Vilka fördelar ger hästterapi vid psykisk ohälsa?

Att rida hästar är både spännande och utmanande. Det är därför som många psykologer rekommenderar hästterapi.
Vilka fördelar ger hästterapi vid psykisk ohälsa?

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2022

Djur och människor kan knyta väldigt nära band till varandra. Detta sker ofta genom en nyttig relation mellan ägare och husdjur. Även om husdjursförhållanden är den vanligaste typen av relation mellan djur och människor så kan förtroendet också byggas upp inom terapeutiska sammanhang, vilket är fallet med hästterapi.

Djur kan bidra till psykisk läkning när de används som terapidjur. Hästterapi, där hästar används, är en mycket populär typ av djurassisterad terapi.

Hästar är kända för att vara milda och tillgivna djur. De förmedlar en känsla av frid till människor som kämpar med psykiska problem. Patienterna bygger upp ett band med hästarna när de rider dem och tar hand om dem.

I den här artikeln ska vi diskutera vad hästterapi är och hur det fungerar. Vi kommer först att titta på hur metoden uppstod samt vilka fördelar den har.

Hästterapi med veterinär.

Vad är hästterapi?

Människan har velat komma nära hästar ända sedan vi först fick syn på denna majestätiska varelse. Att rida hästar kan vara spännande, men fördelarna kan gå ännu längre. Det är därför många psykologer förespråkar fördelarna med hästterapi.

“Det finns slående likheter mellan hästar och människor”, säger Dede Beasley, M.Ed., LPC, en hästterapeut på The Ranch, som växte upp med att rida hästar.

Hästterapi, även känt som Equine-Assisted Therapy (EAT), är en behandlingsform där man använder sig av hästaktiviteter eller en hästmiljö för att hjälpa människor med ADHD, ångest, autism, cerebral pares, demens, depression, utvecklingsförsening, genetiska syndrom (till exempel Downs syndrom), traumatiska hjärnskador, beteendeproblem, missbruksproblem och en mängd andra psykiska problem.

Hästar används i den terapeutiska processen av hästunderstödd psykoterapi. Under överinseende av en psykolog deltar patienterna i aktiviteter som att sköta om, mata och promenera med hästen.

Denna typ av behandling syftar till att hjälpa människor att utveckla sina färdigheter vad gäller känslomässig hantering, självförtroende och ansvarstagande. Den uppmuntrar människor att ta en ny titt på sig själva och världen omkring dem. Med hjälp av hästterapi har människor som har kämpat med att uppfylla sina behandlingsmål gjort avsevärda framsteg.

Många av fördelarna med hästterapi har bevisats genom forskning. Den sänker blodtrycket och hjärtfrekvensen, lindrar spänningar och lindrar ångest- och depressionssymptom.

Hästterapi är också fördelaktigt för personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar. Hästar är ibland bättre än människor på att lära ut en rad olika livskunskaper.

Hästterapins historia

Hästar har använts för medicinska ändamål sedan de gamla grekerna. Hippokrates, “medicinens fader”, var en grekisk läkare som skrev om de medicinska fördelarna med ridning.

Under 1950- och 1960-talen blev ridning mer populärt som terapeutisk metod. North American Riding for Handicapped Association, senare känd som Professional Association of Therapeutic Horsemanship (PATH) grundades 1969.

Hur det fungerar

Hästterapi kan omfatta mer än bara ridning. En patient kanske inte ens rör vid hästen under vissa av sessionerna. Ofta ger terapeuten som ansvarar för sessionen klienten uppgifter, till exempel att föra hästen till en viss plats eller sätta utrustning på hästen.

Patienten utför uppgiften efter bästa förmåga innan den diskuterar den tankeprocess, de begrepp och de problemlösningsmetoder som den använde för att utföra uppgiften. När du pratar med patienten om vad de gör vid ett visst tillfälle kan du dessutom hjälpa dem att utveckla sina språkliga färdigheter.

Att lyssna på instruktören förbättrar en persons förmåga att följa anvisningar, ställa frågor, och så vidare.

Fördelarna med hästterapi

Hästar har speciella egenskaper som har gjort dem till ett förstaval när det gäller djurassisterade terapier, trots att ett antal djur kan användas inom den psykoterapeutiska processen. Hästar tillför många särdrag till terapiprocessen, detta enligt ångestspecialisten Dr Robin Zasio.

En amerikansk häst

Det är vanligt att patienterna märker förändringar redan efter några få hästterapisessioner. De kan utveckla en bättre förståelse för sin omgivning och lättare kunna hantera negativa känslor. Hästterapi har många fördelar.

Hästar är också stora och kraftfulla varelser, och de har förmågan att hjälpa individer att övervinna sina rädslor och få ett självförtroende som de kan tillämpa i verkliga situationer. De kan också hjälpa människor att slappna av eftersom de är relativt objektiva och icke-dömande och bara reagerar på människors avsikter och handlingar.

De är dessutom sällskapliga varelser med egna personligheter, och de är mest benägna att interagera när människor är engagerade och arbetar för att utveckla en relation med dem.

Hästar har en anmärkningsvärd förmåga att upptäcka och reagera på känslor. Hästen kan bli motsträvig om du är arg eller aggressiv. Om du är nervös kan hästen också bli nervös.

Det är troligare att den svarar vänligt när den behandlas av någon som är öppen och avslappnad. Att observera hästens reaktion kan hjälpa individer att bli mer självmedvetna och se sig själva i ett mer realistiskt ljus.

Många människor som lider av missbruk och psykiska sjukdomar är känslomässigt hämmade. De kan ha svårt att få kontakt med andra eller att komma nära dem. Trots detta kan de ofta skapa starka band med hästar.

Människor som arbetar med hästar lär sig att känna igen sina egna mönster för social interaktion. Hästar kanske inte kan kommunicera verbalt, men de är trots det fantastiska kommunikatörer. Att förstå hästars beteende kan hjälpa individer att förstå hur deras handlingar påverkar andra.

En häst

En metafor för livet

Terapeutens förmåga att använda hästen som en metafor för andra situationer underlättar tillämpningen av hästterapi på verkliga problem.

“Ett barn hade enorma svårigheter att diskutera hur det kände inför en planerad flytt till en annan ort”, säger en terapeut som bestämde sig för att använda hästen som metafor för att hjälpa patienten att lösa utmaningar i sitt eget liv.

Hon kunde använda många exempel på hur en häst som skulle säljas fick hjälp att känna sig mer bekväm i sin nya omgivning: “Barnet kunde bättre förstå och hantera sin egen flytt genom att använda hästen som metafor.”

Detta kanske intresserar dig

Djurterapi för barn med autismdiagnos
My Animals
Läs det My Animals
Djurterapi för barn med autismdiagnos

Det finns många fördelar med djurterapi för barn och denna gång ska vi se på hur djur kan hjälpa barn med autismspektrumstörning.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.