Konie potrafią wyczuć ludzkie emocje - prawda czy mit?

Konie potrafią wyczuć ludzkie emocje - prawda czy mit?

Ostatnia aktualizacja: 08 grudnia, 2018

Trudno jest znaleźć w całym królestwie zwierząt stworzenie równie eleganckie, jak koń. Charakter tego zwierzęcia jest o wiele szlachetniejszy niż nam się wydaje. Mówi się, że konie potrafią wyczuć ludzkie emocje. Czy to prawda?

Pochodzenie

Przez wieki, ludzie byli uznawani za jedyny gatunek z racjonalną inteligencją. To się zmieniło z powodu postępu technologicznego, który pozwolił naukowcom z dziedziny weterynarii wykazać zmysłowe i poznawcze zdolności zwierzęcych instynktów.

Od czasu klasycznej mitologii, niektóre zwierzęta słyną z otaczającej ich magicznej aury, ze względu na ich zdolności zmysłowe.Mieszkańcy wsi wiedzą, że psy potrafią wyczuć strach, a konie wyczuwają ludzkie emocje.

terapia z koniem

Przy tak wielu różnych hipotezach możemy nadal zadawać sobie pytania: czy nauka może udowodnić, że konie potrafią czytać ludzkie emocje, czy jest to tylko ludzkie przekonanie na ich temat?

Czy emocje można wyczuć?

Po pierwsze wielu z nas twierdzi, że różne ssaki są w stanie wykazać empatię w stosunku do innych zwierząt swojego gatunku. Badania nad delfinami potwierdziły słuszność tej tezy. Utorowało to drogę do badań nad innymi gatunkami zwierząt.

W ciągu ostatnich kilku dekad nasze zrozumienie empatii, jaką mają psy dla swoich właścicieli, znacznie się rozwinęło. Jednak ostatnio przeprowadzone badania naukowe koncentrują się na umiejętnościach społecznych koni.

Nietrudno było stwierdzić, że konie potrafią wykazywać empatię wobec innych koni, psów, osłów i mułów. Rozumieją także wyraz twarzy i niektóre odgłosy w otoczeniu.

Ta informacja wskazuje, że konie mają zaawansowane zdolności sensoryczne. Jednak naukowcy wciąż nie znaleźli sposobu na to, jak odczytać  i porównać ze sobą reakcje koni w obliczu ludzkich emocji.

Czy istnieją dowody naukowe potwierdzające, że konie potrafią wyczuwać ludzkie emocje?

Obecnie naukowcy wiedzą, że konie są bardzo wrażliwe i zdolne do tworzenia więzi emocjonalnych z ludźmi. Jednak zanim nauka ostatecznie potwierdzi, że konie mają zdolność wyczuwania ludzkich emocji, musimy się jeszcze wiele nauczyć.

Dobrą wiadomością jest to, że wiele badań naukowych już teraz stawia konie na tym samym poziomie co psy, jeśli chodzi o rozpoznawanie ludzkich emocji.

Ukończone badania

Wśród tych badań jest projekt badawczy przeprowadzony na Uniwersytecie Sussex. Podczas badania przeanalizowano reakcje koni na ludzki wyraz twarzy.

Kiedy koniom pokazano przyjazne twarze, wydawały się towarzyskie i spokojne, bez widocznych zmian fizjologicznych. Jednakże, gdy konie widziały gniewną twarz, ich rytmy serca były przyspieszone i odwracały głowy tak, aby spojrzeć na taką twarz lewym okiem.

Wyraz twarzy koni i ich znaczenie

Lewe oko ssaka przenosi bodźce bezpośrednio na prawą stronę mózgu. Tam przetwarzane są informacje, aby wywołać reakcję. To wyjaśnia, dlaczego koń od razu spojrzał lewym okiem, gdy wyraz twarzy człowieka był alarmujący.

terapia z koniem

W popkulturze lewe oko konia symbolizuje “złe oko”. Ludzie uważają, że jest to technika zastraszania gdy zwierzę czuje się zagrożone. Innymi słowy, takie spojrzenie pojawia się jako mechanizm samoobrony.

Konie okazują obawę zmieniając swoje zachowanie i sposób, w jaki wchodzą w interakcje. Kiedy koń wyczuwa niebezpieczeństwo reaguje obracając i / lub obniżając głowę, aby spojrzeć na ziemię.

Ten typ zachowania – wraz z informacjami zebranymi przez naukowców z Uniwersytetu Sussex – udowadnia, że konie mają dużą zdolność wyczuwania emocji.

Analiza reakcji

Wszystkie dotychczasowe badania wykazały podobne reakcje koni. Dlatego wyniki nie mają związku ze szkoleniem, które otrzymały konie. Rozwinęły tę wspaniałą zdolność do przetrwania i współistnienia z ludźmi w trakcie ich ewolucji jako gatunku.

Według badań, reakcje na ludzki wyraz twarzy jest kluczowym czynnikiem, który potwierdza, że konie potrafią wyczuwać ludzkie emocje. Może to być również punkt wyjścia do udowodnienia, że ​​ten instynkt jest formą inteligencji poznawczej.

Niezależnie od tego, czy chodzi o postęp naukowy czy kulturowy, warto zwracać uwagę na zachowanie zwierząt. Jeśli konie wyczuwają ludzkie emocje, mogą nam pomóc rozwinąć naszą inteligencję emocjonalną i świadomość.