Depression hos hundar: förebyggande åtgärder och behandling

Depression hos hundar: förebyggande åtgärder och behandling
Francisco María García

Skriven och verifierad av advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Hundar kan bli deprimerade precis som människor. Depression är tyvärr väldigt vanligt nuförtiden. Det har förstås gjorts mycket forskning rörande detta fenomen, vilket har gett upphov till några intressanta rön rörande depression hos hundar.

Hundarnas depression skiljer sig inte så värst mycket från människans. Människans bästa vän är ett empatiskt djur som lider på samma sätt som vi själva.

Förebyggande av depression hos hundar

Det är fullt möjligt att förebygga att hundar utvecklar depression. Experterna menar att det är bra att man använder sig av beteendeterapi för att minska risken för ångest och depression. En hund visar upp speciella beteenden och attityder precis som ett barn, och det är därför viktigt att man är medveten om vilka emotionella och fysiska behov som hunden har.

Hund som ligger på marken.

Det är alltid bäst att börja med det grundläggande. Hunden bör ha tillräckligt med mat och färskt vatten. Det är också viktigt att han får socialisera med andra djur. Djuret bör känna ro och och glädje. Det är faktiskt ganska enkelt att förhindra att hunden utvecklar en depression.

Fritid

Det är viktigt att dina husdjur får socialisera och leka. Hunden kommer behöva gå ut flera gånger per dag. Det handlar inte bara om att han ska få uträtta sina behov. Det är av största vikt att hunden får motion, socialiserar med andra hundar och människor och utforskar sina sinnen.

Psykologiska faktorer spelar också en viktig roll. Hunden behöver stimuleras emotionellt. Lek med honom, prata med honom och ge honom uppmärksamhet. Detta är grundläggande för hans emotionella välmående. Djuret bör känna sig älskat och uppskattat av sin familj.

Se till att djuret inte tillbringar alltför mycket tid för sig själv; annars kan han utveckla både ångest och depression. Hundar är väldigt sociala djur, och för det mesta mer sociala än människor. Om de blir isolerade under alltför lång tid kan de bli ledsna och vemodiga. Detta kan i sin tur leda till depression.

Behandling av depression hos hundar

Du bör vidta åtgärder direkt om din hund visar symptom på att vara deprimerad, för detta tillstånd påverkar hundar på samma sätt som det påverkar människor. Det kan till och med vara värre för hundarna eftersom de är väldigt känsliga. De upplever känslor som aggression, rädsla, ledsamhet, eufori, etc. mycket mer intensivt än vad vi gör.

Om hunden uppvisar förändringar i sitt beteende kan det vara en bra idé att uppsöka en etolog. En etolog är en person som specialiserar sig på djurs beteenden och behandlar varje hund i enlighet med de specifika omständigheterna. Behandlingen involverar oftast en förändring av djurens vanor.

Då man behandlar depression hos hundar använder man sig av tekniker för att förändra hundens beteende. Specialisten kommer göra ett hembesök för att reda ut mer rörande hur situationen ser ut. Man bör tänka på att behandlingen kräver mycket tålamod, speciellt från ägarens sida.

Positiv förstärkning

Positiv förstärkning är en teknik som producerar väldigt bra resultat. Det blir lättare för hunden att lära sig och den blir belönad med hundgodis och omtanke. Etologen kommer dessutom att ge ägaren råd för hur denne bör bete sig.

Flicka som kramar hund.

Det finns dessutom andra tekniker för mer allvarliga fall. Man kan exempelvis använda sig av multimodal terapi, där man använder antidepressiva medel. Detta är en lösning som dock endast bör användas i nödfall, och det är bäst att först arbeta med hundens beteende.

Alternativ terapi

Beteendeterapier ger ofta bra resultat när man arbetar med hundar. Detsamma gäller inte alltid för människor. Det blir ofta enklare att bearbeta emotionella problem eftersom djur är mer känsliga och intuitiva. Väldigt få depressionsfall hos hundar har haft dödlig utgång. Med det sagt bör du alltid vara uppmärksam och behandla problemet så snart som möjligt.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.