Hundar eller katter? Facebook analyserar dig baserat på ditt husdjur

Hundar eller katter? Facebook analyserar dig baserat på ditt husdjur

Senaste uppdateringen: 03 mars, 2020

Detta är en pågående debatt, precis som hönan eller ägget. Hundar eller katter? Katter eller hundar? Det är svårt att svara på denna fråga! Det finns djurälskare på båda sidorna av debatten, och det beror många gånger på vilken personlighet man har. Det handlar om din relation med ditt husdjur och vilken typ av hem som du har. Facebook har dock tagit fram ett nytt sätt att analysera din profil baserat på vilken typ av husdjur du har.

Hundar eller katter? Det är frågan

Det råder ingen tvekan om att hundägare och kattägare är olika. Faktum är att de skiljer sig åt på många sätt. Hundägarna är exempelvis mer aktiva och beroende, medan kattägarna är mer självständiga och ensamma. Stämmer detta? Är djurägarna verkligen som sina husdjur?

Två kattungar bredvid varandra.

Det verkar som att detta var en fråga som också ställdes på Facebook, för det utfördes en studie som jämförde fler än 160,000 bilder av ägarna med sina husdjur, och de kom fram till några intressanta resultat.

Enligt forskningen hade hundägarna i snitt 25 fler vänner än kattägarna. Kattägarna fick dock mer inbjudningar än hundägarna.

Det förekom även en skillnad gällande hur ägarna uttryckte sig. Kattägarna uppvisade mer känslor än hundägarna då de uttryckte sig på det sociala nätverket.

Kattmänniskorna kände sig för det mesta trötta, roade, lyckliga, ledsna, förälskade och tacksamma. Hundmänniskorna uttryckte å andra sidan att de kände sig fantastiska, stolta och överlyckliga.

Från studiens resultat fann man även att 30% av kattägarna var singlar, jämfört med 24% av hundägarna. Skillnaden var ganska liten, och vi kan därför slå fast att valet av husdjur inte har något att göra med huruvida man är i en relation eller inte.

Hundar eller katter? Vad säger vetenskapen?

Vetenskapen säger att hundägare är mer ansvarsfulla, och att de som har en katt är mer äventyrliga. Det fanns även andra skillnader.

University of Texas utförde en studie där de slog fast att det fanns “synliga skillnader mellan individer som står närmre hundar än dem som föredrar katter”. Hundägarna var mer extroverta, mindre neurotiska och beskrev sig själva som personer som visar omtanke och som är ansvarsfulla. Många hade även förhoppningen att gifta sig och skaffa barn.

Kvinna som klappar hund.

De som tillhörde kattklubben var mer äventyrliga, mer kreativa, hade mer ångest och föredrog att bo ensamma (de var m.a.o. mer oberoende).

Forskarna förklarade att ifall vi är mer sociala så kommer vi identifiera oss mer med hundar, men ifall vi å andra sidan tycker om att vara ensamma kommer vi välja en katt som husdjur.

Hundar kräver mer uppmärksamhet och är dyrare att ta hand om än en katt. De väsnas också mer, men de är lojala följeslagare som skyddar hemmet. Katter är å andra sidan mer självgående, kräver mindre uppmärksamhet och är ett bra val för personer som jobbar hela dagen, även om man givetvis måste ta hänsyn till kattens välmående och behov av social interaktion.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.