Stress hos hästar och hur du kan hjälpa

Om hästen drabbas av för mycket stress så kan det orsaka fysiska och mentala problem. Vi kommer prata mer om detta i dagens artikel.
Stress hos hästar och hur du kan hjälpa

Senaste uppdateringen: 20 juli, 2019

Det är inte bara människor som kan drabbas av stress och dess negativa konsekvenser. Stress hos hästar existerar i allra högsta grad, och den kan ha negativa konsekvenser. I dagens artikel kommer vi berätta om stress hos hästar, hur man upptäcker den och vad man kan göra för att lindra situationen.

Vad är stress?

I biologiska termer definieras stress som fysiska och mentala förändringar som uppstår p.g.a. upprepade stimulin som rädsla, kyla, glädje, etc.

Man tenderar generellt att associera stress med negativa känslor, som uppstår vid exempelvis farliga situationer. Det finns dock även positiv stress, om definieras som den spänning som orsakas av en situation som gör djuret alltför upphetsat.

Denna typ av stress är väldigt vanlig hos hundar, de exempelvis inser att de ska med ut på promenad eller då ägaren kommer hem från jobbet. Men den kan även påverka människor och andra djur, inklusive hästar.

Stress är inte alltid dåligt

En viss nivå av stress är en bra sak, och det är viktigt att man är uppmärksam på hur man bör reagera. Tänk på att ett djurs överlevnad för det mesta beror på dess förmåga att upptäcka faror och reagera i tid för att fly eller försvara sig själv.

Två hästar tillsammans.

Det uppstår dock problem då stressen är konstant närvarande. Om så är fallet så kommer kroppen inte att hålla sig balanserad. En stressad person som alltid är på alerten och är stressad kommer inte kunna slappna av.

Djurets kropp och sinne kommer sakta börja förändras, och inte på ett bra sätt. Som ett resultat av detta kommer hälsan att förändras. Du kommer märka skillnader när det gäller sömnen, aptiten och koncentrationsförmågan. Hästen kan även bli mer irriterad och svag. Allt detta kan i sin tur resultera i sjukdomar.

Varför är hästar stressade?

Stress hos hästar kan bero på flera olika saker. De är väldigt intelligenta djur som enkelt kan upptäcka förändringar i sin omgivning. Som ett resultat av detta blir de mer känsliga för stress, speciellt när de inte växer upp i en positiv miljö.

Vi kommer nu att berätta om de främsta anledningarna till stress hos hästar:

 • Plötslig förändring i deras miljö. Många djur håller sig fast vid rutiner för att skydda sig själva och undvika att utsätta sig själva för onödiga risker. Plötsliga förändringar i deras miljö kan därför göra dem stressade.
 • Otillräcklig fysisk aktivitet. Hästar är väldigt aktiva och intelligenta djur. Deras kroppar och sinnen måste därför stimuleras för att upprätthålla en korrekt balans. En stillasittande livsstil och brist på fysisk aktivitet är en vanlig anledning till stress hos hästar.
 • Problem med att sova. Hästar behöver också vila för att återfå sin energi och bibehålla sinnesbalansen. Sömnproblem leder till att hästarna blir stressade.
 • Åldrande. Då hästarna blir äldre så blir de också svagare och djuret kan börja känna sig sårbart. Detta gör honom ofta stressad då han bemöts av nya konstiga stimulin.
 • Negativ miljö eller uppväxt. Hästar kan ofta komma att lida om den omkringliggande miljön är negativ. De kan känna sig hotade eller så kanske de inte tas om hand ordentligt. Ensamhet och brist på interaktion med andra varelser kan också orsaka stress.
 • Hälsoproblem. Sjukdomar som ger hästen intensiv smärta.
Svart och vit häst.

Symptom på stress hos hästar

Man kan lätt upptäcka stressymptom hos hästar om man observerar deras kroppsspråk. Vi har därför tagit upp en lista som kan vara till hjälp:

 • Hästen skrapar konstant på golvet
 • Svansen är hela tiden upphöjd
 • Muskelstelhet
 • Aptitbrist
 • Gäspande
 • Sparkande
 • Repetitiva huvudrörelser
 • Att svälja luft
 • Överdrivna reaktioner
 • Hästen öppnar ofta upp sina näsborrar

När det gäller kronisk och utdragen stress så kan hästen komma att utveckla andra symptom. Han kanske utför vissa handlingar och rörelser på ett repetitivt sätt eller så kanske han skadar sig själv.

Hur man lindrar stress hos hästar

Använd följande tips:

 • Se till att hästen får tillräckligt med fysisk träning. Undvik en stillasittande livsstil och överstimulans.
 • Ge honom en balanserad kost och se till att han får tillräckligt med vätska.
 • Se till att han befinner sig i en positiv miljö. Han måste kunna uttrycka sig fritt så att han kan bli frisk och glad.
 • Han behöver ha ett bekvämt viloområde.
 • Ge honom de mediciner han behöver, inkluderat vacciner och avmaskning.
Detta kanske intresserar dig
Allt du behöver veta om en hästs dagliga ryktning
My AnimalsLäs det My Animals
Allt du behöver veta om en hästs dagliga ryktning

Dess borstning och dagliga ryktning är en viktig del i att hålla hästen frisk. Vi tipsar om redskapen du behöver för att göra det på ett bra sätt.