Metabola sjukdomar hos hästar

Metabola sjukdomar hos hästar är de som uppstår när någon process relaterad till deras metabolism förändras.
Metabola sjukdomar hos hästar
Samuel Sanchez

Granskad och godkänd av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Biokemiska processer i en kropp kan förändras av olika orsaker, vilket är den bakomliggande orsaken till metabola sjukdomar hos hästar. Dessa kan ha olika svårighetsgrad, men alla måste upptäckas och behandlas så snart de diagnostiserats.

När den ser symptom måste hästens ägare agera snabbt. Det finns dock även diagnostiska tester som kan användas för att förutsäga möjligheten av en sjukdom och förebygga den eller förbereda behandling. Läs vidare om du vill veta mer om dessa störningar.

Vad är metabola sjukdomar?

Innan vi förklarar vad metabola sjukdomar är så är det viktigt att klargöra vad det metabola systemet, eller ämnesomsättningen, är. Metabolism avser alla processer som sker i en kropp som bryter ner och omvandlar intagna ämnen till den energi och näringsämnen som är väsentliga för att liv ska finnas.

Många livsmedel utgörs av komplexa material som genomgår metabola processer för att brytas ner till enklare ämnen. I sin tur kommer dessa att omvandlas till vad kroppen behöver för att upprätthålla sig själv. Ett exempel är proteiner, som bryts ner till aminosyror. Kroppen använder dessa molekyler för att skapa nya proteiner och viktiga metabola reaktioner.

Hästar på en stig.

Metabola sjukdomar anses vara närvarande när onormala kemiska reaktioner inträffar i kroppen som stör dessa processer. Om detta händer kan hästens kropp få ett överskott eller underskott av vissa ämnen som den behöver för att hålla sig frisk.

Metabola sjukdomar kan ärvas och förvärvas. Det är viktigt att upptäcka metabola sjukdomar hos hästar eftersom de påverkar deras vitalitet och kropp. Dessutom kan de försvåra andra tillstånd och göra det svårt att läka skador.

Metabola sjukdomar som berör ansamling

När en metabol sjukdom får ett ämne att stiga till nivåer som är giftiga för kroppen, på grund av kroppens oförmåga att bryta ner det, då rör det sig om ett problem med ansamlingen av näringsämnen. Detta inträffar eftersom det föreligger en total eller delvis brist på ett visst enzym (vilket är vad som skulle ha hindrat ämnet från att ackumuleras till en toxisk nivå).

Metabola ansamlingssjukdomar sprids vanligtvis i hela djurets kropp, även om de flesta symtomen slutligen återspeglas i det centrala nervsystemet. Det finns två typer av metabola sjukdomar av detta slag: genetiska och förvärvade. Dessa diskuteras i detalj nedan.

Genetisk sjukdom

Genetiska sjukdomar ärvs från föräldrarna. Dessa patogener namnges beroende på den specifika metabola biprodukt som ackumuleras i den drabbades kropp.

Dessa är progressiva sjukdomar som vanligtvis slutar med döden, eftersom det inte finns någon specifik behandling för att lösa dem. Enligt experter finns det dock ingen bekräftad information som visar tecken på metabola sjukdomar hos hästar på grund av genetiskt betingad ansamling.

Förvärvade sjukdomar

Förvärvade metabola sjukdomar påverkar hästar. En av huvudorsakerna till dessa sjukdomar är konsumtionen av vissa växter som innehåller specifika enzymhämmare.

Till exempel kan förtäring av bolmört (Hyoscyamus niger) under en längre tid leda till en förvärvad neurologisk ansamlingssjukdom. Växten har giftiga effekter som hästar är mycket mottagliga för.

Metabola sjukdomar hos hästar relaterade till produktion

Till skillnad från ansamlingssjukdomar orsakas vissa metabola sjukdomar hos hästar av en stor efterfrågan på ett näringsämne som ligger på en låg nivå i kroppen.

Ett exempel är hypokalcemi hos hästar, vilket innebär att kalciumhalten i blodet är för låg. Ett annat fall är hypoglykemi, där hästens metabola reserver inte kan hålla blodsockret (glukosen) på en optimal nivå för normal funktion.

EMS: vad är det?

EMS (Equine Metabolic Syndrome ) är en sjukdom som utvecklas i hästens ämnesomsättning, och som är nära besläktad med fetma och insulinresistens.

Det finns vissa raser av hästar som är mer benägna att drabbas av metabolt syndrom hos hästar, vilket är fallet med till exempel renrasiga arabiska och spanska fullblod.

De så kallade easy keeper-hästarna kallas ”easy feeders”. De är djur som verkar gå upp i vikt vad de än äter, även om de helt enkelt livnär sig från bete, och inte på foder.

Till skillnad från hästar som är överviktiga eftersom de har blivit övermatade, behöver ”easy feeders” inte en diet för att gå ner i vikt i normal takt. De har mycket svårare att minska sina kilon, och lägger på sig dem snabbare än den genomsnittliga hästen.

Fetma och fettavlagringar

En häst som lider av fetma är mer benägen att drabbas av EMS. Men de hästar som verkar friska på ytan (förutom att de har fettansamlingar på vissa delar av kroppen) är också i fara.

Dessa fettansamlingar förekommer vanligtvis på platser som svansbotten, ryggen, nackkanten och skuldrorna.

EMS: behandling

EMS kan behandlas genom att följa vissa riktlinjer.

Diet

Huvudåtgärden blir att etablera en kost som minskar energi och kolhydratsintag. När övervikt har varit orsaken till sjukdomen finns det två möjligheter:

  • Ge hästen kvalitetsfoder i kombination med ett tillskott som balanserar mineral- och vitaminnivåer.
  • Ge kvalitetsfoder i kombination med ett foder med liten mängd stärkelse (och kraftigt begränsade mängder socker).

Träning

Dieten måste åtföljas av progressiv träning för bästa resultat. Denna fysiska aktivitet bör utföras måttligt och regelbundet (snarare än intensivt under några få sessioner).

Medicinsk vård

Veterinären kan ordinera medicin när kost och träning inte räcker. Detta kommer att anpassas efter hästens kost och alltid under strikta veterinärmedicinska riktlinjer.

När det gäller metabola sjukdomar hos hästar måste vi vara medvetna om symptomen, eftersom de inte ska förväxlas med andra hälsoproblem hos detta djur. De är så diffusa är de ibland är svåra att skilja från andra problem

Till exempel är skillnaden mellan en metabol produktionsstörning och näringsbrist subtil. Även om båda tillstånden ofta får allvarliga konsekvenser för hästarna så kan metabola störningar uppträda plötsligt och kräva en snabbare och mer exakt diagnos.

En tidigt ställd diagnos kan vara skillnaden mellan att rädda djurets liv eller inte.

En veterinär undersöker en häst.

Som du har sett finns det många typer av metabola sjukdomar hos hästar och vissa är mer dödliga än andra. Tveka inte att gå till veterinären med din häst om du märker något av ovanstående symptom.

Detta kanske intresserar dig

Vad äter hästar?
My Animals
Läs det My Animals
Vad äter hästar?

Hästar har ett matsmältningssystem som är väl anpassat för att få i sig de nödvändiga näringsämnena från kosten. Läs mer om vad hästar äter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.