Ichtiologia - dowiedz się więcej o tym dziale zoologii

02 października, 2020

Ichtiologia bada świat ryb, jego biologię, klasyfikację i rozmieszczenie. Ichtiologia to dziedzina biologii zajmująca się badaniem ryb. Ryby to bardzo duża i różnorodna grupa zwierząt, a ichtiologia odpowiada za ich klasyfikację, badanie ich morfologii i fizjologii oraz ich związek ze środowiskiem.

Ichtiologia – na czym polega?

Podobnie jak inne nauki zajmujące się zwierzętami – ichtiologia przybliża nas do świata zwierząt. Dzięki niej możemy rozpoznać różne gatunki ryb i ich pełną biologię. Ponadto znajomość reprodukcji niektórych ryb może być bardzo przydatna w kwestiach ochrony lub produkcji do spożycia przez ludzi.

Ponieważ ludzie żywili się rybami od czasów prehistorycznych, ichtiologia jest nauką bardzo starożytną i chociaż nie została pierwotnie uznana za dyscyplinę jej wiedza jest już od dawna stosowana w rybołówstwie.

Ichtiologia jest również związana z innymi naukami biologicznymi, takimi jak limnologia, oceanografia i ekologia.

Ichtiologia – klasyfikacja ryb

Istnieją dwie duże dobrze zróżnicowane według szkieletu grupy ryb, który prezentują:

  • Ryby osteichtyńskie lub kościste: to te, które mają kościsty szkielet, typowe ości, które usuwamy, gdy je jemy.
  • Ryby chrzęstnoszkieletowe lub chrzęstne: szkielet tych ryb składa się z chrząstki. Do tej grupy należą rekiny i płaszczki.
płaszczki

Istnieje trzecia duża grupa ryb, choć obecnie ma bardzo niewielu przedstawicieli: ryby agalne lub bezżuchwowe, takie jak minogi i mieszanki.

Ichtiologia – jak ryby przystosowały się do życia w wodzie?

Jednym z wielkich pytań ichtiologii jest wyjaśnienie, w jaki sposób ryby przystosowały się do życia w różnych środowiskach wodnych: morzach, jeziorach, rzekach, ujściach rzek, czy bagnach.

Każde podłoże jest zróżnicowane pod względem właściwości fizycznych i chemicznych (pH, zasolenie, światło, tlen, głębokość, rodzaj osadu). Tak więc zwierzęta, które zamieszkują każde z tych miejsc mają różne fizjologiczne przystosowania, aby przetrwać.

Skóra z łuskami

Ryby, podobnie jak inne kręgowce, mają skórę złożoną z warstw: naskórka i skóry właściwej. Naskórek ryb ma wiele gruczołów śluzowych, które utrzymują nawilżenie powierzchni skóry zwierzęcia.

Ze skóry właściwej powstają łuski, które mogą mieć różne typy i rozmieszczenie. Wiele ryb posiada modyfikacje tych łusek, takie jak narządy luminescencyjne, żądła lub kolce.

Parzysta liczba płetw

Z wyjątkiem bezżuchwowców pozostałe ryby mają parzystą liczbę płetw, co w połączeniu z hydrodynamicznym kształtem ich ciała sprawia, że ​​świetnie pływają:

  • Płetwy piersiowe. Służą jako ster.
  • Płetwy grzbietowe. Wraz z płetwami brzusznymi stabilizują i korygują położenie.
  • Płetwy brzuszne.
  • Płetwy ogonowe. Mają różny wygląd: zaokrąglone, podzielone, w kształcie półksiężyca.
  • Płetwy odbytu. Może być jedna lub więcej płetw odbytowych. Znajdują się między otworem odbytu a ogonem.
ryba a ichtiologia

Typowa forma poruszania się ryb polega na falujących ruchach ciała wspomaganych uderzeniami płetwy ogonowej.

Skrzela

Skrzela to narządy oddechowe ryb, przez które pobierają rozpuszczony tlen z wody i wydalają dwutlenek węgla do środowiska.

Oprócz skrzeli niektóre ryby mogą oddychać przez skórę, na przykład gatunki bezłuskowe, takie jak węgorz. Podczas gdy inne ryby mają płuca.

Podczas oddychania woda przedostaje się przez usta, przez szczeliny skrzelowe lub przez obydwa miejsca. Wydalanie odbywa się przez szczeliny skrzelowe, które na przemian otwierają się i zamykają.

Pęcherz pławny

Jest charakterystyczny dla ryb kostnoszkieletowych i działa jak narząd oddechowy. Nie występuje u gatunków z płucami, gatunków głębinowych, takich jak sola, ani u gatunków pływających w sposób ciągły, takich jak tuńczyk czy makrela.

  • Carlos Granado Lorencio. Universidad de Sevilla. Ecología de peces, 2002.