Konie

Konie to bardzo szlachetne zwierzęta i towarzysze ludzi - zwłaszcza tych pracujących na roli. Te roślinożerne ssaki potrzebują odpowiedniego pokarmu, szczególnej opieki i odpowiednich ćwiczeń fizycznych. Tym wszystkim zajmuje się ta sekcja.