Fongoli-schimpanser använder spjut för att jaga

Fongoli-apor jagar galagoer och andra små däggdjur med sina spjut. De vässar dem till och med själva, vilket är ett unikt beteende bland dessa djur.
Fongoli-schimpanser använder spjut för att jaga
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Primater tillhör en av de få artgrupper som använder verktyg; men Fongoli-schimpanser som använder spjut är ett speciellt fall. Denna schimpanskultur skiljer sig avsevärt från andra schimpansers, och de är mystiskt lika människor.

Kultur hos djur existerar faktiskt: primater, valar och vissa fåglar har beteenden som överförs till framtida generationer. Dessa beteenden gör dem helt annorlunda jämfört med andra medlemmar av samma art.

Fongoli-schimpanser med spjut

Dessa Fongoli-schimpanser är väldigt speciella primater, eftersom de använder spjut för att jaga djur. Detta är verkligen fantastiskt, eftersom detta beteende tidigare bara setts hos människor, aldrig schimpanser.

Fongoli är en varm region i Senegal – en savann inte långt från de ogenomträngliga skogarna i Congo, och hem till en grupp fantastiska schimpanser. Arten har anpassat sig till ett ekosystem som liknar det de första människorna levde i.

Dessa schimpanser har överraskat världen, eftersom man upptäckt att de använder vassa vapen för att jaga. De använder Fongoli-spjut som de vässar själva för att jaga galagoer och andra små däggdjur.

Schimpans använder pinne

Andra skillnader hos Fongoli-schimpanser

Det faktum att de använder spjut är inte den enda kulturella mekanismen som skiljer dem från andra schimpanser. Deras samhälle är även mer tolerant och har större jämlikhet mellan könen när det kommer till jakt.

Detta schimpanssamhälle använder även mindre rå styrka, och stora hanar är inte alltid de som bestämmer. Det finns dock berättelser om brutalitet och mord även bland Fongoli-schimpanser. Till exempel berättelsen om Foudouko.

Han var en alfahane och tyrann som regerade över en av grupperna i Fongoli i två år. Efter att han störtats för sin tyranni, och efter att en av hans allierade blev brutalt slagen, försattes Foudouko i exil i fem år.

På det femte året försökte han interagera med de andra medlemmarna i gruppen och följa med dem i deras aktiviteter. Men de mördade honom brutalt den natten, och en hona utövade kannibalism på någon, vilket sällan ses bland de stora aporna.

Vilka förändringar fick Fongoli-schimpanser att använda spjut?

Dessa schimpanser är de enda djuren som använder spjut för jakt utöver människan.

Det finns dock andra djur som använder andra typer av verktyg. Som vi nämnde tidigare finns det bland Fongoli-schimpanserna jämställdhet mellan könen, och honorna är protagonister i hälften av jakterna. Detta är något som inte händer i andra grupper av schimpanser.

Detta är förmodligen eftersom de beväpnade schimpanserna är mer självständiga i jakten än de som använder råstyrka. Ett exempel är schimpanserna i Gombe, som studerades av Jade Goodall: hanarna jagar 90% av bytena, jämfört med 70% i Fongoli.

Schimpans vilar lite

I Fongoli stjäl de sällan mat från varandra, inte ens från honorna eller de lågrankade hanarna. Detta är däremot vanligt hos andra grupper. Detta, såväl som bruket av spjut, verkar ha väckt en högt utvecklad vana för jakt hos honorna i Fongoli.

Schimpanser med spjut och människorasen

Savannen i Senegal är ett område som till stor del liknar den plats där människorna först levde. Otroligt nog påminner Fongoli-schimpanserna oss om vårt vilda förflutna.

De använder inte bara spjut, utan spenderar också knappt någon tid i träden, för att istället leva på marken. Detta beteende kan också jämföras med den mänskliga evolutionen.

För att förstå dessa schimpansers jaktteknik är det bäst att bevittna den.

Dessa apor använder vassa pinnar för att ta sig in i galagoers bon. Syftet är att spetsa dem och sedan snabbt ta död på dem.

Chimpanser med spjut: de första grottmänniskorna

Fongoli-schimpanser har inte bara denna aspekt gemensamt med människan. Temperaturerna och torrheten i Senegal har tvingat dem att söka skydd på en plast där ingen annan schimpans har varit: grottor. Temperaturerna och fuktigheten är mycket bättre där.

Andra schimpanser gör inte detta. Det visar hur imponerande kulturen hos dessa djur faktiskt är. Bruket av spjut kan få två medlemmar av samma art att agera väldigt annorlunda, precis som med människor.

Detta kanske intresserar dig
Gorillan koko, den pratande apan, har dött
My Animals
Läs det My Animals
Gorillan koko, den pratande apan, har dött

Den 20:e Juni 2018 så dog tyvärr gorillan Koko. Hon var antagligen en av de mest berömda gorillorna tillsammans med Snowflake.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.