Odporność cieląt: odstawianie bydła od matki

08 stycznia, 2021

W hodowli zwierząt decyzje są czasami podejmowane na korzyść gospodarstwa, bez uwzględniania wszystkich zwierząt. Dlatego musisz być ostrożny przy zbyt wczesnym odsadzaniu, ponieważ może to wpłynąć na odporność zwierząt.

Odsadzenie cielęcia polega na oddzieleniu go od matki, tak aby przestało karmić się mlekiem i zaczęło jeść jak dorosły osobnik.

Jak wszyscy wiemy, dla ssaków spożywanie mleka matki w pierwszych miesiącach życia jest niezbędne dla ich rozwoju, ponieważ znacznie zwiększa ich odporność.

Czy wiesz, dlaczego wielu rolników jest zainteresowanych wczesnym odsadzeniem niektórych zwierząt gospodarskich? Jaki wpływ ma wczesne odsadzenie na odporność cieląt? Tutaj przedstawiamy odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Czynniki, które wpływają na odsadzenie i wpływają na późniejszą odporność cielęcia

Kiedy rolnik rozważa odsadzenie cieląt od matek, bierze pod uwagę dwa inne czynniki oprócz cech cielęcia: krowę i dietę po odsadzeniu. Na podstawie tych parametrów specjalista podejmuje decyzję, jaką strategię najlepiej zastosować.

Pierwsze miesiące życia cielęcia

Każdy ssak od urodzenia potrzebuje pokarmu matki. W przypadku cieląt zależność ta jest jeszcze bardziej złożona, szczególnie biorąc pod uwagę rozwój układu pokarmowego przeżuwaczy.

 

Dzieje się tak, ponieważ w pierwszych tygodniach życia „żołądki” bydła ulegają istotnym zmianom:

 • Zaraz po urodzeniu cielę nie korzysta z pierwszych trzech przedziałów żołądkowych – żwacza, czepca i omasum. Mleko przechodzi bezpośrednio do czwartego przedziału, znanego jako trawieniec, a stamtąd do jelita. Oznacza to, że nowonarodzone cielę zachowuje się jak zwierzę inne niż przeżuwacze.
 • W miarę upływu tygodni inne „żołądki” cielęcia zaczynają się rozwijać wraz ze wzrostem jego potrzeb żywieniowych. W wieku około 100 dni potrzeby te przekraczają to, co zapewnia mleko matki.
  krowa i ciele na łące
 • Po pięciu miesiącach życia wkład odżywczy, jaki zapewnia im trawa jest większy, zwłaszcza, że ​​produkcja matki również zaczyna się wyczerpywać. Tutaj zaczyna się odsadzanie.

Przedłużanie laktacji po tym okresie może wyczerpać krowę, ograniczając jej szanse na powrót do zdrowia po porodzie. Byłby to duży koszt bez żadnych korzyści, ponieważ nie oznacza to niczego pozytywnego dla cielęcia.

Krowa odpowiedzialna za odporność cielęcia w pierwszych dniach jego życia

Okres maksymalnego zapotrzebowania pokarmowego krowy przypada na dwa miesiące po wycieleniu. W tym czasie produkcja mleka stopniowo wzrasta, w tym samym czasie ponownie rozpoczynają się cykle rui u samicy.

Od tego momentu produkcja zaczyna spadać, aż do zakończenia odsadzania. W konsekwencji wymagania żywieniowe krów są zmniejszone, ponieważ nie muszą one wytwarzać cieczy bogatej w tłuszcz i energię dla swojego potomstwa.

Choć może się to wydawać dziwne, wymagania żywieniowe krowy są znacznie wyższe w okresie laktacji niż w czasie ciąży.

Kontrolowanie tych okresów pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów w gospodarstwie. Im wcześniej cielę zostanie odsadzone, tym lepiej dla krowy i rolnika.

Karmienie po odsadzeniu

Odsadzenie umożliwia optymalne wykorzystanie pastwisk, do których mają dostęp zwierzęta. Kiedy krowa przestaje produkować mleko może utrzymać zdrowie przy paszy niższej jakości.

W ten sposób trawa wyższej jakości może być użyta do karmienia cielęcia i sprawienia, by rosło mocne i zdrowe.

