Skillnader mellan kycklingar och höns

Om du inte har mycket kontakt med dessa fåglar kanske du undrar vad skillnaderna är mellan kycklingar och höns? Här berättar vi.
Skillnader mellan kycklingar och höns

Senaste uppdateringen: 29 september, 2021

Skillnaderna mellan kycklingar och höns, på vardagsspråksnivå, är ganska få. Kyckling är en generisk term som man använder för att beteckna arten Gallus gallus domesticus, men från en exakt zoologisk synvinkel är det nödvändigt att veta vad som skiljer höns, tuppar och kycklingar.

I den här artikeln får du reda på dessa skillnader. Vi kommer också att lära känna dessa säregna fåglar bättre, eftersom de är fulla av trevliga överraskningar. Missa det inte.

Allmän information om Gallus gallus domesticus

Hönan är en markfågel som tillhör familjen Phasianidae som lever i sekundära skogar. Ursprungligen från Indien så har den spridit sig över hela världen på grund av den domesticeringsprocess som människor gjorde för att utnyttja den.

Dessa fåglar lever i grupper om upp till 20 individer och är organiserade hierarkiskt, med en dominerande tupp omgiven av honor och unga kycklingar. Denna hierarki upprätthåller de genom hackande, även honor, för att bestämma vilken som är den dominerande och vilken som har rätt att sova nära tuppen och äta först.

Deras kost är i grunden granivorös, eftersom hönorna tillbringar större delen av dagen med att leta efter mat på marken. Men den kosten innehåller också animaliskt protein i form av små insekter, maskar och sniglar som de hittar medan de rotar runt.

På grund av deras kostval anser man kycklingar vara allätande djur.

Känner du till hönsens beteende?

Tuppar och höns

Tupp och höna är de termer som ges till hanen respektive honan av denna art. Sexuell dimorfism är tydlig i Gallus gallus domesticus, eftersom hanar uppvisar mer slående färger, större kammar och långa svansfjädrar, samt sporrar på benen för att försvara sig. Hönan å andra sidan är mindre och mer dämpad i färgen.

Beteendet för båda könen skiljer sig också åt. Hönor är mindre territoriella och deras hierarki kan formas efter behov. De är ibland organiserade horisontellt för gemensam uppfödning av kycklingar. Tuppar markerar däremot strikt sitt territorium och skyddar gruppen.

Hönornas vokaliseringar är varierande, men bara tupparna avger den karakteristiska galandet som gör att de kan markera sitt territorium för andra grupper. Dessutom är de de första som varnar för fara med specifika vokaliseringar. Hönorna upprepar de här lätet och följer tuppen i säkerhet.

Skillnader mellan kycklingar och höns

Termen kyckling använder man på ett generellt sätt för att hänvisa till arten, eller för att hänvisa till avkomman till Gallus gallus domesticus. Deras ungar heter också “kycklingar”. Ordets globala karaktär beror på att unga hanar inte skiljer sig från honor förrän de når sexuell mognad.

Men eftersom ordet höns också ibland används för att beteckna en grupp av denna art, ger vi dig nu de viktigaste skillnaderna mellan kycklingar och höns.

Ålder

En kyckling är en ung höna. Tills den når sitt vuxna tillstånd och dess utseende skiljer sig beroende på vilket kön det har, så ändras inte termen. Denna art når mognad vid ungefär 5 månaders ålder, då blir den sexuellt aktiv och honorna kan lägga ägg.

Utseende

Hönan är täckt med fjädrar och huvudet är krönt av en kam, om än mindre uppenbar än tuppens. Dessutom hänger två hudveck som heter slör under hakan. Kycklingar  har dock bara dun, och deras kam och hakor har fortfarande inte utvecklats. Vuxen fjäderdräkt börjar inte dyka upp förrän efter 2 månaders ålder.

Beteende

Medan tuppar och höns är starkt sexuellt åtskiljda, visar kycklingar likadana beteenden som inte påverkas av könshormoner. De är mycket beroende av mamman och från henne lär de sig att söka efter föda , vårda sig och socialisera. När de utvecklas kommer deras personlighet att definieras.

Deras relation till människor

I allmänhet använder man ordet höna när man talar om vilda fåglar . Men när sammanhanget är hur människor använder denna art för mat (antingen för kött eller ägg), fastställs skillnaderna mellan kycklingar och höns enligt djurets förväntade livslängd.

Därför får en höna leva tills den kan producera ägg, och kycklingar är de som konsumeras. Kycklingarna kan vara mellan 6 veckor till 18 månader gamla.

Att uppfostra kycklingar är inte svårt.

Kycklingar är gåtfulla djur, eftersom de från en ung ålder bara lär oss deras användbarhet, inte deras natur. Om du har turen att hantera en av dessa fåglar kommer du att bli förvånad över hur komplexa deras personligheter är, deras nyfikenhet, och det starka gruppband de delar.

Du kommer då att se att skillnaderna mellan kycklingar och höns är irrelevanta eftersom du kommer att vara mer uppmärksam på hur fantastiska de är.

 

Detta kanske intresserar dig
6 raser och storlekar på höns som du bör känna till
My Animals
Läs det My Animals
6 raser och storlekar på höns som du bör känna till

Känner du till några raser och storlekar på höns? I denna artikel får du lära dig mer om 6 raser och storlekar på höns som du bör känna till.
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.