Vad är hästinfluensa?

Hästinfluensa är en extremt vanlig sjukdom hos hästar, likvärdig med influensan hos människor. Lär dig hur man upptäcker och behandlar sjukdomen här.
Vad är hästinfluensa?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Termen hästinfluensa avser en mycket smittsam virussjukdom som drabbar de övre luftvägarna hos hästar. Dess symtom uppträder i form av hosta, konjunktivit, feber och snuva, men det leder vanligtvis inte till döden. Intressant nog beräknas det att alla hästar som inte har vaccinerats eller redan har utsatts för viruset kommer att smittas någon gång i livet.

Men även om infektionsgraden är alarmerande är dödligheten från denna infektion inte mer än 4 %. Med andra ord, endast föl och hästar med redan dålig hälsa är i verklig risk. Om du vill lära dig mer om hästinfluensa, läs då vidare.

Beror hästinfluensa på ett virus?

Namnet hästinfluensa låter förmodligen bekant för dig eftersom just influensan är någonting som vi människor måste anpassa oss till på årlig basis. Du kommer inte bli förvånad över att denna patogen tillhör gruppen med influensa A-virus, som också orsakar sjukdomen hos människor, fåglar och andra däggdjur.

Som framgår på portalen SinoBiological uppskattas det att det kan finnas 144 undertyper av influensa A-viruset, även om endast två av dem verkar specialisera sig på att infektera hästar. Hittills har stammarna H7N7 (häst-1) och H3N8 (häst-2) upptäckts. Experter tror att H7N7 kunde ha försvunnit från den naturliga miljön eftersom den inte har uppmärksammats på mer än 20 år.

Den största boven bakom influensa hos hästar är alltså idag subtypen H3N8. Det är dock känt att denna patogen också kan infektera fåglar, hundar, katter och till och med sälar, enligt BBC.

H3N8-viruset är den främsta orsaken till luftvägssjukdomar hos hästar över hela världen.

En häst som nyser.

Virusets egenskaper

Dessa mikroorganismer är, likt alla virus, väldigt enkla. Dess genetiska information består av RNA-segment, som i sin tur skyddas från miljön genom ett lipid dubbelskikt, vilket ger patogenen sin form. Influensavirusen kategoriseras i olika typer enligt variationen av proteiner i dess membran.

Eftersom virus saknar nästan alla egenskaper som krävs för att betraktas som celler så inkluderas de sällan i grupperna av levande varelser. För att replikera sig själva måste de infiltrera sin värdcell, “kapa” dess replikeringsmaskineri och generera kopior. När de nya virusen kommer in i den extracellulära miljön dör den infekterade cellen.

Proteinerna inbäddade i lipid-dubbelskiktet som skyddar RNA står för nästan 50 % av virusets massa.

Symtom på hästinfluensa

Enligt portalen MSD Veterinary Manual varar inkubationstiden från 1 till 3 dagar efter infektion. Efter detta korta intervall uppträder vanligtvis följande symtom:

 1. Hög feber, upp till 41 °C
 2. Snuva
 3. En kraftig torrhosta
 4. Allmän svaghet och sämre prestanda
 5. Andningssvårigheter
 6. Muskelsmärta och stelhet i det muskuloskeletala systemet

De mest uppenbara kliniska tecknen varar inte särskilt länge (cirka 2 eller 3 dagar) hos immunkompetenta hästar, eftersom de kan hantera infektionen snabbt och bli av med den. Men när viruset invaderar väggen i andningsepitelet kan lokal förstörelse av strukturer inträffa. På grund av detta varar hostan ibland några veckor till.

Friska hästar återhämtar sig helt inom högst 3 veckor.

Möjliga komplikationer

På grund av skadan orsakad av viral expansion och replikering tar det vanligtvis cirka 21 dagar för andningsepitelet att läka helt. Under detta skede kan hästar bli smittade av andra opportunistiska patogener, och de kan uppvisa tillstånd som lunginflammation, pleuropneumoni och kronisk bronkit. Därför är det bäst att låta hästarna vila tills de återhämtar sig helt.

Hur produceras smittan?

Som tidskriften Frontiers of Microbiology visar så överförs detta tillstånd genom små droppar som kan slungas ur det sjuka djuret genom hosta, nysningar eller gnägganden. Effektiviteten hos detta virus ligger i dess resistens, eftersom det kan överföras genom luften över avstånd på hela 1 till 2 kilometer.

