Diarré hos små nyfödda idisslare: Symptom på kryptosporidios

De sjukdomar som orsakar konstant diarré hos små nyfödda idisslare är ganska farliga. Först och främst för att de sprids lätt. Men även på grund av deras höga dödlighet.
Diarré hos små nyfödda idisslare: Symptom på kryptosporidios
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Diarré är ett av de vanligaste syndromen bland små nyfödda idisslare, som till exempel får och getter. Det är också ett av de allvarligasta på grund av den höga dödligheten och den fördröjda tillväxten som diarré orsakar. Bland de många agenter som kan orsaka dessa symptom är parasiten Cryptosporidium parvum en av de mest betydelsefulla.

Kryptosporidios är en globalt förekommande patologi som kan drabba de flesta ryggradsdjur, även människor. Dessutom visar flera studier att denna infektion sprider sig rätt snabbt och kan orsaka stora utbrott.

Kryptosporidios som den främsta orsaken till diarré hos små nyfödda idisslare

Nu ska vi beskriva de mest relevanta egenskaperna hos denna patologi och hur den påverkar idisslare som får och getter.

Getter i ett stall.

Cryptosporidium parvum och dess epidemiologi

Vi har att göra med en protozo, dvs. en mikroskopisk parasit som invaderar slemhinnan i tarmen och orsakar akut gastroenterit. Nyfödda små idisslare som stannar kvar hos sina mödrar – och andra nyfödda som är kvar i båset tills det är dags för dem att avvänjas – kan få i sig bakterien oavsiktligt.

Så snart ett djur är smittat av parasiten kommer det med stor säkerhet föras över till andra medlemmar i båset. Det finns flera faktorer som du måste ta hänsyn till eftersom de gynnar infektionens framfart. Bland dem hittar vi följande:

 • Cryptosporidium producerar ett mycket stort antal oocyster som djuren utsöndrar med sin avföring.
 • Den infektiösa dosen – det vill säga antalet parasiter som ett djur måste få i sig för att bli sjuk av sjukdomen – är låg.
 • Oocyster kan förbli smittsamma och stanna kvar på ytor i gårdarna i flera månader.
 • Det stora antalet lamm/kid på intensiva produktionsgårdar spelar stor roll vid överföring.
 • Trängsel och brist på hygien bland djuren är mycket skadligt. Det är när hygienförhållandena på en gård är dåliga som diarréutbrott med hög dödlighet inträffar.
 • Förekomsten av infekterade men symptomfria vuxna djur är en fara. De fungerar som dolda bärare.

Symptom på neonatal diarré orsakad av C. parvum

Lamm och kid lider av infektion under de första dagarna av livet, och är särskilt mottagliga mellan första och tredje veckan efter födseln. Immunologisk status verkar vara en avgörande faktor när det kommer till diarréens svårighetsgrad och varaktighet.

Detta beror på att immunsystemet hos dessa djur ännu inte är fullt utvecklat och de har inte heller assimilerat försvaret som moderns råmjölk ger. Det jordbrukaren upptäcker hos dessa smittade djur är följande:

 • En plötslig eliminering av gulaktig degig avföring, tillsammans med buksmärtor
 • Apati
 • Uttorkning
 • Anorexi, som leder till tillväxthämning och viktminskning hos infekterade djur

Dessa symptom försvinner vanligtvis efter 3-5 dagar. I de allvarligaste fallen kan denna situation dock hålla i sig i upp till två veckor, vilket kraftigt minskar djurens välbefinnande såväl som deras värde som boskap.

Diagnos och behandling

Diarré hos nyfödda idisslare kan bero på flera smittämnen. Därför är det nödvändigt att göra en differentiell diagnos, till exempel med Escherichia coli eller Salmonella.

In vivo-diagnos innebär att man observerar oocyster i avföringen med en samprologisk analys. Egenskaperna hos oocyster kräver faktiskt användning av mer sofistikerade tekniker än en rutinanalys. Det har å andra sidan visat sig att serologiska tester inte är användbara för att kontrollera spridningen av sjukdomen.

När det gäller behandling har experter utvärderat många läkemedel för denna sjukdom. De flesta av dem är bara delvis effektiva, eftersom de antingen minskar antalet parasiter i avföringen eller längden på diarréepisoden. Dessa läkemedel använder man vanligen tillsammans med dem som behandlar symptomen för att återställa djur från uttorkning och viktminskning.

Kontroll och förebyggande av diarré hos små nyfödda idisslare orsakade av C. parvum

I avsaknad av specifika läkemedel mot kryptosporidium är det bäst att använda sig av tekniker som fokuserar på kontroll och förebyggande. Den första av dessa är vaccination, men sanningen är att man inte har gjort så många framsteg när det handlar om just små idisslare. Därför är förebyggande åtgärder relaterade till hygien och biosäkerhet nödvändiga:

 • Det är tillrådligt att skilja smittade djur från friska, förse dem med en ren boplats och byta ut halmen för att undvika ansamling av avföring.
 • Undvik överbefolkning genom att minska trängsel hos nyfödda djur i leveransområdena, och genom att separera djur i mindre grupper.
 • Jordbrukare bör också rengöra och desinficera bås med desinfektionsmedel. Honor som håller på att föda bör göra det i områden som inte har haft kontakt med infekterade nyfödda.
 • Man måste ge råmjölk av god kvalitet och tillräcklig mängd till lammen/kiden under de första sex timmarna av livet.
Get får vaccin.

Betydelsen av diarré hos små nyfödda idisslare

Cryptosporidium parvum är postulerat som den främsta orsaken för neonatalt diarrésyndrom hos får och getter. Trots sin höga förekomst är varken specifik behandling eller ett effektivt vaccin ännu tillgängligt för alla jordbrukare.

Därför genomför man hygien- och biosäkerhetsåtgärder på gårdar. Slutligen måste man ta hänsyn till den zoonotiska karaktären hos denna sjukdom och den möjliga överföringen till människor som har kontakt med infekterade djur.

Detta kanske intresserar dig
Applicering av parasitdödande medel för boskap
My Animals
Läs det My Animals
Applicering av parasitdödande medel för boskap

På farmen är det väldigt viktigt att ta god hand om djuren. Av denna anledning är det fundamentalt att använda parasitdödande medel för boskap.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.