De 10 vanligaste sjukdomarna hos grisar

Det finns många vanliga sjukdomar hos grisar som gör det svårt att föda upp dem i fångenskap, antingen som sällskapsdjur eller inom animalieproduktionen. Passa på att läsa mer.
De 10 vanligaste sjukdomarna hos grisar
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Grisar används överallt inom köttindustrin, men vissa raser (t.ex. minigrisar) har blivit alltmer populära som husdjur. Både ägare och uppfödare bör vara uppmärksamma på att upptäcka de tio vanligaste sjukdomarna hos grisar som vi presenterar nedan.

Grisar är sociala djur, empatiska, intelligenta och med mycket personlighet. På grund av detta är det lätt att upptäcka ifall något är fel med dem då de börjar bete sig annorlunda. Här är de vanligaste sjukdomarna hos grisar och hur du upptäcker dem innan det är för sent.

1. Koccidios

Som namnet antyder orsakas koccidios av små parasiter som kallas koccidier. Dessa mikroorganismer förökar sig inuti cellerna hos sin värd, särskilt de som finns i matsmältningskanalen. Sjukdomsalstrarna tillhör släktena Eimeria, Isospora och Cryptosporidia.

Oocystorna (smittsamma kroppar) utsöndras av de sjuka djuren. De är resistenta mot många rengöringsmedel och blir till slut oavsiktligt förtärda av tidigare friska grisar. Dessa sjukdomsalstrare orsakar diarré, uttorkning, onormalt färgad avföring och följdinfektioner.

Hos allvarligt drabbade ungdjur är dödligheten 20 %.

2. Svartskorv

Svartskorv är en hudåkomma som orsakas av bakterien Staphylococcus hyicus, som angriper skadad hud och orsakar en infektion. Detta är en av de vanligaste sjukdomarna hos nyfödda grisar, eftersom smittbärande mödrar har en stor mängd sjukdomsalstrare i födelsekanalen och smittar sin avkomma så fort den föds.

Smågrisar kan ta skada när de konkurrerar om moderns spenar under de första levnadsdagarna, vilket ger ett utmärkt tillfälle för sjukdomsalstraren. Enligt uppgift från yrkeskunniga källor förekommer de mest allvarligt infekterade skadorna hos diande grisar och dödligheten är hög i detta skede. Vad gäller vuxna djur kan sjukdomen däremot uppträda i subakut och multifokal form.

Huden hos de drabbade grisarna blir mörk på grund av överdriven talgutsöndring.

Sjukdomar hos grisar.

3. Svindysenteri

Svindysenteri är en allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Brachyspira hyodysenteriae. Det är ett problem som är unikt för grisar, men det etiologiska smittämnet kan också hittas hos gnagare. Sjukdomen orsakar slemhinneblödande diarré och inflammation som är begränsad till mag-tarmområdet.

Djuren förtär bakterien oavsiktligt och sedan tar det 5-21 dagar innan symptomen uppträder. Mikroorganismen påverkar epitelet i tarmen, så symptomen liknar de vid koccidios: diarré (i det här fallet innehållande blod), uttorkning, viktnedgång, apati och intryckta ögonhålor.

Om sjukdomen inte blir behandlad kan dödligheten uppgå till 50 % eller mer.

4. Parvovirus hos svin

Parvovirus är ett ganska motståndskraftigt virus som förökar sig i grisens tarm, men som vanligtvis inte orsakar några uppenbara kliniska symptom. Anmärkningsvärt är också att det kan finnas kvar utanför värden i flera månader och är resistant mot många typer av desinfektionsmedel, så det är en sjukdomsalstrare som det är vanligt att man måste leva med på gårdar.

Det enda verkliga problem som har blivit rapporterat med detta virus är minskad fortplantningsförmåga hos ovaccinerade suggor. Det är vanligt med små kullar som är förknippade med en stor mängd förluster av embryon, mumifierade smågrisar av varierande storlek och ett ökat antal döda smågrisar på gården.

5. Mastit, metrit, agalakti (MMA)

Dessa tre sjukdomar, som tillsammans utgör MMA-syndromet, är några av de vanligaste sjukdomarna hos avelsgrisar, särskilt bland honor. Mastit innebär infektion i suggans mjölkkörtlar, metrit innebär inflammation i livmodern och agalakti innebär brist på mjölk i brösten under amningstiden.

Det tydligaste symptomet på denna sjukdom är svullna, kompakta, rödaktiga bröst som känns varma vid beröring hos den nyligen grisade suggan. Smågrisar kan också allvarligt påverkas av denna händelse, eftersom de inte kan dia normalt och till slut dör av hypoglykemi (brist på socker).

6. Leptospiros

Leptospiros är en av de vanligaste sjukdomarna hos grisar och orsakas av bakterien Leptospira interrogans. Den orsakar vanligtvis njurproblem, men reproduktionsstörningar är också förknippade med denna sjukdom. Man måste ta hänsyn till att det är en zoonos, det vill säga att det även kan drabba människor.

Det orsakar symptom i form av feber, dålig aptit, depression, aborter i tredje trimestern (hos suggor), ökad produktion av svaga smågrisar, gulsot, blödningar och, i värsta fall, plötslig död. Vissa däggdjursarter (t.ex. råttor och igelkottar) fungerar som smittbärare för sjukdomen, så man bör till varje pris hålla dem borta från grishuset.

7. Luftvägssjukdomar

Luftvägssjukdomar är vanliga hos grisar och orsakerna varierar från fall till fall. Några av de vanligaste är följande:

  1. Pasteurella multocida lunginflammation : Dessa smittämnen tränger in i grisens näsgångar och orsakar atrofi av näsmusslorna. Därefter tar de sig in i lungorna och inflammerar bronkerna och alveolerna, vilket orsakar akut lunginflammation.
  2. Mycoplasma Hyopneumoniae lunginflammation : Denna patogen orsakar kronisk respiratorisk sjukdom och förstärker symptomen för andra sjukdomar, t.ex. influensa och luftvägssyndrom hos svin.
  3. Atrofisk rinit: Denna sjukdom innebär att vävnaderna i näsgångarna blir inflammerade och orsakar en uppenbar sårbarhet för andra sjukdomar.
  4. Influensa: Influensa, eller svininfluensa, är en luftvägssjukdom som är mycket allvarlig på grund av dess överförbarhet och zoonotiska potential. Det finns praktiskt taget inga gårdar utan positiva fall, så den anses vara en endemisk sjukdom i hela världen.

Dessa luftvägssjukdomar orsakar vanligen hosta, dyspné (andningssvårigheter), nysningar, minskad tillväxthastighet och ökad sannolikhet för att drabbade grisar avlider. Eftersom etiologierna är likartade är det ibland komplicerat att ställa en diagnos.

Sjukdomar hos grisar.

I det här avsnittet har vi presenterat 10 vanliga sjukdomar hos grisar: 6 i detalj och 4 av allmän respiratorisk typ. Alla kräver omedelbar veterinärvård, eftersom de är mycket smittsamma och kan drabba alla svin inom några veckor.

 

Detta kanske intresserar dig
Multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar
My Animals
Läs det My Animals
Multifaktoriella luftvägsinfektioner hos grisar

Bland de många sjukdomar som veterinärer tenderar att möta hos grisar är multifaktoriella luftvägsinfektioner svårast att diagnostisera.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.