Visste du att hästar kan tolka människors känslor?

Hästar kan tolka människors känslor baserat på våra ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonläge. Upptäck mer i följande artikel.
Visste du att hästar kan tolka människors känslor?

Senaste uppdateringen: 22 oktober, 2019

Hästar är väldigt känsliga och mottagliga för stimuli från omgivningen. Hästar kan faktiskt tolka människors känslor baserat på deras uttryck och tonlägen.

Och de är inte de enda djuren med denna förmåga: hundar kan också förstå vad människor känner.

Hur hästar lyckas tolka människors känslor

Det är fantastiskt men sant – hästar kan tolka människors känslor.

Eftersom de är sociala djur har de lärt sig att identifiera samt kommunicera med sin egen art samt människor. Detta eftersom de har levt jämte människor i tusentals år.

Och de gör det inte bara baserat på tolkningar av våra ansiktsuttryck, utan även på vårt tonläge.

Huruvida de känner personen sedan tidigare eller inte är irrelevant. De reagerar på vänliga ansikten och lugna röster såväl som på arga ansikten och upprörda röster.

Häst med människa

Inför negativa stimuli, såsom ett argt ansikte, kommer hästar vända på huvudet och titta från sidan med sitt högra öga. Detta eftersom det är den högra hjärnhalvan som bearbetar tecken på hot.

Samtidigt ökar deras puls och hästarna blir rastlösa samt påtagligt stressade. Denna cerebrala aktivitet låter dem förutse negativa situationer.

Hästar är kommunikativa djur

I det vilda lever hästar för det mesta i grupper som leds av ett sto och som riskerar att falla offer för rovdjur. Därför har de utvecklat ett språk som de använder för att kommunicera med varandra.

De huvudsakliga metoderna de använder är visuella. Hästar kan tolka sina artfränders kroppsspråk baserat på positionen hos öron, huvud, ben och kroppen rent allmänt.

Ljudmässig kommunikation är också viktig.

Hästar i grupp

Hästar gnäggar, väser, brölar och gör en serie gutturala ljud för att förmedla olika saker:

 • Kommunicera sin position till resten av gruppen.
 • Varna andra hästar om fara.
 • Välkomna en annan individ.
 • Förmedla tillgivenhet eller lycka.
 • Som en del av uppvaktning.
 • För att finna sina föl.

Ja, hästar kan tolka människors känslor

Monty Roberts hästspråk

Monty kallas sin metod för “medföljning” och “uppföljning”, och syftet är att etablera en frivillig associering mellan en människa och en häst.

Metoden använder inte smärta eller tvång för att få hästen att acceptera en sadel, träns och att bli riden.

Inget av detta är nytt, och hästarnas språk kallas för equus och baseras på ett teckensystem. De amerikanska urinvånarna i Chickasaw-stammen kom på detta språk, som ryttare världen över du anammat.

De tre grundläggande tecknen i detta språk är:

 • Kroppshållning, inklusive rörelser hos hästens huvud, ögon, läppar och öron.
 • Hästens svans.
 • Ljuden hästen gör.

Roberts identifierade fler än 170 gester med vilka människor kan kommunicera med hästar.

Som du kan se är kommunikation med dessa djur än ömsesidig handling. Människor och hästar både skickar och tar emot information. Människan skickar budskap till hästar genom gester, hållning och tonläge.

Samtidigt svarar hästar med positionen hos deras öron, huvud och kropp samt med ljud.

Detta kanske intresserar dig
Vilket är det mest emotionellt intelligenta djuret?
My Animals
Läs det My Animals
Vilket är det mest emotionellt intelligenta djuret?

Sedan urminnes tider har vi undersökt mätt och jämfört oss med andra djur i djurriket. Vilket är det mest emotionellt intelligenta djuret?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Smith, Amy Victoria, Proops, Leanne, Grounds, Kate, Wathan, Jennifer and McComb, Karen (2016) Functionally relevant responses to human facial expressions of emotion in the domestic horse (Equus caballus). Biology Letters, 12 (2). p. 20150907.
 • Kosuke Nakamura, Ayaka Takimoto-Inose, Toshikazu Hasegawa. Cross-modal perception of human emotion in domestic horses (Equus caballus). Scientific Reports, 2018.
 • Feist, J. D., & McCullough, D. R. (1976). Behavior patterns and communication in feral horses. Zeitschrift für Tierpsychologie, 41(4), 337-371.
 • Monty Roberts. El hombre que escucha a los caballos, 2017.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.