Spanien tillhandahåller försvarshundar åt misshandlade kvinnor

Spanien tillhandahåller försvarshundar åt misshandlade kvinnor

Senaste uppdateringen: 01 augusti, 2018

Spanska kvinnor som fallit offer för könsrelaterat våld kan nu skaffa sig specialtränade försvarshundar. Försvarshunden kommer inte att tveka att konfrontera någon för att försvara sin ägare. Det finns bevis på hur effektiva dessa hundar är.

Försvarshundskolor och raser

Försvarshundar genomgår träning

Det finns speciella skolor som tränar försvarshundar. De här hundarna försvarar kvinnor som fallit offer för könsrelaterat våld. För att ta fram försvarshundar kan man inte använda vilken hundras som helst. Generellt sett är schäfern och belgisk vallhund de lämpligaste.

Eskorthunden undergår intensiv lydnads- och försvarsträning. När de är redo blir de den bästa formen av skydd för sina ägare. Ägarna får också specialträning för att lära sig hur man kontrollerar specifika situationer samt instinkterna hos sin nya följeslagare.

Det är viktigt att förbereda ägaren så att hon vet hur man kontrollerar och hanterar hundens reaktioner.

En försvarshunds beteende

När den nya ägaren och hunden är redo kommer hunden att bära en munkorg av stål när den går ut.  När ägaren attackeras kommer hunden att “tackla” anfallaren. Den rammar hotet hårt och immobiliserar denne så att ägaren får tillräckligt med tid för att söka hjälp eller fly.

Nyckeln till det här beteendet är hundens försvarsinstinkt. De är tränade att identifiera möjlig aggression och agera i enlighet med detta för att mota bort anfallaren. Målet är att avskräcka aggressiva element, och om ägaren bli attackerad kommer hunden att verka som en sköld.

Misshandlade kvinnor kommer även att bära en GPS så att polisen kan hitta dem. Logiskt nog är tid en viktig faktor i dessa situtaioner. Varje sekund räknas.

Lagar och regler gällande försvarshundar

En försvarshund finns vid kvinnans sida tjugofyra timmar om dygnet och går överallt hon går. I många fall är de även en viktig faktor när det gäller att vittna i domstol. Men det finns fortfarande kryphål i lagen eftersom de här hundarna inte är erkända lagmässigt som till exempel ledarhundar.

Det skulle vara bra om samhället kunde reglera försvarsdjur på ett bra sätt. Det skulle innebära att de kan gå överallt med kvinnan ifråga, till vilken privat eller offentlig plats som helst.

De är inte aggressiva djur

Det är viktigt att notera att dessa hundar inte är aggressiva eller farliga djur. I rak motsats till detta är de vänliga och sociala eftersom de adopterats som valpar. De är omsorgsfulla och behöver affektion.

Dessa hundar är inte aggressiva och är inte tränade till att döda någon. De kommer helt enkelt att svara på en obehaglig situation så gott de kan. Det är ett tidskonsumerande och totalt ansvar, lika mycket för kvinnan som det är för hunden.

Försvarsprogram

kvinna med försvarshund

När de registrera sig i programmet,kommer psykologer på den speciella stiftelsen för könsrelaterat våld att bedöma varje fall och dess risker. Sedan kommer en etolog att besöka kvinnans hem för att granska miljön som hunden kommer att bo i.

Om hennes hem möter efterfrågad standard börjar kvinnan på träningsprogrammet. Det inleds med en tjugofyratimmars kurs. Det är samma kurs som väktare får och sköts av spanska polisens generalråd.

Den mest lämpliga hunden väljs sedan till den specifika ägaren, och de kommer att etablera ett band. Djuret kommer att ges till personen utan avgift, och utbildningen är också gratis.

När hunden är klädd i sin försvarsutrustning är den medveten om att den måste vara redo. Hunden är även tränad att agera passivt. Med detta menas att den utan någon utrustning också kan försvara sin ägare i en oväntad situation.

Försvarshundar är väldigt sociala, välbalanserade och bekväma i familjesituationer. De har även en bra känsla för rättvisa.

Om du skäller på de här hundarna för mycket kommer de att göra dig uppmärksam på det. Om du insisterar kan de konfrontera dig.

Framförallt är de medvetna om när deras ägare kränks på ett fysiskt sätt, och självfallet när de själva kränks.

De kommer att försvara kvinnan som befinner sig under attack, men de kommer också att försvara sig själva om de bli attackerade.