Bovin tuberkulos: Symtom och behandling

Tuberkulos hos nötkreatur orsakas av samma grupp bakterier som drabbar människor. Detta gör den till en zoonotisk sjukdom som måste bekämpas. Läs mer om den här.
Bovin tuberkulos: Symtom och behandling

Senaste uppdateringen: 27 november, 2021

Bovin tuberkulos är en kronisk sjukdom med en långsam utvecklingstakt och som orsakar symptom på lunginflammation. Även om kor ofta blir utpekade som värddjur är sanningen den att många andra arter kan bli drabbade, t.ex. katter, hästar, vildsvin och getter.

Eftersom det är en smittsam sjukdom som förekommer hos olika arter är det viktigt att begränsa den på platser där flera djur samexisterar, inklusive människor. Här kan du lära dig mer om denna infektion, så missa inte detta.

Vad är bovin tuberkulos?

Bovin tuberkulos är en kronisk sjukdom som orsakas av bacillen Mycobacterium Bovis. Den har fått sitt namn efter de knölformiga lesioner som denna bakterie producerar i lungorna och lymfkörtlarna hos det drabbade djuret, och som kallas “tuberkel”.

Det är en anmälningspliktig sjukdom enligt Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).

Djuret kan ha varit i kontakt med bakterien och skapat antikroppar efter att ha övervunnit den primära infektionen. Om nästa infektion dock sker via en annan väg och djuret inte klarar av att bekämpa bacillen kommer det att drabbas av tuberkulos igen.

Bovin tuberkulos.

Orsaker till sjukdomen

Detta är en bakteriell och zoonotisk sjukdom, dvs. den går att överföra till människor och andra djur. De vanligaste smittvägarna är via aerosoler (luftburna) och intag av animaliska produkter, t.ex. komjölk.

Vilda djur som lever i närheten av boskapsgårdar kan ibland komma i kontakt med bakterierna och fungera som smittbärare. På platser där flera arter lever tillsammans i samma område (t.ex. fridlysta områden eller gårdar) kan de också smitta varandra om de delar vatten eller kommer i kontakt med infekterad avföring.

Symtom på bovin tuberkulos

Det är helt normalt att det tar minst några månader innan de första symtomen uppträder. Bakterierna kan förbli latenta och djuret symptomfritt under en lång tid, men förr eller senare brukar det drabbade djuret insjukna. De vanligaste tecknen på bovin tuberkulos är följande:

 • Anorexi (aptitlöshet)
 • Viktförlust
 • Agalakti (kon producerar ingen mjölk).
 • Fluktuerande feber.
 • Torr hosta
 • Ljud från andningsorganen
 • Dyspné (andningssvårigheter)
 • Smärta i revbenen
 • Diarré
 • Svaghet
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Takypné (snabb andning)
 • Ostig nekros av de tuberkulösa lesionerna, med en klibbig, gulaktig konsistens.

Om du upptäcker något av dessa tecken på din gård ska du omedelbart kontakta din veterinär. Ett tidigt ingripande kan vara skillnaden mellan liv och död för en hel hjord.

Sjukdomsstadier

Det finns två sjukdomsstadier: primärt och postprimärt. Vi beskriver dem separat nedan.

Primärt stadium

Detta stadium pågår från det att djuret kommer i kontakt med bakterierna till 1-2 veckor efter infektionen. I detta skede når bakterien lungorna eller lymfkörtlarna och lockar till sig makrofager och T-lymfocyter. Det är denna ansamling av bakterier och döda vita blodkroppar som bildar det tuberkulösa granulomet.

Även om djuret ännu kunde botas vid detta stadium är så sällan fallet. Ifall de tuberkulösa lesionerna förkalkas stabiliseras sjukdomen, eftersom bakterierna är inkapslade i dem. Det vanligaste är dock att den sprider sig i blodet och leder till att det uppstår fler tuberkler.

Postprimärt stadium

Detta stadium är typiskt för fall där det finns specifik immunitet, en återinfektion eller där bakterien har spridit sig i kroppen. I detta skede tar sig bakterierna genom hela kroppen via lymfvägen, vanligen genom att en av de drabbade knölarna brister.

Diagnos av bovin tuberkulos

För att diagnostisera bovin tuberkulos krävs en komplett laboratorieuppsättning, eftersom symtomen är gemensamma med många andra luftvägs- och infektionssjukdomar. Man utför följande tester:

 • Tuberkulinisering: Detta gör det möjligt att direkt upptäcka sjukdomen. Det är det viktigaste testet som man vanligtvis utför och bygger på användning av tuberkulin, ett proteinextrakt som man erhåller från bakterien i fråga.
 • Ziehl-Neelsen-färgning: Detta är en typ av provfärgning som gör det möjligt att se tuberkulosbakterierna i mikroskop. Man kan dock inte utesluta sjukdomen även om de inte syns.
 • Bakteriekultur: Eftersom detta är en långsam process är det inte användbart som ett primärt test, men det fungerar väl som en bekräftande metod.
 • Indirekt Elisatest och efter-tuberkulinisering. Enkelt uttryckt är detta automatiserade serologiska tester med hög kapacitet.
 • Interferongammatest (INF-y). Detta är ett blodprov som gör det möjligt att upptäcka tuberkulos. Det mäter graden av reaktion från djurets immunsystem gentemot de bakterier som orsakar sjukdomen.

Behandling av bovin tuberkulos

Kampanjen för att utrota tuberkulos består av att slakta drabbade kor (eller andra smittade djur), eftersom det är en anmälningspliktig sjukdom som är vanlig på gårdar. Det finns för närvarande inget vaccin eller någon effektiv behandling.

Man genomför också ett screeningprogram på dessa gårdar och djurparker för att förhindra att kontaminerat kött och mjölk når konsumenterna.

En veterinär med en kalv.

Både djurhem och djurorganisationer betonar behovet av att hitta en behandling mot denna sjukdom. De räddade djuren omfattas av samma lagar som de djur som betraktas som boskap. På grund av detta har det ofta varit nödvändigt att kämpa för djur som har besegrat sjukdomen och förhindra att de blir skickade till slakteriet.

 

Detta kanske intresserar dig
Våmmen, ett mikrobiellt ekosystem i en ko
My Animals
Läs det My Animals
Våmmen, ett mikrobiellt ekosystem i en ko

Det finns ett mikrobiellt ekosystem i våmmen och det är i symbios med idisslarna. Idag tittar vi närmare på våmmen i en ko.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • KANTOR, D., ISABEL, N., TORRES, P. M., MORCILLO, N., IMAZ, M. S., & SEQUEIRA, M. D. (2012). LA TUBERCULOSIS ZOONÓTICA EN LA ARGENTINA. MEDICINA (Buenos Aires)72(6).
 • The Open Sanctuary Project, Inc. (2021, 10 noviembre). An Introduction To Other Farmed Animal Species. The Open Sanctuary Project. Recuperado 18 de noviembre de 2021, de https://opensanctuary.org/article/an-introduction-to-other-farmed-animal-species/
 • Botello-Rodríguez, A. (2013). Título: Eliminación de la tuberculosis bovina y su efecto en la producción de leche y carne. Title: Elimination of bovine tuberculosis and its effect on milk and meat production. Revista Granma Ciencia. Vol17(3).

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.