W jaki sposób temperatura determinuje płeć niektórych żółwi?

Po raz pierwszy determinację płci na podstawie temperatury wykryto w 1966 roku, podczas badań przeprowadzonych na afrykańskim gadzie zwanym jaszczurką ognistą. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym procesie?
W jaki sposób temperatura determinuje płeć niektórych żółwi?

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada, 2021

Żółwie to organizmy jajożyworodne, które przybywają na plaże lub obszary w ich pobliżu, aby złożyć jaja. Podczas tego procesu jaja są przechowywane w małych jaskiniach w piasku. Dzięki temu tworzy się rodzaj naturalnego inkubatora, który umożliwia niemowlętom rozwój. Jednak temperatura to coś więcej niż tylko inkubacja jaj: decyduje ona o płci niektórych żółwi. Zjawisko to nie jest niczym nowym w grupie gadów, ponieważ krokodyle również wykazują tę osobliwą cechę. Ponadto stało się to bardzo ważne ze względu na globalną sytuację klimatyczną, ponieważ zmiana temperatury na planecie może ostatecznie wpłynąć na gatunki. W tym artykule dowiesz się, jak temperatura determinuje płeć niektórych żółwi.

Jak określa się płeć u ssaków?

U ssaków cechy żeńskie lub męskie są determinowane przez dużą liczbę genów. Wszystkie są pogrupowane w struktury zwane chromosomami, które w przypadku determinacji płciowej człowieka określane są jako X i Y. Chromosom Y to ten, który nadaje osobnikowi męskie cechy, podczas gdy X robi to samo z cechami żeńskimi.

Mówiąc najprościej, obecność tych chromosomów określa, czy ssak jest samcem, czy samicą. Jednak niektóre gady, łamią tę zasadę, gdyż to temperatura decyduje o ich płci.

Żółw wykluwa się z jajka

Jak to możliwe, że temperatura determinuje płeć żółwi?

Gady to grupa zwierząt, które są ściśle związane ze swoim środowiskiem. Łatwo to zaobserwować ze względu na ich stan ektotermiczny, co oznacza, że potrzebują ciepła z zewnątrz, aby regulować temperaturę ciała. Z tego powodu, często zdarza się, że ta cecha wpływa na inne cechy, takie jak determinacja płci.

Podsumowując, gady określają, czy ich potomstwo będzie płci męskiej, czy żeńskiej, na podstawie ilości ciepła, jaką otrzymują jaja. Podczas tego procesu zaangażowane są również geny, tylko w inny sposób. Rolą temperatury jest „włączanie” i „wyłączanie” tych genów, które odpowiadają za nadawanie cech żeńskich i męskich.

W konsekwencji środowisko wybiera płeć każdego potomstwa.

Jak definiuje się płeć u żółwi?

Płeć piskląt niektórych żółwi (takich jak Chelydra serpentina) zależy od temperatury, ponieważ piasek, w którym chowają jaja, jest w stanie utrzymać ciepło. W związku z tym, to czy ich potomstwo będzie męskie czy żeńskie zależy wyłącznie od warunków środowiskowych.

Jeśli żółwie będą inkubowane w temperaturze niższej niż 26 stopni Celsjusza, będą to samce. Wręcz przeciwnie, aby samica mogła się rozwinąć, musi być wystawiona na działanie temperatury wyższej niż 31 stopni Celsjusza. W ten sposób płeć żółwi jest kontrolowana przez obecne ciepło w piasku.

Czy wszystkie młode w tym samym gnieździe rodzą się tej samej płci?

Chociaż temperatura jest najważniejszym czynnikiem określającym płeć, nie jest to jedyny aspekt, który wpływa na tę cechę. Po pierwsze, dziury, które żółwie kopią są dość szerokie, więc każde jajo jest rozrzucone w różnych częściach gniazda. To właśnie dzięki temu samce i samice mogą wykluwać się w tym samym miejscu, ponieważ warunki są różne w zależności od położenia jaja.

Innymi słowy, wielkość szczeliny sprawia, że ilość ciepła dostarczanego do jaj nie jest taka sama dla wszystkich. Dlatego młode obu płci wykluwają się w tym samym gnieździe. Mimo to temperatura środowiska decyduje o tym, czy pojawia się więcej samców niż samic, czy też odwrotnie.

Zmiana klimatu jako zagrożenie wyginięciem

Planeta ma niesamowity sposób dystrybucji ciepła we wszystkich regionach świata. Jednak w ostatnich latach temperatura zaczęła rosnąć, co znalazło odzwierciedlenie w subtelnych i postępujących zmianach klimatu. Z tego powodu, proces ten nazwano zmianą klimatyczną.

Dla niektórych gatunków wzrost ilości ciepła zwykle nie stanowi problemu. Jednak dla żółwi jest to poważne zagrożenie, ponieważ zależą one od temperatury, aby określić płeć swoich organizmów. W rzeczywistości wraz ze wzrostem ocieplenia istnieje większe prawdopodobieństwo, że potomstwo będzie samicą.

Żółw wykluwa się z jaja, czy temperatura determinuje płeć żółwi

Z tego powodu w pewnym momencie zmiana klimatu może spowodować zniknięcie samców niektórych gatunków.

Istniejący problem

Normalne jest myślenie, że ten efekt przeludnienia samic nie nastąpi przez wiele lat. Jednak w niektórych doniesieniach naukowych znaleziono już pierwsze przypadki. Według badań przeprowadzonych przez US National Oceanic and Atmospheric Administration, niektóre populacje żółwia zielonego produkują 99,1 % samic.

Żółwie są nie tylko zagrożone przez czynniki zewnętrzne, ale również zmiany środowiskowe stanowią dla nich ryzyko. Jakby tego było mało, zmiany klimatyczne są prawdopodobnie kolejną konsekwencją ludzkiego konsumpcjonizmu. W ten sposób człowiek mógł być winny wyginięcia kilku gatunków, ale teraz w sposób pośredni.

To może Cię zainteresować ...
Zmiany klimatyczne – 12 zwierząt najbardziej dotkniętych
My Animals
Przeczytaj na My Animals
Zmiany klimatyczne – 12 zwierząt najbardziej dotkniętych

Zmiany klimatyczne wpływają na wiele zwierząt i roślin poprzez globalne ocieplenie, pustynnienie ziemi oraz wiele innych zjawisk.  • Jensen, M. P., Allen, C. D., Eguchi, T., Bell, I. P., LaCasella, E. L., Hilton, W. A., Hof, C. A. M. & Dutton, P. H. (2018). Environmental warming and feminization of one of the largest sea turtle populations in the world. Current Biology, 28(1), 154-159.
  • Herrera, C., Guerra, E., Penalver, V., Rosas, A., Wei, Y., Pringle, J., … & Song, B. (2020). The Impact of Temperature-Dependent Sex Determination on the Population Dynamics of Green Sea Turtles (Chelonia mydas). Revista Bionatura, 5(1), 1029-1038.
  • Ewert, M. A., & Nelson, C. E. (1991). Sex determination in turtles: diverse patterns and some possible adaptive values. Copeia, 50-69.
  • Escobedo-Galván, A. H. (2013). Temperature-dependent sex determination in an uncertain world: advances and perspectives. Revista mexicana de biodiversidad, 84(2), 727-730.
  • Maldonado, L. C. T., & Larios, H. M. (2006). Aspectos moleculares de la determinación del sexo en tortugas. CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva, 13(2), 176-182.
  • Díaz Cordero, G. (2012). El cambio climático. Ciencia y sociedad.