Psy policyjne: szkolenie, służba i emerytura

18 października, 2020

Zakończenie służby policyjnej nie zawsze jest spowodowane wiekiem, gdyż może się zdarzyć, że psy policyjne nie mają już odpowiednich predyspozycji.

Minęło ponad sto lat odkąd psy policyjne wstąpiły do ​​Sił Bezpieczeństwa i Korpusu, pełniąc funkcje, w których zmysł węchu jest jednym z przewodnich. Ponadto zwinność i zdolność do ataku tych zwierząt, czynią z nich doskonałe wsparcie ratownicze i dla ochrony mieszkańców.

W 1899 r. belgijska policja przeprowadziła pierwsze formalne szkolenie psów policyjnych. Ze względu na sukces tej psiej jednostki, inne kraje poszły za przykładem modelu belgijskiego. Obecnie postać „psa-agenta” stała się ogólnoświatową rzeczywistością. Jeśli chodzi o przypadek Hiszpanii, szkolenie tych psów zostało opóźnione do 1945 roku.

Życie psów policyjnych można podzielić na trzy etapy: szkolenie, służbę policyjną i emeryturę. Dwie pierwsze charakteryzują się posłuszeństwem i wiernością psa wobec swojego przewodnika, a ostatnie wyróżnia integracja zwierzęcia w domu niezwiązanym z prowadzoną wcześniej działalnością.

Psy policyjne – szkolenie

Jeśli chodzi o wybór psa preferowane są rasy, takie jak owczarek niemiecki, owczarek belgijski czy labrador. Czasami używa się również beagle, braco, doberman lub hiszpański pies wodny.

Wśród potencjalnych kandydatów, agenci przeprowadzają ocenę pierwszego kontaktu sprawdzając chęć do pracy i wykonywania poleceń. Wybrane zwierzęta rozpoczynają trening około pierwszego roku życia, a socjalizacja będzie podstawowym aspektem.

Psy policyjne, zanim nauczą się określonych funkcji, muszą przyzwyczaić się do wszelkiego rodzaju środowisk, ludzi i odgłosów, a także muszą być w stanie wykonywać polecenia swojego instruktora bez wahania.

Główna metoda treningu ma na celu wzmocnienie układu węchowego zwierzęcia poprzez poszukiwanie przedmiotu i późniejszą nagrodę po jego odnalezieniu.

owczarek z walizką

Oprócz trenera ważne są też obiekty wyposażone we wszystko, co niezbędne do symulacji sytuacji ryzyka. W nich psy zostaną nauczone wykrywania narkotyków i reagowania biernie, po prostu lokalizując substancje lub aktywnie szczekając lub gryząc gdziekolwiek się znajdują.

Ratowanie ludzi, poszukiwanie zaginionych lub podejrzanych czy lokalizacja ładunków wybuchowych to jedne z najważniejszych misji. Zwykle każde zwierzę zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami specjalizuje się w określonej funkcji. Jednym z najnowszych zadań jest lokalizacja banknotów biorąc pod uwagę charakterystyczny zapach zawartego w nich atramentu.

Emerytura lub wcześniejsza emerytura

Czy to z powodu braku sprawności, choroby czy starości jest czas, kiedy służba policyjnych psów dobiega końca. W większości przypadków zwierzęta te są adoptowane przez osoby spoza policji. Jednak nie każda osoba może być odpowiednia do opieki nad tymi zwierzętami.

k9 pies

 Agencje, które przeprowadzają tego typu adopcje często przeprowadzają wywiady z zainteresowanymi. Oceniają w nich cechy przyszłych właścicieli, ich otoczenia oraz potrzeby wybranego psa.

Jeśli chodzi o przyjęcie tych psów należy wziąć pod uwagę trajektorię, którą podążały. Chociaż mogą to być psy bardzo posłuszne będą miały w sobie głęboko zakorzenione zachowania.

Z drugiej strony psy, które przechodzą na emeryturę z powodu choroby lub braku umiejętności mogą wymagać specjalnej opieki, która nie zawsze jest łatwa do zapewnienia.

W każdym razie ostatecznym celem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu uczucia, którego nie otrzymało w okresie służby policyjnej. Tak, aby mogło spędzić resztę swojego życia tak dobrze, jak to tylko możliwe.

  • Europapress. Así se adiestra a los perros policía. (2017). Recuperado de https://www.europapress.es/desconecta/lifestyle/noticia-asi-adiestra-perros-policia-20170914180649.html
  • Pavia, A. (2015). Animal Behavior College Blog. May 15th National Police Dog Day – A History of Police Dogs. Recuperado de https://www.animalbehaviorcollege.com/blog/may-15th-national-police-dog-day-a-history-of-police-dogs/
  • Westling, M. L. (S f).Vocal. How Are Police Dogs Trained? Recuperado https://vocal.media/petlife/how-are-police-dogs-trained