Mjölktyper och hur de bearbetas

Även om man oftast hittar pastöriserad färsk mjölk på marknaden så kan man också hitta råmjölk och steriliserad UHT-mjölk. Råmjölk kommer direkt från djurets juver, den innehåller mjölkens alla naturliga vitaminer och mineraler, den är dock inte den säkraste, eftersom den kan innehålla bakterier som är skadliga för din hälsa.
Mjölktyper och hur de bearbetas
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2023

Mjölk är ett viktigt livsmedel i människans liv. Från födseln till ålderdomen är mjölken i en eller annan form en viktig del av vår dagliga kost. Därmed är det bra att veta lite mer om de olika typerna av mjölk som finns på marknaden. På så sätt kan du fatta de bästa besluten när du köper mjölk, enligt de specifika behoven hos varje familjemedlem.

Olika mjölktyper på marknaden

Från födseln till ålderdomen tillgodoser mjölk olika kalori- och vitaminbehov som behövs i varje skede av livet. Mjölkens näringstäthet är en av dess viktigaste egenskaper. Den innehåller goda mängder protein, fett och mineraler.

Mjölk är utan tvekan en viktig energikälla. Även om du kan dricka mjölk direkt från kons juver så är det något som vi inte rekommenderar.

Det bästa alternativet är istället oftast att använda i princip vilken mjölktyp som helst, så länge som den har bearbetats. När det gäller hanteringen av mjölk finns det i princip två mjölktyper på marknaden: pastöriserad och termiserad.

Vissa mjölktyper är pastöriserade, andra termiserade.

Även om du mest hittar dessa två typer av mjölk på marknaden så kan presentationen av dem variera. Du kan till exempel hitta helmjölk, skummjölk, halvmjölk, långtidsmjölk och mjölkpulver.

Skillnad mellan olika typer av mjölk

Råmjölk

Råmjölk är när du tar mjölken direkt från djurets juver. Den här typen av mjölk har vanligtvis en starkare smak än bearbetad mjölk. Förutom smaken är en av de viktigaste skillnaderna mellan obehandlad mjölk och bearbetad mjölk näringsvärdet.

Obehandlad mjölk innehåller faktiskt alla vitaminer naturligt. Det är dock bäst att inte konsumera denna mjölk förrän den har bearbetats.

Varför? Under bearbetningen av mjölk elimineras bakterier som kan vara skadliga för människor.

Bearbetat mjölk: pastöriserad mjölk

Pastöriserad mjölk är förmodligen den mest kända typen av mjölk. Det är en av de mest använda processerna i världen. I huvudsak gör behandlingen att produkten får en förlängd livslängd.

Mjölkkor.
I Sverige är det vanligast med pastöriserad färsk mjölk, som gärna dricks som den är till måltider och fika.

Pastöriseringsprocessen består i att mjölken behandlas med varierande värme beroende på vilken mejeriprodukt det handlar om, allt för att eliminera mikroorganismer och bakterier. Den vanliga svenska drickmjölken lågpastöriseras vid en temperatur på 72–74 °C under 15 sekunder. På så sätt är det inte bara möjligt att förlänga mjölkens livslängd, utan det gör den också lämplig för mänsklig konsumtion samt behåller en färsk och god smak.

Termiserad mjölk

Termiseringen består av att mjölken utsätts för temperaturer, mellan 57 och 68 °C i 15 sekunder. Till skillnad från pastöriserad mjölk bibehåller denna process mer av den ursprungliga smaken. Detta beror främst på att pastöriserad mjölk bearbetas vid högre temperaturer.

Liksom pastörisering bidrar termalisering till att eliminera de mikroorganismer som är mest skadliga för mänsklig konsumtion, samtidigt som det går att argumentera för att fler nyttiga bakterier överlever. Denna process förlänger också produktens livslängd, om än till mindre grad.

UHT-mjölk

Denna mjölktyp, som är ovanlig utanför storkök i Sverige och Norden, är den mest sterila typen på marknaden. Denna typ av bearbetning eliminerar helt och hållet alla mikroorganismer och bakterier. Därefter placeras mjölken i helt steriliserade, hermetiska behållare.

En man håller mjölkflaskor framför kor.

Det är viktigt och intressant att känna till de olika processerna för behandling av mjölk. Mjölkbearbetningen fokuserar på de olika behov som uppstår under människans hela liv.

När det gäller ålder är det under det första levnadsåren bäst att endast konsumera bröstmjölk. Sedan kan varje individs smak och indikationer hjälpa till att avgöra vilken typ av mjölk som är lämplig för dem.

Marknaden erbjuder enormt många olika typer av mejeriprodukter, som finns i olika former. Tack vare de olika behandlingsprocesserna kan du avgöra vilken typ av mjölk som är lämpligast enligt kraven för varje familjemedlem.

Detta kanske intresserar dig

Bör katter dricka mjölk? Är det verkligen bra för dem?
My Animals
Läs det My Animals
Bör katter dricka mjölk? Är det verkligen bra för dem?

Hur vanligt är det inte att tänka att katter älskar att dricka mjölk och att jaga möss? Men det kanske egentligen bara är en myt?


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.