Den universala deklarationen av djurens rättigheter

Denna deklaration publicerades för över 40 år sedan och hävdar att alla arter måste respekteras och inte utnyttjas eller på annat sätt behandlas illa.
Den universala deklarationen av djurens rättigheter
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Oktober 1978 skrev en grupp djurälskare den universala deklarationen av djurens rättigheter. Det är dock väldigt få personer som vet vad detta internationella dokument handlar om.

Om detta juridiska dokument följdes så skulle det inte finnas saker som tjuvjakt på elefanter. Människan är förblindad av girighet och glömmer bort att andra arter också har rättigheter.  Detta dokument har 14 väldigt uttryckliga artiklar som förklarar alla levande varelsers rättigheter. Om du inte har hört talas om denna deklaration så kan du ta en titt nedan.

Artikel 1 och 2: rätt till liv och respekt

Precis som människan så har alla djur rätt till liv och existens. Överst på artikel 2 står det dessutom att alla arter har rätt till respekt. Detta innebär att människan inte har någon rätt att utrota eller utnyttja andra arter. Människan måste använda sina resurser för att skydda djuren.

Alla vetenskapliga framgångar bör därför vara till fördel för alla djur. Detta tvingar människan till att bli planetens beskyddare.

Hund som ligger i gräset.

Den universala deklarationen av djurens rättigheter: illa behandling och frihet

Denna deklaration menar att alla djur har en värdighet och att ingen kan utsätta dem för övergrepp, tortyr eller smärta. I deklarationen betonas det också att man bara kan ha ihjäl djur i överlevnadssyfte.

Men även då man har detta syfte så måste man tänka på djuret. Döden bör därför vara snabb, smärtfri och djuret bör inte lida. Deklarationen etablerar också rättigheten till frihet. Djuren har rätt att leva fritt i sin naturliga hemvist. Människan måste också skydda djurens rättighet att reproducera sig.

De har också arbetarrättigheter

Artikel 5,6 och 7 etablerar mer komplexa rättigheter för alla djur. Människan bör i princip inte modifiera de andra arternas liv för kommersiella syften. Att göra detta är ett brott.

Den universala deklarationen av djurens rättigheter etablerar också att husdjur har rättigheter. Ägarna har ansvar för att skydda sina husdjur och kan inte överge dem. Om de överges så utsätts de för fara.

Människan kan inte heller utnyttja djur för arbetssyfte. Djuren bör endast arbeta en lämplig tid och ha en lämplig arbetsbörda. Ägarna måste också ge djuren möjlighet att ta en paus och förse dem med en lämplig kost.

Kor som äter.

Djuren ska inte känna någon smärta

Den universala deklarationen av djurens rättigheter säger att djuren också bör skyddas från smärta när det gäller matproduktion. Medicinska, vetenskapliga och kommersiella experiment bör aldrig heller få djuren att känna sig obekväma.

Bönderna måste låta djuren växa sig friska och de måste även transporteras utan att lida. Deras djur ska heller inte lida då de ska slaktas.

Problemet är att dessa processer inte alltid verifieras av myndigheterna. Det finns inte någon internationell auktoritet som motarbetar djurplågeri. Vissa länder kontrollerar inte ens böndernas boskap.

Utnyttjande för mänskligt nöje är oacceptabelt

Artikel 10 säger att det är olagligt att utnyttja djur för underhållningssyfte eftersom det går emot djurets värdighet.

I den universala deklarationen av djurens rättigheter säger artikel 11 att människan aldrig skall döda djur utan anledning. Att döda djur är ett brott. Artikel 12 kriminaliserar massdöd av djur i det vilda. Den säger dessutom att döda djur måste behandlas med respekt.

Som du kan se är den universala deklarationen av djurens rättigheter menad att skydda djuren. Den sista artikeln bekräftar detta genom att diskutera ett skydd av deras rättigheter.

Detta kanske intresserar dig
En hemlös hunds liv visat genom en GoPro
My Animals
Läs det My Animals
En hemlös hunds liv visat genom en GoPro

Vi Vi gillar viss forskning om djur mer än annan. Vad vi här får reda på är ingen lycklig upptäckt men den kommer att öka din medvetenhet om vad he...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.