Koty mogą mieć różne osobowości, jak dowodzą badania

Środowisko jest jednym z najbardziej wpływowych czynników kształtowania osobowości zwierzęcia.
Koty mogą mieć różne osobowości, jak dowodzą badania

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia, 2020

Istnieje przekonanie, że koty z zasady są bardziej niezależne i mniej towarzyskie niż inne zwierzęta domowe. Jednak najnowsze odkrycia wydają się wskazywać, że koty mogą mieć różne osobowości. Warto więc poznać te badania, aby poprawić nasze relacje z kotem.

Tradycyjnie etologia i inne dyscypliny zorientowane na świat zwierząt zwracają większą uwagę na zachowanie psów niż kotów. Do tej pory społeczność naukowa  uznawała koty za bardziej zamknięte w sobie i lubiące samotność niż psy.

Jednocześnie naukowcy odrzucali hipotezę, że koty mogą mieć rożne osobowości i różne wzory zachowań,


Ten od dawna zakorzeniony pogląd uległ korekcie w 2017 roku. Nastąpiło to w wyniku badania przeprowadzonego przez naukowców z południowej Australii i Nowej Zelandii.

Opublikowano je 23 sierpnia w czasopiśmie PLOS One pod tytułem „The Feline Five: badanie osobowości u kotów domowych (Felis catus)“. Wyniki badania wskazały na istnienie aż pięciu modeli nawykowego zachowania kotów.

Celem badania było nie tylko stwierdzenie, że koty mogą mieć różne osobowości, w tym przypadku pięć typów. Chodziło również o ich zrozumienie w celu poprawy relacji z czworonogiem.

Koty mogą mieć różne osobowości

Zastosowana metodologia została oparta na modelu używanym w badaniu osobowości ludzkiej znanym jako Wielka Piątka lub Model pięciu czynników. Według tego modelu osobowość można opisać za pomocą pięciu ogólnych aspektów.

Obejmują one neurotyczność, ekstrawersja, dominację, impulsywność i życzliwość.

Każdy z tych aspektów jest z kolei skorelowany z innymi konkretnymi i bardziej szczegółowymi czynnikami. W efekcie każde zwierzę jest oceniane pod kątem 52 różnych cech osobowościowych. Tak więc, po interpretacji danych na temat 2802 kotów domowych, badanie Feline Five postulowało następujące typy kocich osobowości:

Kot z wielkimi oczami
  • Ekstrawersja: koty, które ją prezentują, mają aktywny, ciekawy, czujny, inteligentny i dociekliwy charakter.
  • Dominacja: definiowana jako zastraszanie i agresywność wobec ludzi i innych zwierząt, w tym kotów.
  • Impulsywność: typowa dla niepoukładanych i nieostrożnych kotów.
  • Życzliwość: wyróżniają ją takie czynniki, jak przywiązanie, życzliwość i bliskość z ludźmi.

Według ekspertów te typy osobowości były ściśle związane ze środowiskiem kota.  Stąd wniosek, że kot wykazujący impulsywne wzorce prawdopodobnie jest narażony na jakiś rodzaj stresu.

Z drugiej strony, koty ocenione jako słabo ułożone i z tendencją do drażliwości mogą cierpieć na jakieś schorzenie. Wszystko to pokazuje znaczenie roli właściciela w ocenie neutralności środowiska i dbaniu o zdrowie zwierzęcia. Te czynniki mogą mieć bowiem wydatny wpływ na nastrój zwierzęcia.

Wskazówki, jak zwiększyć towarzyskość kotów

Zaczynając od tego, że koty mogą mieć różne osobowości, ich umiejętności społeczne można wzmocnić. W rzeczywistości eksperci potwierdzają, że w rozwoju ich zachowań społecznych odgrywają rolę dwa najważniejsze czynniki.

Są to mianowicie: osobowość genetyczna i stopień socjalizacji otrzymany między trzecim a dziewiątym tygodniem życia. Zatem im większy kontakt kociaka ze środowiskiem ludzi i innych zwierząt domowych, tym większa będzie jego otwartość na otoczenie.

Przy adopcji porzuconego kota warto również wziąć pod uwagę możliwe sytuacje, z którymi mógł się spotkać w przeszłości. Cały stres, którego doświadczył, silnie uwarunkuje jego charakter. W efekcie taki kociak stopniowo wykształci impulsywną, neurotyczną, a nawet dominującą osobowość.

Pieszczoty kocie

W takich przypadkach socjalizacja powinna odbywać się stopniowo i ostrożnie. A nawet, jeśli to konieczne, można się zwrócić do specjalistów w zakresie zachowań i wychowania zwierząt.

Ponadto stopień przystępności lub energii kotów może również różnić się w zależności od rasy. Pewne badania na przykład uważają koty bengalskie lub abisyńskie za zwierzęta aktywne, podczas gdy koty perskie mają większą tendencję do spokojnych zachowań.

Wszystko to odzwierciedla liczbę czynników warunkujących charakter kotów, który jak mogliśmy się przekonać, jest bardzo zróżnicowany. Podkreśla również znaczenie właścicieli, jeśli chodzi o zrozumienie tych zwierząt i osiągnięcie dobrych wzajemnych relacji i samopoczucia.

To może Cię zainteresować ...
Zabawa z kotem – wskazówki i porady
My Animals
Przeczytaj na My Animals
Zabawa z kotem – wskazówki i porady

Zabawa z kotem może być przyjemna jeśli tylko wiesz, co robić i jak sprawić, by był szczęśliwy. W tym artykule znajdziesz kilka porad na ten temat.