Owce i kozy

Zwierzęta farmerskie i hodowlane są bardzo ważne dla ludzi. Owce zapewniają wełnę, mleko i mięso, kozy z kolei - dają mleko. Sekcja ta poświęcona jest obu gatunkom.