Är katter smartare än hundar? Vetenskapen har svaret

Är katter smartare än hundar? Vetenskapen har svaret

Senaste uppdateringen: 07 mars, 2020

Är hundar smartare än katter? Är katter smartare än hundar? Nu har vetenskapen äntligen ett svar. Nedan får du läsa om en av de största kontroverserna i husdjurens historia.

Antalet nervceller är av betydelse

En erkänd publikation i vetenskapliga tidskriften Frontiers in Neuroanatomy uppger att hjärnbarken hos hundar är dubbelt så stor som för katter i antalet nervceller. Forskargruppen som upptäckte detta är från sex olika universitet i USA, Danmark, Brasilien och Sydafrika.

är katter smartare än hundar?

Professor Suzana Herculano-Houzel var den som ansvarade för metoden vid beräkningen av antalet nervceller i en arts hjärna. Enligt samma forskare är det första steget att förvandla hjärnan till en “soppa”, eftersom det då blir lättare att isolera nervcellernas cellkärnor och beräkna deras ungefärliga antal.

Antalet nervceller – ett mått på intelligens

Nervcellen är den grundläggande enheten för bearbetning av information. Alla levande varelsers kognitiva förmåga är direkt knuten till antalet nervceller. Enligt Herculano-Houzel är den kvantitativa faktorn viktig:

“Jag tror att det totala antalet nervceller, i synnerhet i hjärnbarken, hos ett djur bestämmer rikligheten i dess interna sinnestillstånd och förmåga att förutspå vad som kommer att hända i omgivningen baserat på tidigare erfarenheter.”

Forskarna baserade sina fynd på tillämpning av den så kallade “soppmetoden” på hjärnbarken från en hund. Nervvävnaden ifråga täcker båda hjärnhalvorna och är bara några millimeter tjock. Den organiska vävnaden, “grå hjärnsubstans”, är nödvändig för beslutsfattande funktioner.

Syftet med nämnda hjärnområde är särskilt viktigt eftersom det behandlar yttre stimuli som ett djur uppfattar genom syn och beröring.

Om katter inte är smartare än hundar, betyder det att hundar är smartare?

För att nå denna slutsats använde neurologen Herculano-Houzel och hennes grupp tre hjärnor: en från en katt, en annan från en golden retriever och en sista från en liten blandrashund.

De använde sig av två hundhjärnor på grund av de stora skillnader som vanligtvis finns mellan raser av olika storlekar. De upptäckte att hjärnbarken hos båda hundarna rymde 500 miljoner nervceller, medan kattens hjärna bara hade 250 miljoner.

Således analyserade forskarna hjärnor från åtta stycken olika köttätande arter för att hitta ett liknande antal nervceller. De valde prover från illrar, manguster, tvättbjörnar, katter, hundar, hyenor, lejon och grizzlybjörnar.

För att jämföra uppskattade de att en hunds intelligens liknar den hos tvättbjörnar och lejon, medan en katts intelligens går att jämföra med en björns. Däremot har varje människa 16,000 miljoner nervceller i sin hjärna. Elefanten är den näst mest intelligenta arten med 5,600 miljoner nervceller.

Är hundar smartare?

En hypotes som ännu inte är bevisad

Forskargruppen försökte faktiskt bekräfta hypotesen att hjärnorna hos köttätande arter har fler barkliknande nervceller än hos växtätande arter. Dock kunde de inte bevisa det eftersom det inte fanns någon korrelation mellan antalet nervceller och djurets storlek.

De bedömde att stressen som växtätare utsätts för har drivit dem att utveckla sin hjärnkapacitet. Verkligheten är sådan att stora köttätare vanligtvis har färre nervceller. Exempelvis är björnens hjärna tio gånger större än kattens, men båda har samma mängd nervceller.

Forskarna blev också överraskade av tvättbjörnen. Även om den liknar kattens hjärna storleksmässigt har den samma mängd nervceller som en hund. Antalet nervceller hos tvättbjörnen är högre i genomsnitt än andra djur inom samma familj.

Men även om katter inte är smartare än hundar så utgör båda fantastiskt sällskap för människor genom livet. Olyckligtvis har kattälskare numera ett mindre argument till sin fördel!