Bergsgorillan: en unik primat som bör räddas

Det finns bara två underarter av denna art kvar i det vilda. Deras isolerade livsstil har lett till inavel, vilket har haft en allvarlig effekt på deras antal p.g.a. de sjukdomar som uppstår.
Bergsgorillan: en unik primat som bör räddas
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är många arter som förtjänar att uppmärksammas, men det finns vissa djur som har en väldigt unik historia och relation med människan. Ett av de djur som förtjänar lite extra uppmärksamhet är bergsgorillan.

Bergsgorillan och dess ursprung

För att se hur speciell bergsgorillan är så kan man ta en titt på denna klassificering. Termen “gorilla” täcker två arter: den västliga gorillan, som utgörs av låglandsgorillan och crossriver-gorillan.

Vi har även den östliga gorillan som är uppdelad i låglandsgorillan och bergsgorillan. I den här artikeln kommer vi ta en närmre titt på bergsgorillan.

Bergsgorillan är en unik primat och en av underarterna till den östliga gorillan, som bara består av två huvudsakligagrupper i det vilda. En grupp lever i de mytiska Virungabergen, som nyligen visades i en dokumentär. Den andra lever i Bwindiskogen i Uganda.

Flera kranier från bergsgorillan skickades till Europa för att användas för dess klassificering. Naturalisten Carl Akeley övertygade därefter Kung Albert av Belgien att skapa en nationalpark i Virungabergen.

George Schaller utförde djupgående studier rörande bergsgorillan, och hans verk följdes sedan upp av Dian Fossey. Fossey visade upp denna art för världen och ägnade sitt liv åt att förhindra att de utrotades. Hon dog tyvärr i sitt arbete.

Varför är bergsgorillan en unik primat?

Dessa gorillor har en päls som är mycket tjockare än andra gorillors. I sina anteckningar skrev Fossey att denna primat lever i ogenomträngliga djungler som omges av en tjock dimma. Dessa djungler har inte besökts av personer i väst under tusentals år.

Detta är en helt isolerad art där det har förekommit mycket inavel, vilket utgör ett hot mot arten vid händelse av sjukdom eller förändringar i dess omgivning.

Bergsgorilla med unge.

Inavel kan också leda till genetiska sjukdomar och missbildningar. Dian Fossey nämnde i sina anteckningar att arten har missbildningar, som exempelvis sex fingrar på varje hand, vilket är ett tydligt exempel på vilken effekt isolering kan ha på generna.

Kostnaden för att rädda bergsgorillan

Detta är en unik primat art som var på väg att dö ut, men de ansträngningar som Dian och andra forskare har gjort resulterade i att antalet fördubblades. Kostnaden är dock väldigt hög eftersom det behövs ett veterinärlag, känt som gorillaläkarna, för att konstant ta hand om dessa djur.

Det arbete som Fossey utförde har också lett till en ökad turism, vilket innebär att gorillorna inte bara får vård, utan även många kameror riktade mot sig. Detta hjälper med insamlingen av pengar för att man ska kunna skydda dem bättre. Det ökar dock risken för att gorillorna blir smittade av mänskliga sjukdomar.

Många av dessa gorillor har dött av virus och sjukdomar. Turisterna måste därför ha på sig en mask och hålla sig på avstånd från dessa djur.

Ledsen bergsgorilla.

Detta unika sätt att bevara naturen har orsakat ett antal incidenter med turister, men denna fridfulla gorilla känner sig nästan aldrig hotad av alla de nyfikna ögon som följer med vakterna i skogen.

Dian Fosseys arv

Då Fossey började studera dessa djur insåg hon att de höll på att försvinna från vår jord. Jakt för att visa upp dem i Amerika och Europa, konflikter med människor, tjuvjägare och en förlust av deras naturliga hemvist har haft en allvarlig effekt på bergsgorillans överlevnad.

Fossey studerade inte bara denna art. Hon satte även samman vaktlag som använde hundar för att skydda dem mot tjuvjägare. Patrullerna tog också bort de fällor som satts ut. Hon arbetade med att bevara gorillornas hemvist och lärde världen vikten av att rädda dessa djur.

Många anser att bergsgorillan hade varit utrotad nu om det inte varit för Dian Fossey. Idag lever fler än 800 av dessa djur i Afrikas ogenomträngliga djungler. Detta är ett antal som vi hoppas kommer växa.

Detta kanske intresserar dig
Vem är Jane Goodall och vad är hennes arbete?
My Animals
Läs det My Animals
Vem är Jane Goodall och vad är hennes arbete?

Jane Goodall är utan tvekan en av de mest inflytelserika kvinnorna i historien och en av de största aktivisterna för att bevara och beskydda djur.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.