Etologia psów - co wiesz o tej dziedzinie zoologii?

07 listopada, 2019
Ta dziedzina zoologii pomogła nam nauczyć się odróżniać normalne zachowanie zwierzęcia od zachowania wskazującego na objawy choroby lub stanu chorobowego.

Etologia to dyscyplina naukowa, która bada zachowania zarówno ludzi, jak i zwierząt. W przypadku psów etologia pomaga właścicielom, weterynarzom i naukowcom zrozumieć różnice między normalnym a zmienionym zachowaniem zwierząt.

Umożliwia to sprawniejsze wykrycie różnego rodzaju przypadłości i stanów chorobowych.

Etologia psów – znaczenie u zwierząt z problemami behawioralnymi

Dzięki etologii psów możesz rozróżnić instynktowne, naturalne zachowania zwierząt od zachowań spowodowanych przez problem lub chorobę.

Celem etologii, która stanowi dziedzinę biologii behawioralnej, jest badanie normalnego zachowania zwierząt w ich naturalnym środowisku. Analiza ta nie dotyczy jednak tylko dzikich zwierząt.

Udomowienie zwierząt sprawiło, że konieczne stało się również zbadanie zachowania zwierząt domowych, zwierząt gospodarskich itp.

Etologia psów ma szczególne znaczenie u tych zwierząt, u których występują jakiekolwiek problemy lub trudności. W rzeczywistości wielu właścicieli nie jest świadomych zachowań, których powinni oczekiwać od swojego psa, ani nie rozumie nawyków i potrzeb zwierząt. Może to powodować nieporozumienia i niepotrzebne napięcie między psem a właścicielem.

Pies wytarzany w błocie, etologia psów

Poniżej przedstawiono typowe problemy dotyczące zachowania psów, z którymi borykają się ich właściciele. Wszystkie je można łatwo rozwiązać za pomocą etologii:

  • Problemy z agresją lub zachowaniami destrukcyjnymi.
  • Fobie, strach i lęk.
  • Problemy z zaufaniem względem innych zwierząt i ludzi wynikające ze zbyt późnej socjalizacji.
  • Zachowanie zbyt dominujące lub impulsywne.
  • Zachowania kompulsywne.
  • Nadpobudliwość.
  • Lęk separacyjny.

Strach przed ludźmi – jeden z najczęstszych problemów

Lęk przed psami lub ludźmi może być powodem zachowań agresywnych i wywoływać niepokój u zwierzęcia. Może nawet dojść do rozwinięcia problemów związanych ze zdrowiem fizycznym Twojego psa.

Niemniej jednak etologia, jako dyscyplina, która koncentruje się na badaniu zachowania zwierząt, szuka rozwiązania dla tego rodzaju problemów.

Pytający wzrok psa leżącego na posłaniu

Kluczowe znaczenie dla socjalizacji psa mają w szczególności: środowisko, w którym pies dorasta, obecność jego matki i przebieg procesu odsadzania. Odpowiednio socjalizowane zwierzę jest w stanie czuć się komfortowo zarówno z Tobą, jak i z innymi zwierzętami.

Kiedy idziesz do etologa badającego zachowanie psów w celu oceny problemów behawioralnych Twojego pupila, upewnij się, że jest to osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenia i kwalifikacje. W ten sposób unikniesz oszustw.