12 passande namn till långhåriga katter

Namn från egyptisk, fornnordisk, asiatisk eller keltisk mytologi passar bra på långhåriga katter.
12 passande namn till långhåriga katter
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

När du funderar på att skaffa ett nytt husdjur är det viktigt att hitta ett bra namn som passen den bra. Att hitta namn till långhåriga katter  – som de i den här artikeln – är lika svårt som att namnge andra djur.

Kom ihåg att inte ta lätt på namnet på ditt husdjur. Välj namnet på din långhåriga katt väl. Namnet du väljer bör inte vara för långt eller svårt att förstå. Det är bäst om det inte är mer än tre stavelser.

  • Om du vill ge din katt ett långt namn är det bäst att kalla på honom med ett smeknamn. Namnet bör inte heller likna ett kommando eller något annat namn på en familjemedlem eller husdjur.
Långhårig katt i fönster

Egyptisk mytologi

Katter hade en stor inverkan på den egyptiska kulturen, så till den grad att de var heliga djur. Katter dyker ofta upp i egyptisk mytologi så det skulle bara fascinerande om du döper din katt efter en kattgud.

  • Bast eller Bastet är två namn för samma gudinna i det antika Egypten. Hon var beskyddade av hem och tempel. Huskatter representerade Bast så det är väldigt passande för långhåriga katter speciellt honkatter,
  • Sekhmet är en annan kattgud i det antika Egypten. Sekhmet var ett lejon. Därför är det ett passande namn på långhåriga katter. Den här gudinnan representerade krig, hämnd, styrka och läkande.

Fornnordisk mytologi

Kanske var de fornnordiska kopplingarna till katter mindre kända men fornnordisk mytologi visar att vikingarna levde med katterSå kanske kan du välja ett  fornnordiskt namn på din katt.

  • Freja är en av de viktigaste gudinnorna hos de fornnordiska folken. Hon är känd som gudinnan för kärlek och skönhetmen även ansedd vara en krigargudinna. Freja är nära kopplad till katter, precis som Oden till kråkor, och det finns bilder av henne där hon har väldigt långt hår, vilket gör det till ett passande namn här.
  • Bygul och Trjegul är två gigantiska långhåriga katter som drar Frejas vagn i strid. Så du kanske vill välja något av de här skandinaviska namnet på dina långhåriga katter, speciellt om de är hankatter.
Namn på långhåriga katter

Asiatisk mytologi

Kinesisk, japansk eller andra östasiatiska kulturer har nära band till katter. Det finns många namn på långhåriga katter i deras mytologi. Deras uppskattning av katter är så stor att det finns en hel ö för  katter i Japan.

  • Li Shou är en kinesisk gud för beskydd; en kattgud som kan relateras till skördar och fertilitet. För kineserna är katter gudarnas väktare.
  • Bakeneko betyder fantomkatt på japanska. Även om de inte är gudar kan de besitta övernaturliga krafter, såsom förmågan att förvandla sig eller flyga.

Keltisk mytologi och långhåriga katter

Kelterna har länkats till katter eftersom älvkatter, känd som cat sith, utgör del av de keltiska sagorna som berättas i Skottland och närliggande länder.

  • För irländarna var Eire en gudom som gav sin katt vishetens kraft ur en magisk kittel, medan Irusan var katternas konung. Han var stor med långt hår.
  • Pangur Ban är en vit katt i en urgammal irländsk dikt medan Ceridwen är en walesiskt gudinna som avbildades omgiven av katter. Därför är båda namnen passande, speciellt för långhåriga katter.

Har du valt ett av de här namnen till din långhåriga katt? Du kan alltid använda din fantasi och hitta på ett själv, eller så kan du förlita dig på några av idéerna som inspirerats av mytologiska förebilder.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.