West Nile-feber hos hästar: symtom och förebyggande åtgärder

West Nile-feber hos hästar är en virussjukdom som kan göra dessa vackra djur allvarligt sjuka. Läs mer om sjukdomen här.
West Nile-feber hos hästar: symtom och förebyggande åtgärder
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 30 januari, 2023

West Nile-feber hos hästar orsakas av ett virus och överförs genom bett från vissa arter av myggor. Sjukdomen är vanligast hos fåglar, men även människor och hästar kan drabbas. De flesta som drabbas uppvisar milda symtom, men några få kan utveckla allvarliga och till och med dödliga symtom.

Sjukdomen kan inte överföras direkt, den kräver en insekt som bärare (myggor). Eftersom överföringen är beroende av denna vektor ökar fallen av West Nile-feber under årets varmaste månader. Läs vidare för att få veta hur denna sjukdom påverkar hästar.

Vad är West Nile-feber?

Ett sto med föl.

West Nile-feber är en virusinfektion som överförs av myggor av släktena Culex och Aedes. Vilda fåglar är de naturliga värdarna för sjukdomen, även om människor, hästar, åsnor och mulor också kan smittas. I själva verket är alla däggdjur mottagliga för infektionen, även om de flesta kan bekämpa den utan problem.

Enligt University of Iowas Center for Food Security & Public Health förblir 80 % av de infekterade människorna symtomfria och endast 1 % uppvisar allvarliga symtom. Viruset kan hittas nästan var som helst i världen och det finns ett stort antal olika stammar. Sjukdomen är för närvarande inte etablerad i Sverige, men hela 16 arter av myggor som kan bära sjukdomen finns här vilket gör framtida fall fullt möjliga.

Överföringsmekanism

West Nile-feber upprätthålls naturligt mellan fåglar och myggor. Denna interaktion sker under hela året och ökar antalet fåglar som smittas av sjukdomen. Detta skapar en situation som gör att viruset kan överleva länge.

Problemet uppstår när en mygga som kan livnära sig på däggdjur och fåglar blir smittad när den kommer i kontakt med ett sjukt djur. Följaktligen är sannolikheten stor att insekten sprider sjukdomen till andra djur än den naturliga värden. Oavsiktliga infektioner hos människor och hästar förekommer vid denna tidpunkt.

Symtom på sjukdomen

De flesta hästar förblir asymptomatiska. Dödligheten är dock nära 40 %, så symtom kan fungera som en indikation på ett allvarligt fall. Efter myggbettet uppträder varningssignaler 3 till 15 dagar senare. Bland de vanligaste hittar vi följande:

 • Anorexia
 • Depression
 • Ataxi (svårigheter att samordna rörelser)
 • Svaghet vid rörelse
 • Förlamning av en eller flera lemmar
 • Tandgnissling
 • Svårt ödem i ansiktet
 • Förvirring
 • Konvulsioner
 • Gång i cirklar
 • Skakningar i ansiktsmuskeln och nacken
 • Svårighet att svälja
 • Somnolens
 • Perioder av hyperexcitabilitet

Utöver ovanstående blir hästar också mottagliga för sekundära infektioner. Dessa är de främsta orsakerna till spontan död. I vissa situationer är det till och med nödvändigt att avliva dem av humana skäl.

Vad är orsaken?

Det virus som orsakar West Nile-feber tillhör släktet Flavivirus, som är grupperat inom familjen Flaviviridae. Det ingår i samma grupp som dengue-, zika-, gula feber- och japanska encefalitvirus. De flesta av dem har den egenskapen att de endast överförs genom leddjur (vektor).

Sjukdomen isolerades först i Ugandadistriktet 1973, men importerades till Amerika 1999. Utbrotten blev kritiska och spreds till fler länder, vilket ledde till att flera stammar uppstod. Dessutom spreds sjukdomen ytterligare via fåglarnas flyttvägar.

Diagnostik

Diagnosen av infekterade hästar börjar med analys av symtom. De neurologiska affekterna orsakar en uppenbar förändring i deras beteende. Trots detta är det för att slutföra diagnosen nödvändigt att använda kliniska tester för att upptäcka närvaron av den smittsamma processen.

