Användningen av feromoner i djurriket

Användningen av feromoner i djurriket styr djurens beteende, inklusive sexuell attraktion, markering av revir och mycket mer.
Användningen av feromoner i djurriket
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Ett feromon är ett kemiskt ämne som djur utsöndrar för att attrahera och kommunicera med ett annat djur av samma art. Feromoner uppfattas genom svett, urin eller saliv, medan hormoner överförs internt, genom blodet. I artikeln nedan berättar vi mer om användningen av feromoner i djurriket.

I motsats till vad många tror har denna kemikalie inte bara att göra enbart med brunstcykeln eller fertilitetsnivån. Den tjänar även till att varna djur för farliga situationer eller territoriella gränser.

Feromoner finns även hos människor, även om de inte har samma styrka som hos djur. Deras användning hos människor har endast att göra med sexuell attraktion, medan de hos djur styr artens beteende.

Feromoner i djurriket

I djurriket är feromoner praktiskt taget ett sätt att kommunicera inom arten. Genom att detta ämne är avskilt så kan djuren vara uppmärksamma på andra artfränders beteendemönster.

En hund på ett fält.

särskilt genom ett nasalt organ som kallas Jacobsons organ

Hos vissa djur, som katter, hästar och tjurar, passerar de feromoner som djuren känner lukten av direkt till detta organ. Då uppstår ett beteende som kallas Flehmen-reaktionen, vilket innebär att djuret höjer huvudet och drar in överläppen. På så sätt kan feromonerna spridas i saliven och nå näsgången.

Typer av feromoner

Feromoner klassificeras enligt deras funktion och syfte. I vissa fall, till exempel hos myror, gör deras användning det möjligt att spåra andra artfränder. Samtidigt använder de dem för att identifiera varandra vid utbyte av föda.

  1. Varning. De fungerar som en varningssignal för andra artmedlemmar. Det innebär att de meddelar att det finns en möjlig fara eller risk för andra djur.
  2. Markering av revir. Genom urin markerar många djur sitt revir eller anger vilket utrymme som är exklusivt för dem. Detta hjälper till att visa andra exemplar de fastställda gränserna, dvs. att de inte ska använda sig av det området.
  3. Sexuellt. Detta är kanske den användning av feromoner bland djurriket som vi känner till mest. De gör det möjligt för dem att få reda på vilka djur som är i brunst eller befinner sig i reproduktionsperioden. Genom urin eller svett identifierar hanarna de honor som är tillgängliga för parning.
Hundar som kontrollerar feromonstatus.

Användning av feromoner

Inom veterinärvetenskapen har feromoner använts vid tillverkning av produkter avsedda för djur. Vissa av dem tjänar till att lugna ångest, medan andra stimulerar till parning.

  • Som ett lugnande medel. Syntetiska feromoner är inspirerade av laktationsferomoner och syftar till att lugna valpbeteendet. Detta är fallet hos tikar under laktationsperioden, som utsöndrar feromoner för att minska ångesten hos sina ungar.
  • Denna typ av substans har haft goda resultat vid behandling av beteendeförändringar.
  • Som ett sexuellt stimulerande medel. Vissa djuruppfödare använder syntetiska feromoner för att öka den sexuella lusten. Även om de fortfarande måste vänta på att djuren ska gå i brunst, gynnar denna stimulering hanens intresse för honan. Det garanterar med andra ord att de kommer att para sig vid rätt tidpunkt.

Användningen av feromoner har också påvisats hos människor, även om deras effektivitet ännu inte har bevisats. Så är fallet med parfymtillverkare som har utvecklat lotioner med feromontillsatser.

Feromonernas effekter på steriliserade djur

Kastrering är en metod som påverkar djurens hormoner. Den går ut på att ta bort källan till testosteron hos hanar och östrogen och progesteron hos honor. Denna åtgärd kan även påverka produktionen av feromoner.

I dessa fall kommer hanarna att ha en lukt som mer liknar den hos honorna. I teorin kan denna luktförändring leda till att hanen väcker sexuell lust hos andra exemplar av samma kön. Detta betyder dock inte att de förlorar sitt intresse för att bestiga honor i brunst.

Samtidigt minskar kastrerade djur sin territoriella avgränsning. Det finns inte längre något behov av att markera det territorium de besitter. På så sätt kommer de så kallade revirferomonerna att minska avsevärt.

Detta kanske intresserar dig

Bonobon hjälper sin avkomma att hitta en partner
My Animals
Läs det My Animals
Bonobon hjälper sin avkomma att hitta en partner

Vad skulle du säga om du fick höra att bonobon hjälper sin avkomma att hitta en partner? Det är faktiskt sant, och idag berättar vi hur det går til...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.