Hierarki i hönsgården

Även om vi människor inte har något större inflytande över rådande hierarki i hönsgården så är det viktigt att förstå den för att hålla våra höns nöjda.
Hierarki i hönsgården
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 mars, 2023

Som människor har vi inte mycket inflytande över hur våra höns interagerar. Faktum är att fåglarna redan efter några dagar har satt upp en hierarki i hönsgården, och hackordningen faller snabbt och naturligt på plats.

Flera studier visar att dessa fåglar är extremt territoriella varelser. De måste fastställa roller och ansvarsområden för varje medlem i hönshuset, en struktur som bestämmer hur fåglarna kommer att leva och interagera med varandra.

Hur bestäms deras hierarki i hönsgården?

Om det bara finns höns i hönshuset så kommer de att slåss om makten. De starkaste kommer att fortsätta striderna tills den tydliga vinnaren avgörs och tar plats högst upp i hackordningen. Hur lång tid det tar att fastställa hierarkin beror på antalet kycklingar på gården.

Medan en hierarki i hönsgården tar form kommer de mest livliga kycklingarna att ta ledningen. Om du har en hönsgård eller funderar på att skaffa höns måste du veta att du aldrig ska ingripa i denna naturliga process, såvida inte flera hönor slår sig samman mot en enskild höna och den skadas.

Alla hönor i hönsgården kommer att respektera hackordningen när den väl är på plats. Fåglarna längst ner i pyramiden kommer att sänka sina huvuden inför de dominanta djuren och de kommer aldrig att utmana om makten igen. De blygaste kommer till och med att springa iväg när de starkaste fåglarna närmar sig deras plats.

Tuppen inom en hierarki i hönsgården.

Om det finns en tupp i närheten kommer den i allmänhet att ta kontroll på ett naturligt sätt och inte möta något motstånd. Tuppen intar nästan alltid toppositionen inom hierarkin och resten av hönsen kommer att rätta sig efter den tidigare etablerade ordningen.

Några olika typer av höns i hönshuset

  • Fientligt dominerande. Detta är de mest aggressiva fåglarna. De reagerar ständigt våldsamt mot resten av hönsen och deras sätt att uppnå dominans är genom att slåss.
  • Dominant hjärtlig. Denna typ av höns ingriper endast när det är nödvändigt. De är intelligenta och låter sig inte ryckas med av vilda reaktioner.
  • Underordnad fientlig. Dessa hönor är ofta de som står långt ner i hackordningen. På grund av deras attityd litar de andra hönorna inte på dem, vilket kan leda till slagsmål. Dessa hönor isolerar sig eftersom de vanligtvis attackeras av de andra om de närmar sig.
  • Underordnad hjärtlig. Ett steg över den föregående, men lämnas likafullt åt sidan eftersom de inte inger förtroende hos de andra hönorna. Den här typen har vanligtvis en historia av trauma och övergrepp i andra hönshus.

När en ny fågel anländer till gården måste hönshusets hierarki anpassas för att ge plats åt det nya tillskottet. Som ett resultat av detta kommer slagsmålen och hackandet att börja igen.

Hur människor kan påverka hackordningen

Människor bör inte blanda sig i hönornas processer eller deras hierarkiska system. Som hönsägare kan man dock göra några saker för att försöka upprätthålla någon form av ordning i hönsgården.

En flock med höns i en vacker gammal hönsgård.
  • Vattna dina höns ordentligt. Om du ger dina höns tillräckligt med utrymmen för att dricka vatten med enkel åtkomst kan du förhindra att slagsmål bryter ut.
  • Ge tillräckligt med utrymme för att äta. Precis som med vatten bör maten vara lätt tillgänglig för alla hönor i på gården. Om foderplatserna är för små kan slagsmål uppstå eller så kommer vissa höns aldrig att få chans att äta.
  • Samla in ägg dagligen. Du bör aldrig låta äggen samlas på hög i hönshuset, utan istället förvara dem på rätt plats i god tid. Om du vill att dina höns ska lägga fler ägg så måste de känna sig lugna och ha tillräckligt med utrymme i sina reden.
  • Främja kvalitativ vila. Ett annat sätt att bevara lugnet i hönshuset är att organisera hur hönorna ska sova. Sätt upp olika sektioner där hönorna kan sova, fördelade över hela hönshuset och på olika höjder.
  • Välj dina strider. När det uppstår maktstrider måste du ibland gå in och skilja en av de lägre stående hönorna från att skadas av de andra.
  • Erbjud tillräckligt med utrymme. Ett bra sätt att hjälpa dina höns att leva i lugn och ro är att ge dem tillräckligt med utrymme för att kunna röra sig, leta efter insekter och inte trampa varandra på tårna hela tiden. Som ett resultat av detta kommer dina höns att kunna sträcka ut sina vingar när de behöver det, vilket gör att många potentiella bråk undviks.

En lycklig och frisk hönsgård

Människor och höns har ett symbiotiskt förhållande, kan man säga. Om du har höns är du ansvarig för att ge dem en stabil miljö. När hönornas behov av utrymme, mat och vatten är tillgodosedda kommer fåglarna i sin tur att interagera bättre med varandra och sannolikt lägga fler ägg.

Fred och ordning i hönsgården beror dock även på andra faktorer. Kön, personlighet, styrka och svaghet definierar positionerna i hönshierarkin. Ömsesidig respekt för de etablerade sociala strukturerna garanterar harmoni i hönshuset.

Slutligen, om du någonsin måste avlägsna en höna från hönsgården (eller om en av dem dör) är det viktigt att veta att djuren kommer att behöva en anpassningsperiod, precis som när en ny fågel kommer in i hönshuset. Med tålamod, uppmärksamhet och tid kommer ordningen att återställas i hierarkin och alla fåglar kommer att finna sin plats i rådande hierarki i hönsgården.

Detta kanske intresserar dig

Varför äter höns sina egna ägg?
My Animals
Läs det My Animals
Varför äter höns sina egna ägg?

En bristfällig kost kan leda till att höns äter sina ägg. Andra orsaker kan vara organisationen av hönshuset eller dålig belysning.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.