwiniętych zmysłów niż nasze. Poprzez swoje postrzeganie sensoryczne mogą gromadzić podstawowe informacje, aby zrozumieć swoje środowisko, a także modyfikacje, które w nim zachodzą.

Z drugiej strony możemy uznać, że akt myślenia może objawiać się lub być przetwarzany w różny sposób u różnych osobników. Oznacza to, że koń może mieć inną strukturę niż ludzie, a jednocześnie być inteligentny.

W związku z tym powinniśmy sobie wyobrazić istnienie wielu form inteligencji, równie ważnych i godnych podziwu, jak ludzka. W ten sposób moglibyśmy potwierdzić, że konie naprawdę potrafią myśleć. Są w stanie rozumować, nawet jeśli brakuje nam dużej wiedzy na temat ich sposobu rozumienia i komunikowania się ze światem.

Czy struktura społeczna i sposób uczenia się koni dowodzi, że konie potrafią myśleć?

Fantastycznych obserwacji dotyczących inteligencji koni można dokonać analizując ich zdolność uczenia się poprzez strukturę społeczną. Konie są istotami bardzo towarzyskimi i wrażliwymi. W stanie dzikim zazwyczaj tworzą duże grupy, aby się bronić i dbać o siebie w ramach społeczności.

Jednak niewiele osób uznaje, że koniowate utrzymują ugruntowaną strukturę rodziny. W każdym stadzie możemy zidentyfikować lidera, który jest odpowiedzialny za kierowanie pozostałymi członkami, nadając priorytety odnośnie zbiorowego dobrostanu.

Szacuje się, że w relacji człowiek-koń, jeździec lub opiekun odgrywa rolę, którą naturalnie przyjąłby lider stada. Oczywiście dotyczy to zdrowych więzi, w których posłuszeństwo i uczenie się są wspierane przez zaufanie i wzajemny szacunek.

Źrebięta uczą się od matek

Obserwuje się także źrebaki, które uczą się i eksperymentują w swoim otoczeniu, obserwując zachowanie swoich matek i innych dorosłych członków stada. Dlatego bardzo często zdarza się, że naśladują działania rodziców i innych koni z tej samej grupy.

Ta nauka jest niezbędna, aby źrebak wiedział, jak zachowywać się w strukturze społecznej stada. Ponadto pozwala im to stopniowo zdobywać pewność siebie, dopóki nie poczują się przygotowane do dorosłego życia i samodzielnego przetrwania.

Inne interesujące fakty na temat inteligencji koni

Uczą się z łatwością i mają doskonałą pamięć – czy można więc powiedzieć, że potrafią myśleć?

Ci, którzy mieli już okazję obserwować tresurę konia, znają łatwość uczenia się tych zwierząt. Podobnie jak psy, koniowate zwykle reagują optymalnie na pracę z pozytywnym wzmocnieniem.

Wzmacniając pożądane zachowania poprzez nagrody, szybko zachęcamy konia do zapamiętywania i perfekcyjnego ich wykonania.

Z drugiej strony sytuacje wysokiego stresu i metody negatywne, takie jak stosowanie kar, odnoszą wyjątkowo przeciwne skutki do zamierzonych. Przerażony lub niepewny koń, który nie znajduje pozytywnego środowiska, aby móc wyrazić siebie, z trudem rozwinie w optymalny sposób swoje zdolności fizyczne, poznawcze, społeczne i emocjonalne.

Ponadto koniowate wyróżniają się dużą zdolnością do zapamiętywania. Z jednej strony ułatwia to ich trening i pozwala na rozwinięcie bardzo głębokich więzi z opiekunami.

Jednak ta potężna pamięć może również prowadzić do powstawania urazów psychicznych i fobii u zwierząt będących ofiarami znęcania się lub nadużyć. W takich sytuacjach wiele osób dochodzi do wniosku, że konie rzeczywiście potrafią myśleć.

Każdy koń ma unikalną osobowość

Tak, jak u ludzi, każdy koń ma swoją unikalną osobowość. Chociaż możemy mówić o podstawowych cechach zachowania koni, nie da się przewidzieć zachowania konkretnego przypadku.

Jego sposób wyrażania siebie i interakcji z ludźmi, z innymi końmi oraz własnym środowiskiem zależy od różnych czynników. Chociaż wpływ mają czynniki odziedziczone genetyczne, zachowanie każdego zwierzęcia będzie zależeć w dużej mierze od środowiska, opieki i stymulacji zapewnianej przez jego opiekunów.

Z tego powodu nie ma dwóch takich samych koni w wyglądzie i zachowaniu. Przy adopcji konia należy pamiętać, że jego inteligencja i wrażliwość wymagają naszego poświęcenia, aby pomóc mu osiągnąć optymalny poziom.

To może Cię zainteresować ...
Codzienna pielęgnacja konia – co musisz wiedzieć
My Animals
Przeczytaj na My Animals
Codzienna pielęgnacja konia – co musisz wiedzieć

Czesanie i codzienna pielęgnacja konia są częścią podstawowej opieki niezbędnej do utrzymania zwierzęcia w dobrym zdrowiu. Oto, co musisz o tym wie...