Etologia w hodowli zwierząt gospodarskich

Znajomość zachowań jakie zwierzęta przejawiałyby gdybyśmy nie byli obecni pomaga nam zrozumieć ich potrzeby. Właśnie dlatego pragniemy wytłumaczyć na czym polega etologia w hodowli zwierząt gospodarskich, i dlaczego jest tak ważna.
Etologia w hodowli zwierząt gospodarskich

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca, 2021

Etologia to nauka, która bada zachowanie zwierząt zarówno z biologicznego, jak i psychologicznego punktu widzenia. Oznacza to, że ta gałąź nauki analizuje zarówno najprostsze, jak i najbardziej założone wzorce zachowań, poczynając od odruchów mięśniowych występujących w przypadku różnych bodźców po tendencję niektórych gatunków ptaków do migrowania nawet gdy żyją w niewoli.

To sprawia, że zastosowanie etologii w gospodarstwach może okazać się bardzo przydatne, ponieważ pozwoli zaspokoić wszystkie potrzeby behawioralne żyjących w nim zwierząt.

W jaki sposób można ją wykorzystać? Czytając poniższy artykuł poznasz najważniejsze zastosowania etologii w hodowli zwierząt gospodarskich.

Znaczenie stosowania etologii w hodowli zwierząt

Już w czasach prehistorycznych było wiadomo, że znajomość zachowania zwierząt odgrywa niezwykle ważną rolę w przetrwaniu gatunku ludzkiego. Z czasem stosowanie etologii stało się bardziej wyrafinowane, a obecnie jest uznawane za kolejny czynnik w produkcji zwierzęcej.

Okazuje się, że etologia pozwala gospodarstwom rolnym osiągnąć optymalizację produkcji dzięki poprawie stanu zwierząt.

Kozy na łące

Etologię można stosować w każdym obszarze hodowli zwierząt, od projektowania pomieszczeń do opiekowania się zwierzętami i transportu. Ale przede wszystkim warto wykorzystywać ją w takich aspektach jak karmienie i reprodukcja zwierząt.

Etologia w karmieniu

Dobry rolnik wie, że należy nie tylko zadbać o pokrycie zapotrzebowania na wartości odżywcze dojnej krowy. W kwestiach związanych z karmieniem trzeba również wziąć pod uwagę cechy gatunku.

Na przykład owce mogą spożyć w jedno popołudnie połowę trawy, którą spożywałyby krowy znajdujące się w tej samej zagrodzie.

Rytm dobowy i potrzeby odżywcze mogą również wpływać na zachowanie różnych gatunków związanych z żywieniem. Zwierzęta zazwyczaj preferują wyższe trawy od niższych, ponieważ zapewniają im one większą dawkę energii.

Jeśli otrzymują pożywienie w korycie a nie na pastwisku, wolą jeść całą karmę zamiast posiekanej, ponownie z powodów energetycznych.

Rano zwierzęta przeżuwające spożywają raczej rośliny strączkowe, zaś popołudniu preferują jeść trawy.

Na zachowania związane z żywieniem może również wpływać wiek zwierzęcia. Na przykład wykazano, że cielęta spożywające sztuczne mleko jedzą lepiej, gdy są karmione w grupach. Dzieje się tak, ponieważ zwierzęta czują się bardziej komfortowo, gdy obserwują i słuchają swoich jedzących towarzyszy.

I w końcu znaczącą rolę w stadzie odgrywają także czynniki społeczne. Status społeczny ustala czy gdzie dane zwierzę będzie się znajdowało podczas jedzenia lub czy będzie miało do niego dostęp.

Etologia w rozmnażaniu

Na zachowanie reprodukcyjne zwierząt wpływa wiele czynników, w tym ich wiek, rasa, dieta lub stres. Nie można również zapomnieć o obecności innego bardziej dominującego samca lub samicy w stadzie. Nie ma wątpliwości, że najwyraźniejsze efekty pojawiają się w obszarze stymulacji zmysłów i zmian zachodzących w warunkach środowiskowych.

Znaczenie pięciu zmysłów

Aktywność reprodukcyjna nie znajduje się na tym samym poziomie przez całe życie zwierzęcia. Wymaga jego dojrzałości oraz stymulacji. Większość zachować w tym okresie zależy od stanu hormonalnego zwierzęcia i jego postrzegania zmysłowego.

Co więcej, na jego rozwój wpływa wiele czynników, poczynając od mechanizmów neurologiczno-hormonalnych.

Odpowiedzi reprodukcyjne są w dużej mierze związane ze zmysłem zapachu. Układ węchowy przechwytuje feromony, które produkuje płeć przeciwna i aktywuje instynkt reprodukcyjny zwierzęcia.

Dlatego też wszelkie ludzkie interwencje, które zmieniają produkcję feromonów, na przykład stosowanie antybiotyków, które wpływają na florę bakteryjną w pochwie samic, będą odbijały się w sposób negatywny na reprodukcji.

Badania wykazały, że wystawianie samic na działanie sztucznych bodźców słuchowych i węchowych nie wywołuje takiej samej odpowiedzi jak znajdowanie się w obecności ogiera.

Wzrok i światło słoneczne to kolejne czynniki, które wpływają na zachowania reprodukcyjne. Niektóre zwierzęta preferują dłuższy dostęp światła dziennego podczas ciepłego okresu. Tak jest w przypadku koni. Z kolei inne gatunki cechuje większa aktywność reprodukcyjna gdy dni są krótsze. Doskonały przykład stanowią owce i kozy.

I w końcu kluczową rolę odgrywa również stymulacja słuchowa. Jest ważna w przypadku takich gatunków ja świnie, u których odnotowano pozytywną odpowiedź reprodukcyjną na niektóre odgłosy. Wiemy również, że stymulacja słuchowa odgrywa bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu więzi matki z dzieckiem.

Rozmnażanie się i warunki środowiskowe

Na zachowania reprodukcyjne wpływa również temperatura. Obserwacje wykazały, że w przypadku krów i owiec nadejście niespodziewanego okresu zimna zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia rui. Kolejny przykład dotyczy samców, których libido spada w gorące letnie pory z powodu trudności z radzeniem sobie z ciepłotą organizmu.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę fakt, że okresowość krycia zależy od warunków środowiskowych. Na przykład hodowcy zaobserwowali ciekawe rezultaty u angielskich owiec wysłanych do Afryki Południowej. Nie wszystkie z nich były w stanie zmienić swój rytm reprodukcyjny na ten panujący na półkuli południowej, a przynajmniej nie były w stanie zrobić tego od razu.

Krowy na pastwisku - etologia w hodowli zwierząt gospodarskich

Walka z chorobami zwierzęcymi jest niezwykle skomplikowana, ale wiemy doskonale, że zdrowie zwierząt zależy od ich stanu psychicznego, fizycznego i emocjonalnego.

Z tego powodu znajomość potrzeb etologicznych zwierząt jest w stanie pomóc nam zapewnić im jak najlepszą opiekę, a tym samym zmniejszyć występowanie niektórych chorób.

To może Cię zainteresować ...
Produkty farmakologiczne dla gospodarstw rolnych
My AnimalsPrzeczytaj na My Animals
Produkty farmakologiczne dla gospodarstw rolnych

Produkty farmakologiczne muszą znaleźć się w każdym gospodarstwie rolnym. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie środki są niezbędne.