Jakie są zalety wczesnego odsadzenia?

Jak widzieliśmy, osobliwości odsadzania bydła są nieliczne. Fakt wyboru wczesnego odsadzenia cielęcia może być korzystny dla rolnika. Pokażemy Ci niektóre z nich:

 • Szybkie i skuteczne wznowienie cykli reprodukcyjnych krowy.
 • Większa liczba cieląt w każdym okresie rozrodczym dzięki koncentracji rui samic.
 • Skrócenie okresu od urodzenia do poczęcia.
 • Szybka regeneracja kondycji matki.
 • Lepsze zarządzanie pastwiskami.

Czy odporność cielęcia jest nienaruszona?

Mówiąc najprościej, odporność to zdolność organizmu do radzenia sobie z bakteriami lub wirusami. Kiedy patogenny organizm dostanie się do organizmu zwierzęcia, w miejscu zdarzenia gromadzi się armia białych krwinek – limfocytów. To właśnie te ciała komórkowe są odpowiedzialne za radzenie sobie z chorobą.

Problem polega na tym, że od samego urodzenia ssaki nie mają białych krwinek. Ponadto, gdy zaczną je wytwarzać musi minąć trochę czasu zanim będą w stanie wytworzyć przeciwciała. Jak więc zwierzę broni się, gdy tylko się urodzi?

To proste: dzięki odporności biernej zapewnianej przez matkę poprzez siarę. Ta frakcja mleka matki przekazuje cielęciu niezbędne przeciwciała do obrony przed infekcją, przynajmniej do czasu, gdy jego własne ciało będzie w stanie to zrobić samodzielnie.

Można powiedzieć, że zbyt wczesne odsadzenie wpływa na odporność cielęcia.

Problem cieląt z niedoborem odporności

Cielęta z niedoborem odporności to takie, które nie mają odpowiednich przeciwciał matczynych. Niestety, zwierzęta te będą bardziej narażone na zagrażające im choroby zakaźne w pierwszych tygodniach po porodzie.

Główną przyczyną niedoboru odporności jest nieodpowiednie wchłanianie przeciwciał przez siarę. Dlatego pomocne jest wszystko, co wiąże się z poprawą wchłaniania: na przykład pomoc podczas pierwszego posiłku zaraz po urodzeniu.

ciele pijące mleko a jego odporność

Na zakończenie należy stwierdzić, że choć odsadzenie wydaje się skuteczną praktyką w produkcji bydła, to należy do niego podchodzić z ostrożnością.

Zwłaszcza z punktu widzenia cielęcia, dla którego mleko jest pierwszą barierą obronną. Dlatego zaleca się przeprowadzenie dogłębnych badań wszystkich zmiennych przed odsadzeniem zwierzęcia.

 • Salado E, Fumagalli A. Destete [Internet]. Santiago del Estero; 2002 [cited 17 September 2020]. Available from: http://produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/destete/19-destete_SdelE.pdf
 • Grognet J. La inmunidad del ternero [Internet]. Buenos Aires; 1997 [cited 17 September 2020]. Available from: http://produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/destete/08-inmunidad_del_ternero.pdf
 • Destete precoz [Internet]. [cited 17 September 2020]. Available from: http://produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/destete/09-destete_precoz.pdf
 • Correa Alarcón F. Estudio del desarrollo de los estómagos de los rumiantes [Internet]. Santiago de Cuba; 2006 [cited 17 September 2020]. Available from: http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/manejo_del_alimento/71-estomagos_rumiantes.pdf
 • Ciclo estral [Internet]. Es.wikipedia.org. [cited 17 September 2020]. Available from: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_estral
 • Forraje [Internet]. Es.wikipedia.org. [cited 11 September 2020]. Available from: https://es.wikipedia.org/wiki/Forraje
 • Blanco Murcia F. Control y sincronización de celos para inseminación a tiempo fijo en ganado vacuno en extensivo [Internet]. Madrid; 2013 [cited 17 September 2020]. Available from: http://wwwsp.inia.es/Investigacion/OtrasUni/TransferenciaTecnologia/ForosINIA/VacCarne/Lists/Ponencias/Attachments/14/Javier%20Blanco%20UCM%20Veterinaria%20[Modo%20de%20compatibilidad].pdf