Vad menas med klinisk etiologi för hästar?

Klinisk etiologi för hästar handlar om att diagnostisera och behandla psykologiska problem hos hästar. Vill du ta reda på hur det fungerar?
Vad menas med klinisk etiologi för hästar?
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av psykologen Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 01 november, 2022

Studiet av djurs beteenden är inte bara begränsat till hundar och katter. Faktum är att alla icke-mänskliga djur som lever under trånga förhållanden är mottagliga för att utveckla psykologiska störningar eller beteendeproblem. Detta är ämnet för klinisk etiologi för hästar som tittar närmare på de beteendestörningar som just hästar kan drabbas av.

Området är en förening mellan etologi och veterinärvetenskap och är det bästa sättet att ta hand om hästars psykiska hälsa. Låt oss ta en titt på det i detalj.

De fundamentala elementen inom klinisk etiologi för hästar

Om etologin är den vetenskap som studerar de olika aspekterna av orsakssamband och kausalitet så gör tillägget av den veterinärmedicinska grenen det möjligt att diagnostisera och behandla beteende- och humörproblem hos hästar (i det här fallet). I detta syfte studeras även djurets normala och friska beteende.

När det gäller psykiska störningar hos en häst är det inte helt effektivt att enbart gå till veterinären eller till en hästtränare. För att lösa problemet krävs en fullständig och allomfattande syn på hästens psykologiska behov.

En häst på ett fält.

Hur diagnostiseras ett beteendeproblem hos en häst?

Utifrån kunskapen om hästens normala och friska beteende kan flera avvikelser upptäckas genom direkt observation. Detta upptäcks vanligen av ägaren och bekräftas av hästetologens undersökning.

Dessutom intervjuas hästens ägare eller tränare. Det är viktigt att förteckna en bra anamnes eftersom det är nödvändigt att veta hur ofta och hur intensivt beteendet är, samt hur länge hästen har haft det.

Slutligen är det också viktigt att utföra en fysisk hälsoundersökning. Detta kommer att säkerställa att de problem som observeras inte är ett symptom på en fysisk sjukdom. Om det är det bör behandlingen riktas mot den sjukdomen, och inte mot hästens beteende.

Allvarliga beteendeproblem hos hästar

Som alla andra djur kan hästar utveckla beteendeproblem. Vi syftar inte på hästvanor som irriterar människor eller försvårar träningen, utan snarare på sådana som härrör från psykologiska problem, till exempel rädsla eller tristess.

Därmed kan en olydig häst inte sägas ha beteendeproblem. Om den biter när någon ska rida den är det helt enkelt hästen som inte vill att människor ska rida den. Om den däremot biter när det inte finns något hotfullt i närheten är det ett beteendeproblem. Med det sagt, låt oss titta på de vanligaste:

 • Aggressivitet: Detta beteende beror vanligtvis på rädsla. Om de dagligen utsätts för situationer där de känner sig trängda eller instängda kommer de att utveckla aggressivitet som ett försvarsmönster.
 • Ätstörningar: Dessa problem härrör vanligtvis från felaktig matning av vårdaren. En häst som till exempel bara har tillgång till mat under mycket begränsade tidsperioder kommer att vara mer benägen att äta ängsligt.
 • Stereotypier: Upprepade beteenden utan ett överlevnadsrelaterat syfte, t.ex. ett kontinuerligt gungande, att tugga på virket i stallet eller att svälja luft.
 • Sjuklig rädsla: Detta uppstår vanligtvis genom bristfällig träning eller dålig socialisering. Hästen förvärvar således en rädsla för situationer, föremål eller människor som är ofarliga, som den reagerar på med flykt eller aggressivt beteende.

Terapi som används inom klinisk etiologi för hästar

När det gäller föl underlättar tidig upptäckt av dessa beteendeproblem avsevärt terapin. Vid denna tidpunkt används ofta beteendeomdirigering genom förtrogenhet med miljön och socialisering. Förfaranden som att ta emot mediciner, gå in och ut ur släpvagnar, lägga bandage etc. kommer att övas.

Föl, eftersom de fortfarande utvecklas, har större möjligheter att korrigera sitt beteende och återanpassa sig till miljön.

Terapi inom klinisk etologi för hästar bygger på fyra grundläggande pelare. Låt oss ta en titt på dem:

 • Miljöberikning: Detta är viktigt för att undvika tristess och de problem som följer av den. Den består av att ändra eller tillföra element till miljön.
 • Psykoterapi: Tekniker för beteendemodifiering, t.ex. habituering eller motkonditionering.
 • Psykofarmaka: Dessa används ibland som stödbehandling i mycket allvarliga fall. Exempel är antidepressiva medel, hormonella behandlingar och anxiolytika.
 • Kirurgi: Kastrering är det vanligaste. Vissa hästar tempererar sitt beteende på detta sätt, vilket gör att deras ägare och terapeuten kan hantera dem på ett säkert sätt.
Klinisk etiologi för hästar.

En häst som lever fritt eller under anständiga förhållanden utvecklar vanligtvis inte beteendeproblem. Därför kommer en del av djurets terapi att bestå i att förbättra de aspekter av dess skötsel och liv som orsakar lidande. Det är meningslöst att genomföra terapi om de sedan återvänder till ett problematiskt stall dag in och dag ut. Du bör alltid fokusera på deras välbefinnande.

Detta kanske intresserar dig

Etologirådgivning för hundar med beteendeproblem
My Animals
Läs det My Animals
Etologirådgivning för hundar med beteendeproblem

Under en etologirådgivning för hundar med beteendeproblem kommer etologen ställa frågor om hälsa, vanor, livsstil och rutiner. Vi berättar mer! • Luna Blasio, A., & Sanabria Cera, S. Etología y bienestar animal.
 • Vallejo, R. G., & Talegón, M. I. El dolor como causa de problemas de comportamiento en caballos.
 • Hernández, D. A., & Roa, F. (2019). ADIESTRAMIENTO ETOLÓGICO DEL CABALLO. REVISTA FAGROPEC, 79.
 • Quiroga Ayala, M. (2013). Comportamientos anormales en caballos estabulados.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.