Det finns tre huvudsakliga tester för att identifiera närvaron av West Nile-feber hos hästar. Var och en av dessa beskrivs nedan:

 • Mätning av antikroppskoncentrationen (ELISA-test): Förekomsten av immunglobulin M (IgM) mäts. När kroppen genomgår en infektion ökar dessa molekyler.
 • Analys av cerebrospinalvätska: En räkning av mononukleära celler utförs. Vid förekomst av infektionsprocesser ökar mängden av dessa celler.
 • PCR-RT: Polymeraskedjereaktionen gör det möjligt att identifiera förekomsten av viralt genetiskt material. Denna process utförs med cerebrospinalvätskeprover och är den mest exakta hittills.

Det är också möjligt att försöka isolera viruset genom blodprov eller prov av cerebrospinalvätska. Detta bekräftar också diagnosen på ett enkelt och direkt sätt. Det undviks dock vanligtvis på grund av de biosäkerhetsåtgärder som krävs för att genomföra det.

Behandling

Behandlingar består i att kontrollera de symptom som drabbar hästar. För närvarande finns det inget specifikt läkemedel som effektivt botar denna sjukdom. Analgetika, lugnande medel och antiinflammatoriska läkemedel är de vanligaste läkemedlen som rekommenderas för att behandla situationen.

Hästar som drabbas av West Nile-feber börjar visa en förbättring ungefär 7 dagar efter att symtomen började uppträda. De flesta återhämtar sig helt, men 10-20 % uppvisar följdsjukdomar som svaghet i lemmarna, förlust av fysisk uthållighet och beteendeförändringar.

Förebyggande vaccin

En häst injiceras.

Även om det inte finns någon effektiv behandling mot West Nile-feber finns det effektiva vaccin som minskar antalet allvarliga fall hos hästar. Denna förebyggande metod bygger på administrering av en inaktiverad stam av viruset, vilket gör det möjligt för immunsystemet att förbereda sig för infektion.

Vaccinet administreras intramuskulärt och kräver två doser. Intervallet mellan varje injektion är mellan 3 och 6 veckor. Efter den sista appliceringen måste du dock vänta minst 6 veckor för att hästen ska bli immun. Detta bör upprepas årligen strax innan myggsäsongen börjar.

Hästar kan drabbas av allvarliga konsekvenser av West Nile-feber. Därför är det bästa alternativet förebyggande genom vaccination för att undvika dödsfall. Kom ihåg att förebyggande åtgärder inte bara hjälper djuren utan även minskar risken för att ägarna blir smittade.

Detta kanske intresserar dig

Symptom och behandling för hästar med skabb
My Animals
Läs det My Animals
Symptom och behandling för hästar med skabb

Skabb orsakas av ett kvalster, och det är viktigt att kunna identifiera symptomen. Vi berättar här hur man behandlar hästar med skabb. • American Association of Equine Practitioners (2017). WEST NILE VIRUS. Recuperado el 21 de diciembre de 2021, disponible en: https://aaep.org/sites/default/files/Documents/WestNileVirus_Final.pdf
 • Durá Pérez, M. (2021). Predicción espaciotemporal de casos de fiebre del Nilo en caballos de España. Medidas de control (Bachelor’s thesis).
 • Ortíz-Esquivel, J. E., Rosado-Aguilar, J. A., Rodríguez-Vivas, R. I., Torres-Castro, M., Gutiérrez-Ruiz, E. J., Bates-Acosta, A., & Puerto, F. I. (2021). Infección reciente del virus del Oeste del Nilo en caballos del oriente de Yucatán, México. Revista MVZ Córdoba, 26(3), e2165-e2165.
 • Hernández, R. I., Bravo, L. L., Morón, D. M., Armas, E., Girón, B. J., & Aponte, C. D. (2009). El Virus del Nilo Occidental: Revisión. Revista del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, 40(1), 44-56.
 • Ramos, C., & Lezama, J. A. F. (2004). La fiebre del Nilo Occidental: una enfermedad emergente en México. salud pública de méxico, 46(5), 488-490.
 • The Center for Food Security & Public Health (2009) Fiebre del Nilo Occidental. Recuperado el 21 de diciembre de 2021, disponible en: https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/es/fiebre_del_nilo_occidental.pdf

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.