6 exotiska inkräktande arter du bör känna till

Exotiska inkräktande arter visar människan vad som kan hända då djur och växter introduceras i ett ekosystem som de inte hör hemma i. Dess arter har vanligtvis introducerats av människan.
6 exotiska inkräktande arter du bör känna till

Senaste uppdateringen: 30 januari, 2019

Dessa exotiska inkräktande arter orsakar en obalans inom ekosystemet och miljön. De kan även göra så att andra utrotningshotade djur försvinner. Det är därför viktigt att man lär sig vilka arter det handlar om.

Det har förekommit många historier om exotiska inkräktande arter, som exempelvis kaniner i Australien, men idag kommer vi berätta om de vanligast förekommande exemplen i Spanien:

Floridasköldpaddan

Denna sköldpadda, som visas i bilden ovan, tillhör släktet Trachemys. Det är en art som blivit ett populärt husdjur för många barn. Många av ägarna till dessa djur spolar dock ner dem i toaletten eller släpper ut dem i floder eller parker. Detta händer oftast då ägaren tröttnat på djuret och inte vill ta hand om det längre.

Dessa sköldpaddor har en livslängd på över 20 år och ökar i storlek, vilket är anledningen till att många inte vill ha dem i hemmet efter ett tag. De har blivit till en allvarlig fara för de spanska floderna och sjöarna, eftersom de kör bort de lokala sköldpaddorna. De är också ganska så aggressiva med andra arter.

Den argentinska papegojan och halsbandsparakiten

Halsbandsparakiten (bilden nedan) och den argentinska papegojan är två av de vanligaste exotiska inkräktande arterna i Spanien och de har lätt för att överleva i Europa. Oansvariga ägare släpper ut dem då de vill bli av med dem och ibland lyckas de också fly.

Argentinsk papegoja.

Båda fåglarna, som har en grönaktig färg, har blivit till ett problem, speciellt i städerna. De orsakar generellt problem p.g.a. att de för oväsen och bajsar. Deras bon har också blivit till ett problem, och det är inte ovanligt att hundratals fåglar lever tillsammans. De utgör dessutom ett hot mot ekosystemet.

Halsbandsparakiten kommer från Afrika och Sydasien. Den uppstod i Spanien för första gången 1971. Det finns nuförtiden många av dessa fåglar i städer som Barcelona, Sevilla, Valencia, Madrid och Murcia. Den argentinska papegojan kommer från Sydamerika och förekommer i Katalonien, Murcia, Andalusien, Galicien och Zamora.

Näsbjörnar och tvättbjörnar

Näsbjörnen och tvättbjörnen är också exotiska inkräktande arter i Spanien. Man har sett tecken på att antalet tvättbjörnar i Europa ökar. Det har också blivit alltfler näsbjörnar i Spanien.

Näsbjörnar och tvättbjörnar.

Många hade ursprungligen dessa djur som husdjur. Då djuren växer och blir större så blir de ofta farligare. Så många oansvariga ägare har övergett dem. Dessa djur har dock anpassat sig ganska bra till miljön.

Ett av de största problemen med dessa djur är att de är väldigt självsäkra och har lätt för att attackera. De för också med sig sjukdomar som exempelvis rabies. De äter dessutom de ägg som de lokala fåglarna lägger.

Tvättbjörn som äter ur soptunna.

Den amerikanska minken

Minken har en ganska så tragisk historia. De exporterades p.g.a. pälsindustrin i Europa och djuraktivister släppte ut dem i det vilda. Aktivisterna hade som mål att hjälpa dessa djur, men tyvärr så har den minskat populationen av den inhemska europeiska minken, som antagligen kommer utrotas.

Amerikansk mink i gräset.

Den amerikanska minken är bättre på att expandera sitt territorium. Den har tvingat den europeiska minken till att lämna sin hemvist, vilket minskar dess chans att överleva. Experterna tror att det finns uppskattningsvis 500 europeiska minkar kvar i Spanien.

Problemet med exotiska inkräktande arter

Det är många arter som anses vara inkräktande efter att de har släppts ut i naturen. Allt eftersom åren går så upptäcks alltfler inkräktande arter. Det är därför viktigt att man är försiktig och ansvarsfull med de exotiska husdjuren, för de kan lätt bli till en inkräktande art om de släpps ut i naturen.

Dessa arter är ett bra exempel på varför det är ett stort ansvar att äga ett exotiskt djur. Detta är inte bara viktigt för dessa djurs välmående, utan även de lokala vilddjurens.

Detta kanske intresserar dig
Utrotningshotade sköldpaddor: en stor förlust för världen
My Animals
Läs det My Animals
Utrotningshotade sköldpaddor: en stor förlust för världen

Det finns två typer av sköldpaddor: akvatiska och landlevande. Dessvärre finns det idag många arter av utrotningshotade sköldpaddor.