Den fascinerande parningsritualen hos stortrappen

Strortrappshanarna förtär en giftig substans som eliminerar parasiter och bekämpar infektioner så att de kan se friskare ut och attrahera honor.
Den fascinerande parningsritualen hos stortrappen
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Stortrappen är en typ av fågel som inkluderar flera arter med ett mycket robust utseende, och de frodas på den Iberiska halvön. Denna fågelfamilj har återigen uppmärksammats av det vetenskapliga samfundet på grund av dess märkliga parningsritualer.

Forskarna har upptäckt att stortrappshanar självmedicinerar sig med små doser av en giftig substans för att attrahera honor. Detta är bara ett av de intressanta inslagen som vi vill dela med oss av i denna artikel.

Intressanta fakta om stortrappen

Stortrappen är världens tyngsta flygande fågel

Idag är stortrappen den tyngsta flygande fågeln vi känner till. Den är även den mest robusta arten i Europa. Det är även värt att påpeka att stortrappen har en väldigt uppenbar könsdiformism, och att man enkelt kan skilja på hanar och honor. Hos vissa arter kan hanen vara 3-4 gånger så stor som honan.

Dessa fåglar skiljer sig även markant när det kommer till vikt och hur robusta de ser ut. Honorna överskrider sällan 6 kg, medan hanarna kan väga upp till 14 kg i vuxen ålder.

Spanien är stortrappens “paradis”

Även om de kan ses över hela Europa så uppskattar man att runt hälften av populationen lever i Spanien. Utvecklingen av jordbruk och hur lätt den har för att anpassa sig till platser där människan lever har underlättat dess spridning.

En stortrapp i gräset

I skrivande stund är de koncentrerade vid de spanska jordbruken, framförallt i södern samt mitt på den iberiska halvön. Tack vare detta är det vanligt att se dem flyga över himlen, speciellt när man befinner sig på fält. Vissa arter riskerar dock utrotning på grund av jakt.

Deras tystnad definierar dem mer än deras sång

Till skillnad från de flesta fåglar, som identifieras med sin sång, är stortrappen karaktäristiskt tyst. Dess beteende är diskret och tyst, även under parningssäsongen. Av denna anledning kallar amatörer och forskare den för “den tysta fågeln”. De är dessutom lättskrämda och alltid på alerten. På så sätt kan de snabbt identifiera rovdjur och fly, vilket gör det svårt att närma sig dem i det vilda. De flyr vanligtvis så fort de hör något ljud.

Stortrappshanar självmedicinerar för att attrahera honor

Hanarna förtär små mängder av två skalbaggsarter som innehåller en giftig substans vid namn kantaridin Deras kroppar har dock utvecklat en form av tolerans, vilket låter dem konsumera ämnet i små mängder för att dra nytta av dess medicinska fördelar.

Enligt forskare gör hanarna detta av två anledningar. De äter den potentiellt giftiga substansen för att para sig, men även för att eliminera parasiter och infektioner i kroppen.

Stortrappar på fält

Det är faktiskt troligt att dessa två anledningar är sammankopplade. När en hane inte har några parasiter eller sjukdomar ser han bättre och friskare ut. Det ökar chansen att attrahera en hona.

Honorna konsumerar ofta också skalbaggar, men hanarna väljer ut de två arter med högst innehållet av kantaridin. Detta märkliga sätt att attrahera honor kan ses hos väldigt få arter i djurriket. Av denna anledning har stortrappen återigen väckt forskarnas intresse.

Deras blottade stjärtar är kopplade till självmedicineringen

Stortrappar har blottade stjärtar och hanarnas omgärdas av vita fjädrar. Experter har påpekat att detta förmodligen är för att attrahera honor. Hur är det möjligt?

När en hane närmar sig inspekterar honan först hans bakdel innan hon accepterar hans närmanden. Hon gör det för att säkerställa att han är vid god hälsa och inte har några parasiter, så att hon parar sig med en frisk, livlig partner.

Därför är det möjligt att dess tolerans för kantaridin även är kopplad till de morfologiska aspekterna hos hanen. Men sin blottade bakdel kan hanen “skryta” om sin goda hälsa och motståndskraft, så att honorna väljer honom.

Detta kanske intresserar dig
Könsmognad och fortplantning hos hundar
My Animals
Läs det My Animals
Könsmognad och fortplantning hos hundar

Det har funnits många debatter angående könsmognad och fortplantning hos hundar. Vi ger dig information om detta viktiga ämne.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.