Dessutom förblir mikroorganismen livskraftig i upp till 3 dagar utanför värden. Borstar, vårdares kläder, höstackar, vattenslangar och allt material i anläggningen kan innehålla patogener. Om en frisk häst kommer i direktkontakt med något av dessa element kan den enkelt smittas.

Diagnos av hästinfluensa

Det är bäst att ringa veterinären redan då en häst visar de angivna symptomen. På grund av hur snabbt de kan drabbas av viruset är det nästan säkert att de flesta av stallmedlemmarna – eller till och med alla – blir sjuka samtidigt. När detta händer kan du vara ganska säker på att du har att göra med ett utbrott av hästinfluensa.

Det första steget är alltid att ta prover från mun- och nässlemhinnan hos djuret. Dessa prover tas till laboratoriet och med hjälp av genetisk informationsförstärkningsteknik såsom det välkända PCR-testet – kan virusgenomet detekteras. Antikroppstester är också mycket användbara för denna uppgift.

Behandling och förebyggande

Hästar som inte utvecklar allvarliga symtom behöver ingen specifik behandling, bara stödjande vård. I vilket fall som helst är det bäst om varje sjuk häst får en veckas vila för varje dag de drabbas av feber – i allmänhet tre veckor. De med hög feber kan behandlas med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, men alltid med de doser som anges av en veterinär.

Dessutom kan det bli nödvändigt att ordinera antibiotika till djuret, speciellt om febern varar mer än 4 dagar och en rinnande mule åtföljs av purulenta utsläpp. På så sätt kan du undvika att bakterieinfektioner inträffar som kan äventyra den redan sjuka hästens liv.

Det finns flera vacciner på marknaden som ger hästarna immunitet mot hästinfluensa. Om möjligt är vaccinationer alltid det bästa alternativet.

En veterinär som undersöker en häst.

En mycket vanlig sjukdom

Som vi sa i början blir nästan alla ovaccinerade hästar smittade med hästinfluensa någon gång i livet. Även om tillståndet är mycket irriterande så går det efter två eller tre veckor vanligtvis över på egen hand och hästen återgår till sitt tidigare hälsotillstånd. Dödsfallet överstiger inte 4 %, och det är alltså inte en av de allvarligare sjukdomarna.

Särskild försiktighet måste dock iakttas med exemplar som redan har ett nedsatt immunförsvar, samt med föl. Dessa svagare djur kan utveckla mycket allvarligare tillstånd; för att skydda dem är det bästa alternativet att vaccinera varje häst i stallet.

Detta kanske intresserar dig

Vad äter hästar?
My Animals
Läs det My Animals
Vad äter hästar?

Hästar har ett matsmältningssystem som är väl anpassat för att få i sig de nödvändiga näringsämnena från kosten. Läs mer om vad hästar äter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • New flu virus found in seals concerns scientists. Recogido a 11 de junio en https://www.bbc.com/news/science-environment-19055961
 • Influenza Hemagglutinin (HA) subtypes and Flu Virus Strains, SinoBiological (SB). Recogido a 11 de junio en https://www.sinobiological.com/research/virus/influenza-hemagglutinin-subtypes
 • Horse flu, MSD. Recogido a 11 de junio en https://www.msdvetmanual.com/respiratory-system/respiratory-diseases-of-horses/equine-influenza
 • Singh, R. K., Dhama, K., Karthik, K., Khandia, R., Munjal, A., Khurana, S. K., … & van der Kolk, J. H. (2018). A comprehensive review on equine influenza virus: etiology, epidemiology, pathobiology, advances in developing diagnostics, vaccines, and control strategies. Frontiers in microbiology, 9, 1941.
 • Timoney, P. J. (1996). Equine influenza. Comparative immunology, microbiology and infectious diseases, 19(3), 205-211.
 • Cullinane, A., & Newton, J. R. (2013). Equine influenza—a global perspective. Veterinary microbiology, 167(1-2), 205-214.
 • Cullinane, A., Elton, D., & Mumford, J. (2010). Equine influenza–surveillance and control. Influenza and other respiratory viruses, 4(6), 339-344.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.